Hiệp hội ACCA thông báo chính sách Giảm lệ phí thường niên

//Hiệp hội ACCA thông báo chính sách Giảm lệ phí thường niên
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Hiệp hội ACCA thông báo chính sách Giảm lệ phí thường niên

Nhằm hỗ trợ hội viên bớt đi phần nào chi phí, Hiệp hội ACCA thông báo điều chỉnh giảm khoản lệ phí thường niên. Smart Train mời bạn đọc thêm thông tin chi tiết bên dưới.

ACCA cung cấp 2 gói đăng ký giảm phí như sau:

Đăng ký ngừng đóng phí thường niên (Extended leave subscription)

Bạn là đối tượng đủ điều kiện để đăng ký gói giảm phí này nếu thu nhập hiện tại của bạn thấp hơn 12.000 GBP và bạn thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Trụ cột gia đình hoặc chăm sóc người thân toàn thời gian;
 • Đi học toàn thời gian;
 • Đang thất nghiệp dài hạn;
 • Đang bị bệnh kéo dài ngăn cản bạn tìm kiếm việc làm;
 • Từ bỏ kế toán để chuyển hướng sang tôn giáo.

Hỗ trợ giảm phí thường niên

Ứng dụng hiện đang mở cho năm đăng ký 2022, áp dụng cho các thành viên với mức thu nhập thấp hơn 12.000 GBP cũng như những người có thể không có thu nhập do đại dịch Covid-19. Nếu đơn đăng ký của bạn được chấp nhận, lệ phí của bạn sẽ được điều chỉnh tương ứng trên tài khoản của bạn và bạn sẽ nhận được email xác nhận. Những đơn được chấp nhận trước cho năm sau sẽ phản ánh tỷ lệ giảm từ tháng 01 trở đi.

Để tiếp tục đủ điều kiện nhận đăng ký giảm, bạn sẽ phải đăng ký hàng năm.

Đăng ký giảm chi phí

Nếu bạn muốn đăng ký giảm chi phí, vui lòng truy cập trang myACCA. Bạn sẽ được yêu cầu gửi tài liệu bằng chứng để xác nhận rằng bạn thu nhập ít hơn 12.000 GBP. Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đánh giá đầy đủ hoàn cảnh của bạn. Các tài liệu chúng tôi yêu cầu sẽ khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, tuy nhiên, một số ví dụ về những tài liệu thường được yêu cầu là:

 • Tờ khai thuế
 • Thư xác nhận về việc bạn nhận được phúc lợi từ Chính phủ
 • Thư chấm dứt hợp đồng lao động
 • Xác nhận không chi trả thuế trong năm từ cục thuế/chi cục thuế địa phương
 • Thư xác nhận thu nhập từ doanh nghiệp

Nếu bạn có những tài liệu khác không nằm trong danh sách bên trên, vui lòng đăng tải để chúng tôi tiến hành xem xét.

Xin lưu ý rằng:

 • Tất cả các tài liệu phải được dịch chính thức sang tiếng Anh nếu tài liệu gốc bằng ngôn ngữ khác
 • Tất cả các tài liệu không được quá 3 năm. Nếu tài liệu được dùng ghi nhận thông tin quá 3 năm, vui lòng cập nhật thêm thông tin gần đây trước khi nộp đơn đăng ký của bạn
 • Sao kê ngân hàng không được chấp nhận làm bằng chứng

Xem nguyên văn Tiếng Anh của chính sách này tại website của ACCA Global

2021-12-17T10:01:54+07:00