ACCA SBL – Strategic Business Leader

/, Lịch khai giảng TPHCM/ACCA SBL – Strategic Business Leader
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
z4737110929617_5a297080af004358e33183c7fe30110e
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4736890550927_643f1b394f9b3bd7ccbf53e45b62f964
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4737027709992_156d451c9d3d82dfddd54819701260f8
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1

ACCA SBL – Strategic Business Leader

Môn SBL – Strategics Business Leader được ACCA sử dụng thay thế từ kỳ thi tháng 09/2018 cho môn P1 – Governance, Risk and Ethics và môn P3 – Business Analysis trong cấp độ Professional của chương trình ACCA.

Chương trình học của môn SBL là sự kết hợp giữa hai môn P1 và P3 đồng thời cũng bao gồm các lĩnh vực khác như kỹ năng lãnh đạo, quản trị rủi ro và quản trị chiến lược, ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu. Môn SBL sẽ giúp học viên có khả năng kết hợp các kiến thức tổng hợp và đưa ra các giải pháp quản lý toàn diện doanh nghiệp đồng thời chứng minh được họ có những kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn và đạo đức để góp phần tăng giá trị của công ty họ đang làm việc.

Nội Dung Môn Học

 • Strategy, leadership and culture
 • Stakeholders and social responsibility
 • Impact of corporate governance on strategy
 • Assessing and managing risk
 • Internal control systems
 • Applying ethical principles
 • The external environment
 • Strategic capability
 • Competitive advantage and strategic choice
 • Financial analysis
 • Applications of IT
 • E-business
 • Enabling success and strategic change
 • Process redesign
 • Project management
 • Case study revision

Lịch Học:

 • Thứ 4-6: 18:15 – 21:15
 • Thứ 7: 13:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 08:00 – 17:00

Thời Lượng: 80 giờ

Học Phí Gốc: 16.900.000 VNĐ

Tại TP.HCM: Ms. Uyên Vy – Tel/Zalo: 0988 721 433 – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn
Tại Hà Nội: Ms. Chi Tống – Tel/Zalo: 0986 478 033 – E: chi.tong@smarttrain.edu.vn

2023-06-16T11:16:44+07:00