ACCA SBL – Strategic Business Leader

/, Lịch khai giảng TPHCM/ACCA SBL – Strategic Business Leader
banner home
Hybrid ACCA_website
banner home
home banner
cma banner home
home banner
home banner
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3697522512349_758ef2cdb2b81c53828ce81dbff6df1d
37ab7c64cda00dfe54b1

ACCA SBL – Strategic Business Leader

Môn SBL – Strategics Business Leader được ACCA sử dụng thay thế từ kỳ thi tháng 09/2018 cho môn P1 – Governance, Risk and Ethics và môn P3 – Business Analysis trong cấp độ Professional của chương trình ACCA.

Chương trình học của môn SBL là sự kết hợp giữa hai môn P1 và P3 đồng thời cũng bao gồm các lĩnh vực khác như kỹ năng lãnh đạo, quản trị rủi ro và quản trị chiến lược, ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu. Môn SBL sẽ giúp học viên có khả năng kết hợp các kiến thức tổng hợp và đưa ra các giải pháp quản lý toàn diện doanh nghiệp đồng thời chứng minh được họ có những kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn và đạo đức để góp phần tăng giá trị của công ty họ đang làm việc.

Nội Dung Môn Học

 • Strategy, leadership and culture
 • Stakeholders and social responsibility
 • Impact of corporate governance on strategy
 • Assessing and managing risk
 • Internal control systems
 • Applying ethical principles
 • The external environment
 • Strategic capability
 • Competitive advantage and strategic choice
 • Financial analysis
 • Applications of IT
 • E-business
 • Enabling success and strategic change
 • Process redesign
 • Project management
 • Case study revision

Lịch Học:

 • Thứ 4-6: 18:15 – 21:15
 • Thứ 7: 13:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 08:00 – 17:00

Thời Lượng: 80 giờ

Học Phí Gốc: 16.900.000 VNĐ

Tại TP.HCM: Ms. Uyên Vy – Tel/Zalo: 0988 721 433 – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn
Tại Hà Nội: Ms. Phạm Trang – Tel/Zalo: 0986 640 833 – E: trang.pham@smarttrain.edu.vn

2021-05-31T12:07:41+07:00