ACCA FM _ Financial Management

fc7cdc89374df113a85c
home genz
cma th1
d98c43efb522737c2a33
home
home
home
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
home
37ab7c64cda00dfe54b1

ACCA FM _ Financial Management

Nội Dung Môn Học

Môn FM – Financial Management (Quản trị tài chính) giúp phát triển kiến thức và kỹ năng cần có của người quản lý tài chính trong các vấn đề liên quan đến đầu tư tài chính, quyết định chính sách cổ tức.

Khi hoàn tất môn học này, học viên sẽ có khả năng:

  • Thảo luận về vai trò và mục đích của chức năng quản trị tài chính.
  • Đánh giá và thảo luận tác động của môi trường kinh tế đến quản trị tài chính.
  • Thảo luận và áp dụng các kỹ thuật quản trị vốn lưu động.
  • Thực hiện nhằm định hiệu quả đầu tư.
  • Xác định và đánh giá nguồn tài chính của doanh nghiệp.
  • Giải thích, tính toán chi phí sử dụng vốn và các yếu tố tác động.
  • Thực hiện thẩm định hiệu quả đầu tư.
  • Thảo luận, áp dụng các nguyên tắc định giá tài sản và doanh nghiệp.
  • Giải thích và áp dụng các kỹ thuật quản trị rủi ro trong kinh doanh.

Lịch Học: Thứ Bảy (13:00 – 17:00), Chủ Nhật (08:00 – 17:00)

Thời Lượng: 56 giờ

Xem thêm học bổng ưu đãi Tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Tại TP.HCM: Ms. Uyên Vy – Tel/Zalo: 0988 721 433 – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn

Tại Hà Nội: Ms. Phạm Trang – Tel/Zalo: 0986 640 833 – E: trang.pham@smarttrain.edu.vn

2021-05-31T12:01:13+07:00