ACCA FR _ Financial Reporting

Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

ACCA FR _ Financial Reporting

Nội Dung Môn Học

Môn FR – Finacial Reporting (Báo cáo tài chính) giúp phát triển kiến thức và những kỹ năng trong việc hiểu rõ và ứng dụng các chuẩn mực kế toán khuôn khổ lý thuyết vào việc soạn lập các báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, các tập đoàn và phân tích diễn giải các báo cáo này.

Khi  hoàn tất môn học, học viên sẽ có khả năng:

  • Thảo luận và áp dụng các khuôn khổ khái niệm trong báo cáo tài chính.
  • Thảo luận khuôn khổ pháp lý trong báo cáo tài chính.
  • Soạn lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế.
  • Hoạch toán kế toán liên quan đến hợp nhất kinh doanh phù hợp với chuẩn mực kế toán Vương quốc Anh.
  • Phân tích, diễn giải báo cáo tài chính.

Ngày Khai Giảng12/01/2018

Lịch Học:

  • Thứ Bảy: 13:00 – 17:00
  • Chủ Nhật: 8:00 – 17:00

Thời Lượng: 60 giờ

Xem thêm học bổng ưu đãi Tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Tại TP.HCM: Ms. Uyên Vy – Tel/Zalo: 0988 721 433 – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn

Tại Hà Nội: Ms. Chi Tống – Tel/Zalo: 0986 478 033 – E: chi.tong@smarttrain.edu.vn

2023-06-16T11:14:02+07:00