Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ (IMA) thông báo mở rộng ngày thi của Testing Window May/June 2020

//Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ (IMA) thông báo mở rộng ngày thi của Testing Window May/June 2020

Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ (IMA) thông báo mở rộng ngày thi của Testing Window May/June 2020

Ngày 20/3/2020, Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ (IMA) thông báo mở rộng ngày thi của Testing Window May/June 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Thí sinh có thể chọn lịch thi đến hết ngày 31/7/2020 (hạn chót đăng ký là ngày 12/7/2020) thay cho lịch cũ từ 1/5/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

Các thí sinh đã đăng ký dự thi theo lịch Testing Window cũ có thể tự chuyển đổi ngày thi sang tháng 7 để có thêm thời gian học và ôn thi.

Học viên Smart Train có thể tham khảo thêm các thông tin bên dưới hoặc liên hệ bộ phận Student Services 028-3931 3333 (Ext. 13) nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ.

    Tags:
2020-03-24T09:47:19+07:00