Hoàng Thị Mai Thảo – Đậu 3 môn ACCA (F6, F7, F8) kì thi tháng 6/2014

//Hoàng Thị Mai Thảo – Đậu 3 môn ACCA (F6, F7, F8) kì thi tháng 6/2014
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Hoàng Thị Mai Thảo – Đậu 3 môn ACCA (F6, F7, F8) kì thi tháng 6/2014

Mai ThaoPhương pháp giảng dạy tại Smart Train là tóm tắt vấn đề cơ bản và tập trung vào thực hành nhiều, điều đó giúp cho tôi tận dụng được thời gian trên lớp để tiêp nhận kiến thức, sau đó tích cực làm bài tập. Theo tìm hiểu cũng như cảm nhận khi theo học ACCA, tôi thấy rằng ACCA không những là bằng cấp chuyên nghiệp cung cấp kiến thức về lĩnh vực kế toán, kiếm toán, tài chính thật sự có ích cho công việc mà còn giúp người học có được những kĩ năng mềm khi tham gia chương trình. ACCA là sự lựa chọn đúng đắn cho những người có định hướng theo ngành kế toán, kiểm toán lâu dài.

2020-04-15T10:54:53+07:00