TỔNG QUAN KHOÁ HỌC

Ngày 24/2/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định 20/2017/NĐCP (Nghị định 20) quy định về Quản lý Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Sau đó, vào ngày 28/4/2017, Bộ tài chính cũng đã ban hành Thông tư 41/2017/TT-BTC (Thông tư 41) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20.

Nghị định 20 và Thông tư 41 đưa ra các thay đổi quan trọng so với quy định hiện hành về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết theo Thông tư 66/2010/TT-BTC và chính thức áp dụng một số đề xuất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (“OCED”) về việc Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (“BEPS”).

Các quy định mới có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/5/2017 sẽ có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ tuân thủ của Doanh nghiệp. Để thích ứng với những thay đổi, lập kế hoạch và quản lý hiệu quả những rủi ro liên quan đến giao dịch liên kết, Doanh nghiệp cần hiểu rõ các quy định mới này đồng thời đánh giá các tác động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ tuân thủ tại Việt Nam.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Nhân viên phụ trách về thuế, kế toán, và tài chính tại các doanh nghiệp đa quốc gia doanh nghiệp Việt Nam có giao dịch liên quan
 • Nhân viên tư vấn thuế và xác định thị trường
 • Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Giám đốc thuế
 • Ban giám đốc, các cán bộ quản lý, nhân viên đang công tác trong các lĩnh vực kinh tế và pháp luật có liên quan

NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

 • Cập nhật tổng quan về đề xuất chống BEPS của OECD
 • Các thay đổi chính của Nghị định 20 và Thông tư 41:- Ngày hiệu lực/ kỳ tính thuế áp dụng;- Quan hệ liên kết và giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh;- Nguyên tắc nội dung quyết định hình thức;- Các phương pháp xác định giá giao dịch độc lập và phân tích so sánh;- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 3 cấp (Hồ sơ toàn cầu, Hồ sơ quốc gia và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia);- Các mẫu kê khai giao dịch liên kết mới (Mẫu 01, 02, 03 và 04);- Điều chỉnh giá thị trường khi kết thúc năm tài chính và việc áp dụng biên độ giá giao dịch độc lập;- Các trường hợp miễn trừ nghĩa vụ tuân thủ;- Khấu trừ thuế đối với chi phí dịch vụ trả cho bên liên kết;- Khấu trừ thuế đối với chi phí lãi vay trả cho bên liên kết;- Chức năng kinh doanh đơn giản thì không được phát sinh lỗ.
 • Xu hướng và thực tiễn về thanh tra giá giao dịch liên kết và các trường hợp điển hình
 • Hậu quả của việc không tuân thủ quy định
 • Giải quyết tranh chấp liên quan đến giá giao dịch liên kết và thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)
 • Những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất để quản lý rủi ro về giá giao dịch liên kết tại Việt Nam

KẾT QUẢ SAU KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, người học sẽ có khả năng:

 • Có được thông tin nhật mới nhất về sự phát triển về xác định giá giao dịch liên kết trên bình diện khu vực và quốc tế
 • Hiểu được nội dung chính và nghĩa vụ tuân thủ mới theo Nghị định 20 và Thông tư 41 cũng như các thay đổi quan trọng so với Thông tư 66
 • Có được những kiến thức và kinh nghiệm thiết thực để thực hiện kê khai những mẫu tờ khai giao dịch liên kết mới và quản lý những rủi ro liên quan đến giá giao dịch liên kết
 • Hiểu biết sâu sắc hơn về các yêu cầu được nêu trong Nghị định 20. Từ đó, có thể đưa ra các đề xuất thuận lợi cho Doanh nghiệp và chủ động phòng ngừa các rủi ro tiềm tàng

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

T.S Nguyễn Tấn Phát

 • Hiện là Phó Tổng Giám Đốc về Thuế phụ trách Dịch vụ Xác định giá thị trường tại một công ty Big4.
 • Gần 20 năm kinh nghiệm về giảng dạy học thuật, và tư vấn về thuế và xác định giá thị trường tại Việt Nam
 • Có bằng Tiến sĩ tại Thụy Điển với luận án nghiên cứu về Transfer Pricing.
 • Tác giả của nhiều bài báo về Transfer Pricing đăng trên các Tạp chí Quốc tế về Thuế và Transfer Pricing

Ngày khai giảng:

 • Tại Hà Nội: 24/11/2017 : Cả ngày thứ Sáu

Địa điểm học: 

Smart Train Hà Nội – Tầng 15, Tòa nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội

Học phí: 2,000,000 VNĐ/học viên/ngày.

Lưu ý:

 • Giảm 10% khi đăng ký trước 15/11/2017
 • Giảm 5% khi đăng ký theo nhóm 3 người

Đăng ký:

Mọi thông tin chi tiết hoặc đăng ký học, xin vui lòng liên hệ :

Smart Train TP.HCM: Ms. Nhật Linh, linh.bui@smarttrain.edu.vn – ĐT: 0168 444 7489