ACCA LW – Corporate & Business Law

/, Lịch khai giảng TPHCM/ACCA LW – Corporate & Business Law

ACCA LW – Corporate & Business Law

Nội Dung Môn Học

Môn LW* – Corporate & Business Law (Luật doanh nghiệp) giúp phát triển kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực pháp luật về kinh doanh quốc tế nói chung cũng như pháp luật trong kinh doanh, ghi nhận nhu cầu cần tư vấn pháp lý nếu có.

Khi hoàn tất môn học này, học viên sẽ có khả năng:

  • Xác định những yếu tố thiết yếu của các hệ thống pháp luật khác nhau, bao gồm nguồn gốc của quy định pháp luật, mối quan hệ giữa các nhánh khác của hiến pháp và sự cần thiết của luật quốc tế. Giải thích vai trò của các tổ chức quốc tế trong vấn đề xúc tiến và quy định về thương mại quốc tế, vai trò của trọng tài thương mại quốc tế như là việc thay thế hệ thống tòa án
  • Nhận biết và áp dụng những quy tắc pháp lý thích hợp theo Công ước về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của Liên Hiệp Quốc và giải thích cách thức tài trợ khác nhau về thương mại quốc tế
  • Nhận biết các hình thức thương mại quốc tế khác nhau
  • Phân biệt các hình thức và cơ cấu của các tổ chức kinh tế
  • Nhận biết và so sánh các loại hình vốn và nguồn vốn tài chính của các doanh nghiệp
  • Mô tả và giải thích cách thức các doanh nghiệp hoạt động, được quản lý và quy định
  • Nhận biết các hệ quả pháp lý khi doanh nghiệp đang trong tình hình khó khăn hoặc khủng hoảng
  • Thể hiện sự hiểu biết trong quản trị và các vấn đề đạo đức trong kinh doanh

Ngày Khai Giảng: 25/03/2019

Lịch Học: Tối 3-5 (18:15 – 21:15)

Thời Lượng: 52 giờ

Xem thêm học bổng ưu đãi Tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Smart Train TP.HCM: Ms Vy – Tel/Zalo/Viber: (+84) 984 916 173 – Skype: vysmarttrain
Smart Train HÀ NỘI : Ms Huyen – Tel/Zalo/Viber: (+84) 904 649 369 – Skype: daohyenctn
Smart Train THỦ ĐỨC : Ms Dao – Tel/Zalo/Viber: (+84) 903 788 885 – Skype: 0903788885

2018-11-23T11:19:07+00:00
.