HB CMA KE TOAN TAI CHINH TN 2020-03
Flyer-CIA_Banner website
uu dai 8-3-2020-03
Internal Audit (AIA)-03
thue nha thau-03-1
4
Banner-khoa ngan han 2020_Banner Website 1920×381

Mazars Vietnam tuyển dụng tại Hà Nội và TP.HCM

/, Tin tuyển dụng/Mazars Vietnam tuyển dụng tại Hà Nội và TP.HCM

Mazars Vietnam tuyển dụng tại Hà Nội và TP.HCM

Mazars Vietnam hiện tuyển dụng các vị trí làm việc tại Hà Nội và TP.HCM, các ứng viên quan tâm vui lòng xem chi tiết tại link đính kèm.

  • Senior Consultant – Financial Advisory Services (HCM): https://www.mazarscareers.asia/job-offer/senior-consultant-financial-advisory/
  • Audit Manager (Hanoi): https://www.mazarscareers.asia/job-offer/audit-manager-3/
  • Audit Senior (HCM & Hanoi): https://www.mazarscareers.asia/job-offer/audit-senior-4/
  • Experienced Audit Assistant (HCM & Hanoi): https://www.mazarscareers.asia/job-offer/experienced-audit-assistant-2/
  • Audit Assistant (HCM & Hanoi): https://www.mazarscareers.asia/job-offer/audit-assistant-3/
  • Transfer Pricing Consultant (HCM): https://www.mazarscareers.asia/job-offer/transfer-pricing-consultants/
  • Transfer Pricing Intern (HCM): https://www.mazarscareers.asia/job-offer/transfer-pricing-intern/
  • Legal Manager (HCM): https://www.mazarscareers.asia/job-offer/legal-manager/
  • Legal Intern (HCM): https://www.mazarscareers.asia/job-offer/legal-intern-2/
2020-03-20T11:22:22+07:00