ACCA APM _ Advanced Performance Management

//ACCA APM _ Advanced Performance Management
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
z4737110929617_5a297080af004358e33183c7fe30110e
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4736890550927_643f1b394f9b3bd7ccbf53e45b62f964
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4737027709992_156d451c9d3d82dfddd54819701260f8
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1

ACCA APM _ Advanced Performance Management

Nội Dung Môn Học

Môn APM- Advanced Performance Management (Quản trị hoạt động nâng cao) áp dụng những kiến thức, kỹ năng và thực hiện xét đoán nghề nghiệp trong việc lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược trong bối cảnh kinh doanh khác nhau và góp phần đánh giá hiệu quả của một tổ chức và phát triển chiến lược của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất môn học này, học viên sẽ có khả năng:

 • Sử dụng kế hoạch chiến lược và mô hình kiểm soát trong việc lập kế hoạch và giám sát hoạt động của doanh nghiệp.
 • Đánh giá và xác định các nhân tố kinh tế vĩ mô, tài khoá và tai chính và ảnh hưởng của thị trường bên ngoài đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Xác định và đánh giá tính năng thiết kế của thông tin quản trị hoạt động hiệu quả và giám sát hẹ thống.
 • Áp dụng kỹ thuật đo lường hoạt động chiến lược thích hợp trong đánh giá và cải tiến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn cho khách hàng và quản lý cấp cao trong việc đánh giá hoạt động kinh doanh chiến lược và nhân định về những yếu tố thất bại.
 • Xác định và đánh giá tác động của sự phát triển hiện tại trong kế toán quản trị và quản trị hoạt động về đo lường, đánh giá và cải tiến hoạt động của tổ chức.

Giảng Viên:

 • Ms. Trần Thị Ý Nhi, ACCA 
 • Mr. Francis Ong, ACMA

Ngày Khai Giảng: 30/03/2017

Lịch Học:

 • Thứ Sáu: 18:15 – 21:15
 • Thứ Bảy: 13:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 08:00 – 17:00

Thời Lượng: 60 giờ

Học Phí Gốc: 12.800.000 VNĐ

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Tại TP.HCM: Ms. Uyên Vy – Tel/Zalo: 0988 721 433 – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn

Tại Hà Nội: Ms. Chi Tống – Tel/Zalo: 0986 478 033 – E: chi.tong@smarttrain.edu.vn

2023-06-16T11:17:54+07:00