Hoàng Thị Mai Thảo – Đậu 3 môn ACCA (F6, F7, F8) kì thi tháng 6/2014

//Hoàng Thị Mai Thảo – Đậu 3 môn ACCA (F6, F7, F8) kì thi tháng 6/2014
Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

Hoàng Thị Mai Thảo – Đậu 3 môn ACCA (F6, F7, F8) kì thi tháng 6/2014

Mai ThaoPhương pháp giảng dạy tại Smart Train là tóm tắt vấn đề cơ bản và tập trung vào thực hành nhiều, điều đó giúp cho tôi tận dụng được thời gian trên lớp để tiêp nhận kiến thức, sau đó tích cực làm bài tập. Theo tìm hiểu cũng như cảm nhận khi theo học ACCA, tôi thấy rằng ACCA không những là bằng cấp chuyên nghiệp cung cấp kiến thức về lĩnh vực kế toán, kiếm toán, tài chính thật sự có ích cho công việc mà còn giúp người học có được những kĩ năng mềm khi tham gia chương trình. ACCA là sự lựa chọn đúng đắn cho những người có định hướng theo ngành kế toán, kiểm toán lâu dài.

2020-04-15T10:54:53+07:00