Công ty Vinamilk tuyển dụng chuyên viên Kiểm toán nội bộ, chuyên viên Kế toán tổng hợp, chuyên viên Kế toán giá thành và chi phí

/, Tin tuyển dụng/Công ty Vinamilk tuyển dụng chuyên viên Kiểm toán nội bộ, chuyên viên Kế toán tổng hợp, chuyên viên Kế toán giá thành và chi phí

Công ty Vinamilk tuyển dụng chuyên viên Kiểm toán nội bộ, chuyên viên Kế toán tổng hợp, chuyên viên Kế toán giá thành và chi phí

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

THÔNG TIN CHUNG:

 • Số lượng: 01 vị trí
 • Địa chỉ làm việc: Vinamilk Tower – Số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
 • Ngày hết hạn: 15/10/2019

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (KTNB) có nhiệm vụ thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ theo như mô tả trong kế hoạch và chương trình kiểm toán để đạt được các mục tiêu kiểm toán đề ra

NHIỆM VỤ CHÍNH:

 • Hỗ trợ Trưởng Ban KTNB trong việc xây dựng các chương trình kiểm toán nội bộ chi tiết
 • Tham gia các công tác kiểm toán thực địa:
 • Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết theo như mô tả trong chương trình kiểm toán
 • Ghi chép kết quả trong hồ sơ kiểm toán với đầy đủ bằng chứng được lưu lại
 • Thảo luận với Trưởng ban KTNB về các phát hiện trong quá trình kiểm toán
 • Thực hiện các thủ tục kiểm tra hậu kiểm toán để đảm bảo các kế hoạch đã thỏa thuận trong báo cáo kiểm toán nội bộ được thực hiện đầy đủ.
 • Tư vấn cho nhân viên các phòng ban về các vấn đề liên quan tới tuân thủ, rủi ro và kiểm soát
 • Tham gia điều tra các hoạt động trọng yếu nghi ngờ có gian lận trong nội bộ Công ty
 • Hỗ trợ Trưởng Ban KTNB trong việc xây dựng hệ thống các biểu mẫu hồ sơ kiểm toán
 • Tự cập nhật kiến thức, bảo đảm duy trì các kỹ năng cần thiết, kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

 1. Học vấn & Chuyên ngành:
 • Tốt nghiệp Đại học (chính quy)
 • Chuyên ngành: Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh …
 1. Kinh nghiệm:
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ, tài chính ở các công ty có qui mô lớn.
 • Hiểu biết về các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán nội bộ
 • Có kiến thức về các rủi ro và hệ thống kiểm soát
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty kiểm toán chuyên nghiệp
 1. Kiến thức chuyên môn & Kỹ năng
 • Kỹ năng phân tích tốt
 • Quan tâm đến chi tiết, tập trung vào các quy trình
 • Kỹ năng quản lý thời gian, thích ứng linh hoạt trong điều kiện thay đổi
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày súc tích
 • Kỹ năng làm việc nhóm/làm việc độc lập
 1. Yêu cầu khác:
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình trong công việc

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH & CHI PHÍ

THÔNG TIN CHUNG:

 • Số lượng: 01 vị trí
 • Địa chỉ làm việc: Vinamilk Tower – Số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
 • Ngày hết hạn: 15/10/2019

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Kế toán Giá thành & Chi phí về việc tính toán và phân tích biến động giá thành, chi phí sản xuất của các đơn vị được phân công; phân tích biến động chi phí hoạt động của công ty; thực hiện ghi nhận chi phí hoạt động trong phạm vi công việc được phân công nhằm góp phần phản ánh giá thành thực hiện sản phẩm đúng, đủ và phù hợp.

NHIỆM VỤ CHÍNH:

 • Thực hiện tính toán giá thành sản xuất sản phẩm tại đơn vị được phân công
 • Kiểm tra và phân tích nguyên nhân biến động định mức nguyên vật liệu trong batch sản xuất
 • Kiểm tra và phân tích biến động theo từng nội dung chi phí tham gia sản xuất của các đơn vị, đảm bảo chi phí sản xuất hạch toán đủ & đúng nội dung, nhóm sản phẩm
 • Thực hiện đóng kỳ giá thành tại đơn vị được phân công. Lập báo cáo phân tích nguyên nhân biến động giá thành sản xuất
 • Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chi phí sản xuất. Kiểm tra việc ghi nhận chi phí phát sinh tại các đơn vị
 • Tính toán, kiểm tra và hạch toán chi phí gia công ngoài. Lập báo cáo giá thành sản xuất của hoạt động gia công ngoài
 • Cài đặt, quản lý các bảng giá, chiết khấu bán hàng. Phối hợp và hỗ trợ đơn vị trong việc chọn Order Type bán hàng phù hợp với nghiệp vụ phát sinh hàng ngày. Lưu trữ hồ sơ chứng từ liên quan làm căn cứ cài giá
 • Cài đặt, quản lý mã item của hàng Khuyến mãi
 • Thực hiện các báo các khác theo sự phân công của cấp quản lý.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

 1. Học vấn & Chuyên ngành:

Tốt nghiệp Đại học – Chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng…

 1. Kinh nghiệm:

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán giá thành/kế toán tổng hợp hoặc tương đương.

 1. Kiến thức chuyên môn & Kỹ năng
 • Am hiểu về kế toán giá thành, chi phí sản xuất.
 • Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu
 • Có khả năng kiểm soát và phân tích chi phí sản xuất
 • Có khả năng làm việc theo nhóm tốt
 1. Yêu cầu khác:
 • Ngoại Ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc viết thành thạo.
 • Tin học: Trình độ B Sử dụng thành thạo Word/Excel/Powerpoint, ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống ERP.
 • Tính thận trọng, trung thực và có tinh thần trách nhiệm.

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 THÔNG TIN CHUNG:

 • Số lượng: 01 vị trí
 • Địa chỉ làm việc: Vinamilk Tower – Số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
 • Ngày hết hạn: 15/10/2019

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

 • Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Kế Toán Tổng Hợp và BCTC về các nghiệp vụ kế toán tổng hợp được giao
 • Lập các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê kịp thời, chính xác theo quy định

NHIỆM VỤ CHÍNH:

 • Thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến phần hành Tổng hợp để lập các báo cáo kế toán đúng kỳ;
 • Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công tác hạch tóan các nghiệp vụ kế toán phát sinh thuộc phần hành phụ trách;
 • Kiểm tra rà soát các tài khoản thuộc phần hành phụ trách, phát hiện kịp thời các sai sót để xử lý
 • Rà soát và kiểm tra tình hình trích lập các khoản chi phí thuộc phân hệ Tổng hợp phụ trách
 • Hạch toán và kiểm tra các khoản trích trước chi phí của văn phòng công ty; Kiểm tra số dư trích trước của các đơn vị;
 • Tổng hợp bảng kê chi tiết các khoản trích trước và lập báo cáo tổng hợp toàn Công ty
 • Thực hiện hạch toán các tài khoản liên quan đến công cụ dụng cụ (CCDC)
 • Tính chi phí phân bổ định kỳ và lập các báo cáo liên quan tới chi phí phân bổ CCDC;
 • Kết hợp với các phòng ban và các đơn vị kiểm tra, rà soát các mục CCDC tăng, giảm trong kỳ
 • Theo dõi, phân bổ và kết chuyển các khoản chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn;
 • Thu thập báo cáo tình hình phân bổ chi phí và lậpbảng tổng hợp toàn công ty
 • Lập bảng tổng hợp trích trước lương tháng 13 toàn
  Công ty, hạch toán trích trước và hướng dẫn/theo dõi
  các đơn vị trích lập;
 • Theo dõi các khoản vay và trích trước chi phí lãi vay
 • Xử lý số dư TK 331820 – dự tính chi phí mua hàng toàn Công ty;
 • Theo dõi tình hình kết chuyển số liệu các tài khoản của các đơn vị về Văn phòng công ty (Quỹ KTPL; KPCĐ; Đoàn phí …)
 • Trích lập quỹ KPCĐ phải trả mỗi quý; chuyển về các đơn vị; hạch toán chi phí KPCĐ hàng tháng; xử lý chênh lệch KPCĐ cuối quý;
 • Đối chiếu số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tại Văn phòng công ty (sổ chi tiết và sổ tổng hợp);
 • Đánh giá chênh lệch tỷ giá số dư tiền có gốc ngoại tệ.
 • Xử lý phát sinh trùng các TK tại VPCT và nhắc nhở các đơn vị xử lý
 • Lập báo cáo thống kê, báo cáo tình hình sử dụng quỹ
 • Cung cấp thông tin liên quan đến việc lập báo cáo tài chính
 • Lập báo cáo tài chính riêng và thuyết minh BCTC riêng hàng tháng / quý / năm
 • Hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất và thuyết minh BCTC hợp nhất hàng tháng / quý / năm
 • Lập báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng
 • Tổng hợp BC present phòng Kế toán và các công ty con
 • Tạo mã mã khách hàng (AR) và nhà cung cấp (AP) toàn Công ty.
 • Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán liên quan đến phần hành tổng hợp.
 • Kiểm tra bảng cân đối số phát sinh, phát hiện kịp thời các sai sót, biến động bất thường tại từng đơn vị và đề nghị điều chỉnh phù hợp;
 • Rà soát các tài khoản clearing, phát sinh trùng…, đôn đốc các bộ phận/đơn vị thực hiện clearing tài khoản, điều chỉnh phát sinh trùng;
 • Kiểm tra việc hạch toán của các đơn vị về chi phí lương và các khoản trích theo lương;
 • Tổng hợp và báo cáo tình hình đối chiếu công nợ địnhkỳ toàn công ty.
 • Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Trưởng Ban Kế Toán Tổng Hợp và BCTC

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

 1. Học vấn & Chuyên ngành:
 • Tốt nghiệp Đại học – Chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng …
 1. Kinh nghiệm:
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương ở các công ty có quy mô lớn.
 1. Kiến thức chuyên môn & Kỹ năng
 • Am hiểu luật pháp, chuẩn mực kế toán và luật thuế Việt Nam
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp, phân tích, trình bày
 1. Yêu cầu khác:
 • Ngoại Ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc viết thành thạo.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo Word / Excel /Powerpoint. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống ERP
 • Tính thận trọng, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

 1. Hồ sơ bao gồm:
 • Thư ứng tuyển & CV (kèm hình)
 • Bằng Đại học và các bằng cấp liên quan khác.
 1. Hình thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tuyến: Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (Thư ứng tuyển, CV và Bằng cấp (bản scan) qua email: recruitment@vinamilk.com.vn hoặc uyen.nguyen@smarttrain.edu.vn

Hoặc gửi hồ sơ trực tiếp về:

 • Ban Tuyển dụng – Phòng Nhân Sự

Công ty CP Sữa Việt Nam. Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 541 55555

Lưu ý: Vui lòng ghi rõ “vị trí ứng tuyển” trên tiêu đề email hoặc ngoài bì thư khi gửi thư ứng tuyển.

 

2020-03-20T11:22:09+07:00