ACCA APM _ Advanced Performance Management

//ACCA APM _ Advanced Performance Management

ACCA APM _ Advanced Performance Management

Nội Dung Môn Học

Môn APM- Advanced Performance Management (Quản trị hoạt động nâng cao) áp dụng những kiến thức, kỹ năng và thực hiện xét đoán nghề nghiệp trong việc lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược trong bối cảnh kinh doanh khác nhau và góp phần đánh giá hiệu quả của một tổ chức và phát triển chiến lược của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất môn học này, học viên sẽ có khả năng:

 • Sử dụng kế hoạch chiến lược và mô hình kiểm soát trong việc lập kế hoạch và giám sát hoạt động của doanh nghiệp.
 • Đánh giá và xác định các nhân tố kinh tế vĩ mô, tài khoá và tai chính và ảnh hưởng của thị trường bên ngoài đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Xác định và đánh giá tính năng thiết kế của thông tin quản trị hoạt động hiệu quả và giám sát hẹ thống.
 • Áp dụng kỹ thuật đo lường hoạt động chiến lược thích hợp trong đánh giá và cải tiến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn cho khách hàng và quản lý cấp cao trong việc đánh giá hoạt động kinh doanh chiến lược và nhân định về những yếu tố thất bại.
 • Xác định và đánh giá tác động của sự phát triển hiện tại trong kế toán quản trị và quản trị hoạt động về đo lường, đánh giá và cải tiến hoạt động của tổ chức.

Giảng Viên:

 • Ms. Trần Thị Ý Nhi, ACCA 
 • Mr. Francis Ong, ACMA

Ngày Khai Giảng: 30/03/2017

Lịch Học:

 • Thứ Sáu: 18:15 – 21:15
 • Thứ Bảy: 13:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 08:00 – 17:00

Thời Lượng: 60 giờ

Học Phí Gốc: 12.800.000 VNĐ

[contact-form-7 404 "Not Found"]
2018-06-13T14:01:40+07:00