Crowe Horwath Vietnam tuyển dụng vị trí Experienced Audit Staff, Audit Senior và Auditor tại VP HCM và HN

//Crowe Horwath Vietnam tuyển dụng vị trí Experienced Audit Staff, Audit Senior và Auditor tại VP HCM và HN

Crowe Horwath Vietnam tuyển dụng vị trí Experienced Audit Staff, Audit Senior và Auditor tại VP HCM và HN

Công ty Crowe Horwath Vietnam tuyển dụng vị trí Experienced Audit Staff, Audit Senior and Auditor, làm việc tại VP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Điều kiện nộp hồ sơ: ứng viên đã tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, tiếng Anh lưu loát. Hạn chót nộp hồ sơ: 26/8/2016

Crowe Horwath Vietnam - Experienced Audit Staff 2016 - HAN + HCM

Crowe Horwath Vietnam - Audit Senior 2016 - HAN

Crowe Horwath Vietnam - VN CPA Auditor 2016 - HAN + HCM

2016-09-03T21:43:56+07:00