Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Smart Train đồng hành cùng ĐH Kinh Tế TP.HCM tại Hội thảo Việt Nam về Kế Toán – Kiểm Toán 2019 (VCAA) lần thứ 1

2020-01-08T10:58:05+07:00

Trong hai ngày 14 […]

Smart Train đồng hành cùng ĐH Kinh Tế TP.HCM tại Hội thảo Việt Nam về Kế Toán – Kiểm Toán 2019 (VCAA) lần thứ 1 2020-01-08T10:58:05+07:00

Lịch khai giảng

2020-01-21T11:43:02+07:00
Lịch khai giảng 2020-01-21T11:43:02+07:00

Toạ đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp kế toán – tài chính Việt Nam” tại ĐH Kinh Tế Quốc Dân

2019-09-30T16:37:04+07:00

Với mục đích nhằm […]

Toạ đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp kế toán – tài chính Việt Nam” tại ĐH Kinh Tế Quốc Dân 2019-09-30T16:37:04+07:00