ACCA FR _ Financial Reporting

fc7cdc89374df113a85c
home genz
cma th1
d98c43efb522737c2a33
home
home
home
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
home
37ab7c64cda00dfe54b1

ACCA FR _ Financial Reporting

Nội Dung Môn Học

Môn FR – Finacial Reporting (Báo cáo tài chính) giúp phát triển kiến thức và những kỹ năng trong việc hiểu rõ và ứng dụng các chuẩn mực kế toán khuôn khổ lý thuyết vào việc soạn lập các báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, các tập đoàn và phân tích diễn giải các báo cáo này.

Khi  hoàn tất môn học, học viên sẽ có khả năng:

  • Thảo luận và áp dụng các khuôn khổ khái niệm trong báo cáo tài chính.
  • Thảo luận khuôn khổ pháp lý trong báo cáo tài chính.
  • Soạn lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế.
  • Hoạch toán kế toán liên quan đến hợp nhất kinh doanh phù hợp với chuẩn mực kế toán Vương quốc Anh.
  • Phân tích, diễn giải báo cáo tài chính.

Ngày Khai Giảng12/01/2018

Lịch Học:

  • Thứ Bảy: 13:00 – 17:00
  • Chủ Nhật: 8:00 – 17:00

Thời Lượng: 60 giờ

Xem thêm học bổng ưu đãi Tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Tại TP.HCM: Ms. Uyên Vy – Tel/Zalo: 0988 721 433 – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn

Tại Hà Nội: Ms. Phạm Trang – Tel/Zalo: 0986 640 833 – E: trang.pham@smarttrain.edu.vn

2021-05-31T12:00:09+07:00