AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Thông thạo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với CertIFR phiên bản Tiếng Việt [KG 12/04/2023]

/, Tin đào tạo/Thông thạo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với CertIFR phiên bản Tiếng Việt [KG 12/04/2023]
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Thông thạo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với CertIFR phiên bản Tiếng Việt [KG 12/04/2023]

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) hiện nay được chấp nhận và áp dụng rộng rãi phục vụ cho công tác kế toán tại 166 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Việt Nam, với lộ trình áp dụng chuẩn mực IFRS được Bộ Tài chính phê duyệt, nhiều kế toán viên/ kiểm toán viên bắt đầu quan tâm tìm hiểu các khóa học IFRS để phục vụ công việc chuyển đổi từ VAS sang IFRS.

Để đáp ứng nhu cầu học IFRS của đông đảo kế toán viên/ kiểm toán viên, đặc biệt là các Anh/Chị đang gặp rào cản về ngôn ngữ, ngày 27/10/2022, Smart Train phối hợp cùng Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA đồng tổ chức hội thảo chính thức ra mắt chương trình học và thi chứng chỉ CertIFR bằng tiếng Việt (thay vì trước đây chỉ bằng Tiếng Anh). Sự kiện này đánh dấu cột mốc Smart Train là đơn vị TIÊN PHONG ĐẦU TIÊN được Hiệp hội ACCA cấp quyền triển khai giảng dạy chứng chỉ CertIFR bằng Tiếng Việt.

Smart Train tổ chức khai giảng chương trình CertIFR học và thi bằng tiếng Anh/tiếng Việt với thông tin như sau:

LỢI ÍCH NỔI BẬT CỦA CHỨNG CHỈ CertIFR

 Nắm được cách thức áp dụng các chuẩn mực IFRS trên toàn cầu   Nắm được cách thức áp dụng IFRS vào thực tế
  Nắm được cách thức vận hành của Tổ chức Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS Foundation) những thay đổi và cập nhật thường xuyên của IFRS   Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn mực IFRS cụ thể ở giác độ người lập báo cáo, kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính
 Cơ hội sở hữu chứng chỉ CertIFR danh giá từ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc – ACCA   Có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, nâng cao thu nhập của bản thân

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chuyên đề 1. Bản chất và cơ chế hoạt động của Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB)

 • Nguồn gốc của Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc Tế IASB
 • Cơ cấu tổ chức của tổ chức IFRS
 • Các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hiện hữu
 • Mục đích của báo cáo tài chính – Khuôn khổ chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Chuyên đề 2. Hiện trạng áp dụng IFRS trên toàn thế giới

 • Tóm tắt ngắn gọn về việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS tại các nước trên thế giới.
 • Sự phát triển của Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế và Chuẩn mực IFRS
 • Chuẩn mực IFRS với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chuyên đề 3. Trình bày và lợi nhuận

 • IAS 1 – Trình bày báo cáo tài chính
 • IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng
 • IAS 8 – Chính sách kế toán và thay đổi về ước lượng và sai sót trong kế toán

Chuyên đề 4. Kế toán tài sản và nợ – Phần 1

 • IAS 16 – Bất động sản, nhà máy và thiết bị
 • IAS 38 – Tài sản vô hình
 • IAS 40 – Tài sản đầu tư
 • IAS 36 – Lỗ do suy giảm giá trị tài sản
 • IAS 23 – Chi phí đi vay
 • IAS 20 – Kế toán cho các khoản ưu đãi tài chính từ chính phủ và trình bày sự hỗ trợ từ chính phủ
 • IAS 2 – Hàng tồn kho
 • IFRS – 16 Thuê tài sản
 • IFRS 5 – Tài sản dài hạn chờ để bán khi hoạt động gián đoạn
 • Chuyển đổi giữa Chuẩn mực IFRS với US GAAP
 • Chuyển đổi giữa Chuẩn mực IFRS với UK GAAP
 • Kế hoạch hoạt động IASB

Chuyên đề 5. Kế toán tài sản và nợ – Phần 2

 • IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý
 • IAS 32 – Các công cụ tài chính: cách trình bày
 • IFRS 9 – Các công cụ tài chính: ghi nhận và đo lường
 • IFRS 7 – Các công cụ tài chính: thuyết minh
 • IAS 37 – Dự phòng: nợ phải trả và tài sản tiềm tàng
 • IAS 10 – Các sự kiện sau niên độ báo cáo
 • IAS 19 – Lợi ích của người lao động
 • IAS 12 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • IFRS 2 – Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu
 • IAS 41 – Nông nghiệp
 • IFRS 6 – Thăm dò và định giá tài nguyên khoáng

Chuyên đề 6. Kế toán tập đoàn

 • IFRS 10 – Báo cáo tài chính hợp nhất
 • IAS 27 (đc 2011) – Các báo cáo tài chính đơn lẻ
 • IFRS 3 – Hợp nhất kinh doanh
 • IAS 28 – (đc 2011) Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh
 • IFRS 11 – Thỏa thuận liên doanh
 • IFRS 12 – Thuyết minh về lợi ích của các đơn vị khác
 • IAS 21 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 • IAS 29 – Lập BCTC trong nền kinh tế siêu lạm phát

Chuyên đề 7. Chuẩn mực thuyết minh

 • IAS 7 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • IAS 24 – Trình bày các bên liên quan
 • IAS 33 – Lãi trên mỗi cổ phiếu
 • IAS 34 – Lập báo cáo tài chính giữa niên độ
 • IFRS 4 – Hợp đồng bảo hiểm
 • IFRS 1 – Áp dụng lần đầu IFRS
 • IFRS 8 – Bộ phận kinh doanh

Chuyên đề 8. Các khác biệt mang tính nguyên tắc giữa chuẩn mực UK/US GAAP và IFRS

Chuyên đề 9. Các vấn đề hiện hành của Chuẩn mực IFRS

 • Chuyển đổi giữa Chuẩn mực IFRS với US GAAP
 • Chuyển đổi giữa Chuẩn mực IFRS với UK GAAP
 • Kế hoạch hoạt động IASB

VÌ SAO NÊN CHỌN HỌC CERTIFR TẠI SMART TRAIN

 • Cam kết tỷ lệ thi đỗ CertIFR 100%
 • Linh hoạt chọn hình thức học & thi CertIFR bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt
 • Thi thử miễn phí CertIFR tiếng Anh hoặc tiếng Việt để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chính thức
 • Kinh nghiệm 13 NĂM đào tạo Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA và 7 NĂM đào tạo IFRS với hình thức public và may đo theo nhu cầu doanh nghiệp
 • Đối tác được Bộ Tài Chính, các Hiệp hội, tổ chức uy tín như: ACCA, VAA, VACPA, VNBA, HOSE, HNX, PwC, EY, Mazars, TMF…tin tưởng đồng hành trong các sự kiện cập nhật về IFRS cho cộng đồng Kế toán – Tài chính Việt Nam
 • Giảng viên có kiến thức và kinh nghiệm làm việc sâu rộng, có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn về IFRS cho các MNCs, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nhiều ngành nghề đa dạng

AI CÓ THỂ THAM DỰ KHÓA HỌC

 • Kế toán viên, kiểm toán viên và chuyên viên tài chính cần kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, lập và kiểm toán báo cáo tài chính theo IFRS
 • Những chuyên viên phân tích tài chính, đầu tư và tư vấn kế toán – tài chính – thuế
 • Sinh viên có nhu cầu xây dựng nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng lập báo cáo tài chính theo IFRS

Ghi chú: Không yêu cầu đầu vào về văn bằng chính quy hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đối với học viên khi bắt đầu theo học Chứng chỉ này.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Thời lượng: 40 giờ (3 giờ/ buổi)
 • Hình thức học: Trực tiếp
 • Khai giảng dự kiến: Ngày 12/04/2023

HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

 • Học phí gốc:  6.600.000 VNĐ
 • Học phí ưu đãi: 5.500.000 VNĐ
 • Ưu đãi bổ sung (được cộng dồn với ưu đãi trên):
  • Ưu đãi 3% học phí cho nhóm đăng ký từ 3 học viên trở lên
  • Ưu đãi 3% học phí cho học viên cũ Smart Train

(Học phí chưa bao gồm phí thi CertIFR đóng cho ACCA & tài liệu học)

Tùy theo đặc thù riêng về quy mô, cấu trúc và lĩnh vực hoạt động, Smart Train cung cấp các giải pháp đào tạo chuyên biệt phù hợp với nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp (In-house training) bên cạnh đào tạo tại văn phòng Smart Train (Public training).

LỆ PHÍ THI & KỲ THI

 • Lệ phí thi CertIFR tiếng Anh hoặc tiếng Việt: 125 GBP (Lệ phí gốc do ACCA niêm yết: 255 GBP)
 • Học viên hoàn tất đăng ký tài khoản thi CertIFR trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán học phí khóa CertIFR sẽ được tặng ngay 1.000.000 VNĐ tiền mặt (chỉ áp dụng cho tài khoản thi CertIFR Tiếng Việt)
 • CertIFR được tổ chức thi trên máy tính với thời gian thi linh hoạt
 • Hình thức thi: trực tuyến (CBE) gồm 25 câu trắc nghiệm trong khoảng 1 tiếng
 • Ngôn ngữ thi: được chọn giữa tiếng Anh và tiếng Việt
 • Điểm đạt là 50% và học viên sẽ được thi 3 lần tối đa trong 6 tháng

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN KHÁC

 • “DipIFR” là khóa học IFRS nâng cao của ACCA, dành cho các Anh/ Chị đã hoàn tất khóa học CertIFR hoặc các khóa tương đương về IFRS hoặc có kinh nghiệm làm việc về IFRS trong thực tế, mong muốn hiểu sâu về IFRS
  DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS
  Khai giảng dự kiến: Thứ Bảy 25/03/2023

   
 • “Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS” là khóa học dành cho các Anh/ Chị đã am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS, muốn tìm hiểu kỹ thuật chuyển đổi báo cáo tài chính sang chuẩn mực quốc tế IFRS
  Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS – IFRS
  Khai giảng dự kiến: Thứ Sáu 14/07/2023

SMART TRAIN KHAI GIẢNG THÀNH CÔNG KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ CERTIFR BẰNG TIẾNG VIỆT ĐẦU TIÊN VÀO 12/12/2022

Ngày 12/12/2022, Smart Train đã khai giảng thành công khóa học với sự tham dự và đánh giá cao của hơn 70 Anh/Chị là kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính, kế toán viên, kiểm toán viên và chuyên viên tài chính,… đến từ nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Lớp học diễn ra dưới sự dẫn dắt tận tâm của giảng viên sở hữu hơn 11 năm kinh nghiệm giảng dạy về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế từ cơ bản đến nâng cao và từng trực tiếp đào tạo IFRS cho các doanh nghiệp như Tập đoàn điện lực EVN, Viettel Global, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, RSM Việt Nam, …

Trong không khí học tập sôi nổi ở cả 2 nền tảng: trực tuyến và trực tiếp, học viên đã được tổng hợp nhiều kiến thức cần thiết như hiện trạng áp dụng IFRS trên toàn thế giới, các khác biệt mang tính nguyên tắc giữa chuẩn mực UK/US GAAP và IFRS, …

Để bắt đầu theo học Chứng chỉ này, học viên hoàn toàn không cần có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán cũng như yêu cầu cao về tiếng Anh đầu vào. Mời Anh/Chị cùng nhìn lại một vài hình ảnh lớp học.

VIDEO HỘI THẢO RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THI CHỨNG CHỈ CERTIFR BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ CẬP NHẬT IFRS 15

Sáng ngày 27/10/2022, Smart Train phối hợp cùng Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA đồng tổ chức hội thảo chính thức ra mắt chương trình học và thi chứng chỉ CertIFR bằng tiếng Việt (thay vì trước đây chỉ bằng Tiếng Anh). Sự kiện này đánh dấu cột mốc Smart Train là đơn vị TIÊN PHONG ĐẦU TIÊN được Hiệp hội ACCA cấp quyền triển khai giảng dạy chứng chỉ CertIFR bằng Tiếng Việt.

Sau phần giới thiệu ra mắt CertIFR bằng Tiếng Việt là phần cập nhật kiến thức về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS số 15: “Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng – Revenue from Contracts with Customers”, được trình bày bởi giảng viên IFRS nhiều năm kinh nghiệm của Smart Train. Với nội dung chia sẻ bổ ích, thực tiễn, buổi cập nhật kiến thức đã diễn ra trong bầu không khi sôi nổi với nhiều câu hỏi hay được giải đáp thuyết phục.

Mời Anh/Chị cùng theo dõi video bên dưới để xem lại chương trình.

Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS – IFRS

“Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS” là khóa học dành cho các Anh/ Chị đã am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS, muốn tìm hiểu kỹ thuật chuyển đổi báo cáo tài chính sang chuẩn mực quốc tế IFRS: Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS – IFRS

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

DipIFR dành cho học viên mong muốn sở hữu nền tảng vững chắc về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, giúp hiểu rõ khái niệm, nguyên tắc IFRS và ứng dụng vào thực tếvà áp dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế đặc thù của quốc gia áp dụng IFRS.

MỘT SỐ SỰ KIỆN VỀ IFRS DO SMART TRAIN PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÙNG ĐỐI TÁC

Hội thảo “Giải pháp cho doanh nghiệp lần đầu áp dụng IFRS – Chia sẻ kinh nghiệm triển khai IFRS thành công” do Smart Train phối hợp cùng Bộ Tài Chính và Khu công nghiệp Amata đồng tổ chức
Hội thảo Báo cáo Tài chính Quốc tế Hội thảo Báo cáo Tài chính Quốc tế

Smart Train phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức hội thảo “Những sai sót thường gặp khi lập và trình bày báo cáo tài chính & Một số lưu ý khi áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS”

Hội thảo Báo cáo Tài chính Quốc tế Hội thảo Báo cáo Tài chính Quốc tế
Hội thảo giới thiệu về CertIFR do Smart Train phối hợp cùng Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA), PwC Việt Nam và công ty kiểm toán Việt Úc tổ chức
Hội thảo Báo cáo Tài chính Quốc tế Hội thảo Báo cáo Tài chính Quốc tế

Ngày 16/03/2020, Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam… Xem thêm

 

 

 

 

Chi tiết vui lòng liên hệ Ban Tư vấn Đào tạo: 

Tại TP.HCM: Ms. Uyên Vy – Tel/Zalo: 0988 721 433 – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn

Tại Hà Nội: Ms. Chi Tống – Tel/Zalo: 0986 478 033 – E: chi.tong@smarttrain.edu.vn

THÔNG TIN THANH TOÁN

Sau khi đăng ký khóa học, quý học viên và doanh nghiệp thanh toán thông qua các phương thức sau:

Thanh toán trực tiếp (tiền mặt, cà thẻ): tại văn phòng Smart Train Hồ Chí Minh hoặc Smart Train Hà Nội

Thanh toán qua ngân hàng:

Chuyển khoản vào số tài khoản: 68210519

Ngân hàng: ACB – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Đào Tạo Thông Minh

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người học hoặc Tên tổ chức – Tên khóa học…

Thanh toán thẻ online AlePay

Để xuất hóa đơn tài chính, Anh/Chị vui lòng gửi các thông tin bên dưới về địa chỉ email:  Finance@smarttrain.edu.vn

Tên công ty

Địa chỉ

Mã số thuế

2023-03-08T16:57:32+07:00