Tập đoàn C.T Group tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên Kế toán – Tài chính

//Tập đoàn C.T Group tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên Kế toán – Tài chính

Tập đoàn C.T Group tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên Kế toán – Tài chính

1. Vị trí: Giám đốc Ban Kế toán

Nhiệm vụ chính:

 • Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán cho bộ phận kế toán.
 • Hướng dẫn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho nhân viên của phòng, thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán để đảm bảo nghiệp vụ theo kịp sự phát triển kinh doanh của công ty và theo đúng quy định của các cơ quan liên quan.
 • Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.
 • Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.
 • Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: Thuế quan, ngân hàng v.v… để kịp thời cập nhật nhưng yêu cầu, chính sách mới nhằm ứng vào thực tế.
 • Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh…. cho Ban giám đốc.
 • Lường trước nguy cơ và đưa ra chiến lược hoạt động tài chính nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho công ty trên nguồn lực có sẵn và nguồn lực huy động bên ngoài.
 • Căn cứ trên cơ sở dữ liệu kế toán chủ động đưa ra những định hướng phù hợp và chuẩn bị báo cáo đăc biệt trình hội đồng quản trị.
 • Tối ưu hoá dòng tiền bằng việc kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu, chi.
 • Đảm bảo hài hoà nhiệm vụ chức năng kế toán tài chính với các phòng ban liên quan.
Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán
 • Có kinh nghiệm quản trị kế toán trên 7 năm tại các công ty quy mô lớn
 • Sắc sảo trong nghiệp vụ, nghiêm khắc
 • Cần cù, chủ động, sáng tạo, hiểu biết về hệ thống

2. Vị trí: Phó Giám đốc Ban Kế toán

Nhiệm vụ chính:

 • Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán cho bộ phận kế toán.
 • Hướng dẫn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho nhân viên của phòng, thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán để đảm bảo nghiệp vụ theo kịp sự phát triển kinh doanh của công ty và theo đúng quy định của các cơ quan liên quan.
 • Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.
 • Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.
 • Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: Thuế quan, ngân hàng v.v… để kịp thời cập nhật nhưng yêu cầu, chính sách mới nhằm ứng vào thực tế.
 • Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh…. cho Ban giám đốc.
 • Lường trước nguy cơ và đưa ra chiến lược hoạt động tài chính nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho công ty trên nguồn lực có sẵn và nguồn lực huy động bên ngoài.
 • Căn cứ trên cơ sở dữ liệu kế toán chủ động đưa ra những định hướng phù hợp và chuẩn bị báo cáo đăc biệt trình hội đồng quản trị.
 • Tối ưu hoá dòng tiền bằng việc kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu, chi.
 • Đảm bảo hài hoà nhiệm vụ chức năng kế toán tài chính với các phòng ban liên quan.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán
 • Có kinh nghiệm quản trị kế toán trên 7 năm tại các công ty quy mô lớn
 • Sắc sảo trong nghiệp vụ, nghiêm khắc
 • Cần cù, chủ động, sáng tạo, hiểu biết về hệ thống

3. Vị trí: Phó Giám đốc Ban Tài chính

Nhiệm vụ chính:
 • Tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược tài chính của Tập đoàn.
 • Tham gia thẩm định các dự án / kế hoạch đầu tư sản xuất / tài chính / tiền tệ.
 • Thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các định chế tài chính, các quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
 • Quản lý nguồn tiền nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn.
 • Quản lý cổ phần và niêm yết.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Yêu cầu:
 • Nam / Nữ độ tuổi từ 30 đến 45
 • Khả năng ngoại ngữ tốt (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết)
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính
 • Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, năng động, nhiệt tình
 • Khả năng làm việc độc lập và thích ứng với môi trường làm việc áp lực cao
 • Ưu tiên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương
 • Nắm vững các nguyên tắc, quy định về tài chính. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các định chế tài chính nước ngoài, có kinh nghiệm huy động vốn quốc tế
 • Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo

4. Vị trí: Kế toán trưởng nhóm công ty thành viên 

Nhiệm vụ chính:
 • Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán cho bộ phận kế toán.
 • Hướng dẫn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho nhân viên của phòng, thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán để đảm bảo nghiệp vụ theo kịp sự phát triển kinh doanh của công ty và theo đúng quy định của các cơ quan liên quan.
 • Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.
 • Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.
 • Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: Thuế quan, ngân hàng v.v… để kịp thời cập nhật nhưng yêu cầu, chính sách mới nhằm ứng vào thực tế.
 • Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh…. cho Ban giám đốc.
 • Lường trước nguy cơ và đưa ra chiến lược hoạt động tài chính nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho công ty trên nguồn lực có sẵn và nguồn lực huy động bên ngoài.
 • Căn cứ trên cơ sở dữ liệu kế toán chủ động đưa ra những định hướng phù hợp và chuẩn bị báo cáo đăc biệt trình hội đồng quản trị.
 • Tối ưu hoá dòng tiền bằng việc kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu, chi.
 • Đảm bảo hài hoà nhiệm vụ chức năng kế toán tài chính với các phòng ban liên quan.
Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính…
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng trong ngành xây dựng
 • Am hiểu chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật, thuế trong lĩnh vực kế toán
 • Là người cẩn thận, trung thực, quyết đoán
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng và đàm phán tốt
 • Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng, MS. Office

5. Vị trí: Kế toán trưởng công ty thành viên

Nhiệm vụ chính:
 • Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán cho bộ phận kế toán.
 • Hướng dẫn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho nhân viên của phòng, thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán để đảm bảo nghiệp vụ theo kịp sự phát triển kinh doanh của công ty và theo đúng quy định của các cơ quan liên quan.
 • Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.
 • Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.
 • Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: Thuế quan, ngân hàng v.v… để kịp thời cập nhật nhưng yêu cầu, chính sách mới nhằm ứng vào thực tế.
 • Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh…. cho Ban giám đốc.
 • Lường trước nguy cơ và đưa ra chiến lược hoạt động tài chính nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho công ty trên nguồn lực có sẵn và nguồn lực huy động bên ngoài.
 • Căn cứ trên cơ sở dữ liệu kế toán chủ động đưa ra những định hướng phù hợp và chuẩn bị báo cáo đăc biệt trình hội đồng quản trị.
 • Tối ưu hoá dòng tiền bằng việc kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu, chi.
 • Đảm bảo hài hoà nhiệm vụ chức năng kế toán tài chính với các phòng ban liên quan.
Yêu cầu công việc:
 • Tuổi 30 – 40
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính…
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng trong ngành xây dựng
 • Am hiểu chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật, thuế trong lĩnh vực kế toán
 • Là người cẩn thận, trung thực, quyết đoán
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng và đàm phán tốt
 • Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng, MS. Office

6. Vị trí: Chuyên viên Tài chính

Nhiệm vụ chính:

 • Giúp điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của công ty.
 • Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, thanh tra… các hoạt động về kế toán của công ty; quan hệ với các tổ chức bên ngoài khác.
 • Lập kế hoạch tài chính, xác định nhu cầu vốn cho công ty.
 • Cân đối dòng tiền, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của công ty.
 • Lập và phân tích báo cáo tài chính của công ty.
 • Xây dựng triển khai kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách ngắn và dài hạn.
 • Thực hiện rà soát kiểm tra toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của từng nghiệp vụ khi vào sổ kế toán.
 • Xây dựng, soạn thảo sửa đổi và bổ sung các văn bản, quy định, quy chế… liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá, thẩm định tài chính doanh nghiệp; Đọc, phân tích và giải thích các chỉ tiêu báo cáo tài chính quốc tế và các báo cáo kiểm toán.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến Cổ phần hóa, Tái cấu trúc doanh nghiệp.
 • Am hiểu về Tài chính Dự án.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán
 • Nắm vững các chính sách, chế độ thuế và các chuẩn mực kế toán
 • Hiểu biết về cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Thành thạo tiếng Anh chuyên ngành tài chính
 • Kinh nghiệm: ít nhất 05 năm trong lĩnh vực liên quan

7. Vị trí: Kế toán Tổng hợp

Nhiệm vụ chính:
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết..
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng Kế toán tài vụ.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Yêu cầu công việc:
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
 • Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

————————————-

Chính sách phúc lợi:

 • Được tặng nhà hoặc mua nhà với giá ưu đãi và được hỗ trợ vay vốn từ các Ngân hàng mà Tập Đoàn đã ký kết để mua nhà.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu hàng năm.
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Đồng thời, còn được hưởng chính sách hỗ trợ khám sức khỏe đặc biệt tại các Phòng khám của các Bác sỹ giỏi ở nhiều chuyên khoa khác nhau mà Tập Đoàn đã hợp tác.
 • Nghỉ dưỡng cùng với gia đình tại các khu resort của Tập Đoàn 2 lần/năm.
 • Vé xem phim tại CGV.
 • Phiếu mua hàng giảm giá tại các cửa hàng thời trang cao cấp, các nhà sang trọng của Tập Đoàn.
 • Thưởng tiền mặt & voucher  vào các dịp Lễ lớn…
 • Nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc:
 • Năng động, chuyên nghiệp & thử thách
 • Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Thông tin liên hệ:

Tòa nhà C.T Group, 60A Trường Sơn, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0973.399.396, Email: tuyendung@ctgroupvietnam.com
Facebook: TuyenDungCTGroup
Linkedin: c-t-group-vietnam-tuyen-dung

2017-01-13T11:13:07+07:00