Ngân hàng Bảo Việt tuyển dụng Kiểm toán viên về Công nghệ thông tin [ Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2020]

//Ngân hàng Bảo Việt tuyển dụng Kiểm toán viên về Công nghệ thông tin [ Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2020]
005d397ee4ec25b27cfd
61e011f40424c57a9c35
a0b9f8c2e45e25007c4f
d1fadc49db751a2b4364
z3322627211276_9f318a109c5045c5691567f98a884e0b
2282ab520932c86c9123
303a47dc6e30af6ef621
8c807ecb4a7b8425dd6a
Banner DV thue phong-02

Ngân hàng Bảo Việt tuyển dụng Kiểm toán viên về Công nghệ thông tin [ Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2020]

Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về mảng nghiệp vụ Kiểm toán CNTT.
 • Thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề về CNTT: kiểm toán dự án IT, kiểm toán an ninh thông tin, kiểm toán hạ tầng công nghệ (mạng, máy chủ, các hệ điều hành, các hệ cơ sở dữ liệu…), môi trường CNTT và các kế hoạch quản lý khủng hoảng, kinh doanh liên tục…
 • Tổng hợp, phân tích thông tin và báo cáo đối với mảng kiểm toán CNTT.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm toán CNTT dựa trên cơ sở rủi ro.
 • Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình khắc phục các khuyến nghị kiểm toán đối với mảng CNTT của Ngân hàng.
 • Tham gia hỗ trợ hoặc trực tiếp thực hiện các buổi đào tạo nội bộ đối với lĩnh vực CNTT, rủi ro CNTT và an ninh thông tin.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Phòng

Điều kiện dự tuyển:

 • Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành CNTT.
 • Có kiến thức rộng về CNTT đặc biệt là mảng CNTT ngân hàng như: hạ tầng CNTT, thiết bị mạng, các hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, an ninh thông tin …
 • Có kinh nghiệm về an ninh thông tin/Rủi ro CNTT (VD: authentication, identification, authorisation, confidentiality, integrity, availability, separation of privileges, least privilege).
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về CNTT trong các tổ chức tài chính (ngân hàng, bảo hiểm…).
 • Tuổi đời không quá 35.

Ưu tiên các ứng viên:

 • Có kiến thức, hiểu biết chung về Kiểm toán nội bộ;
 • Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là 1 lợi thế;
 • Kinh nghiệm kiểm toán về Công nghệ thông tin trong các công ty kiểm toán có uy tín;
 • Có Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ (CIA);
 • Am hiểu về hệ thống ngân hàng lõi (corebanking); các nghiệp vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng;
 • Có kinh nghiệm triển khai các dự án về CNTT ngân hàng;
 • Cam kết làm việc lâu dài tại BAOVIET Bank.

Xem thông tin chi tiết tại đây

 

2020-08-20T14:46:22+07:00