học bổng ACCA SBL 2024 (4)
học thử IFRS 16 miễn phí (5)
Chinh phuc CFA Level 3
z5350523278992_3afb8d291fe6c17b45637ac51fdccef0
chiêu sinh các môn học ACCA
Phân tích đầu tư tài chính CFA_website copy 2
CTP
BCTC-BANNER
khóa học IFRS (2)
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1
học thử IFRS 16 miễn phí (5)

Sẵn sàng áp dụng IFRS với chứng chỉ CertIFR từ ACCA, học và thi bằng tiếng Việt/Anh [KG: 20/05/2024]

//Sẵn sàng áp dụng IFRS với chứng chỉ CertIFR từ ACCA, học và thi bằng tiếng Việt/Anh [KG: 20/05/2024]
học bổng ACCA SBL 2024 (4)
học thử IFRS 16 miễn phí (5)
Chinh phuc CFA Level 3
z5350523278992_3afb8d291fe6c17b45637ac51fdccef0
chiêu sinh các môn học ACCA
Phân tích đầu tư tài chính CFA_website copy 2
CTP
BCTC-BANNER
khóa học IFRS (2)
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1
học thử IFRS 16 miễn phí (5)

Sẵn sàng áp dụng IFRS với chứng chỉ CertIFR từ ACCA, học và thi bằng tiếng Việt/Anh [KG: 20/05/2024]

chứng chỉ CertIFR

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) hiện nay được chấp nhận và áp dụng rộng rãi phục vụ cho công tác kế toán tại 166 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Việt Nam, với lộ trình áp dụng chuẩn mực IFRS được Bộ Tài chính phê duyệt, nhiều kế toán viên/ kiểm toán viên bắt đầu quan tâm tìm hiểu các khóa học IFRS để phục vụ công việc chuyển đổi từ VAS sang IFRS.

Để đáp ứng nhu cầu học IFRS của đông đảo kế toán viên/ kiểm toán viên, Smart Train – đơn vị TIÊN PHONG ĐẦU TIÊN được Hiệp hội ACCA cấp quyền triển khai giảng dạy chứng chỉ CertIFR bằng Tiếng Việt tổ chức khai giảng chương trình CertIFR học và thi bằng tiếng Anh/tiếng Việt với thông tin như sau:

LỢI ÍCH NỔI BẬT CỦA CHỨNG CHỈ CertIFR


Nắm được cách thức áp dụng các chuẩn mực IFRS trên toàn cầu Nắm được cách thức áp dụng IFRS vào thực tế

Nắm được cách thức vận hành của Tổ chức Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS Foundation), những thay đổi và cập nhật thường xuyên của IFRS Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn mực IFRS cụ thể ở giác độ người lập báo cáo, kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính

Cơ hội sở hữu chứng chỉ CertIFR danh giá từ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc – ACCA Có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, nâng cao thu nhập của bản thân

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHỨNG CHỈ CertIFR

Chuyên đề 1. Bản chất và cơ chế hoạt động của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB)

 • Nguồn gốc của Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc Tế IASB
 • Cơ cấu tổ chức của tổ chức IFRS
 • Các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hiện hữu
 • Mục đích của báo cáo tài chính – Khuôn khổ chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Chuyên đề 2. Hiện trạng áp dụng IFRS trên toàn thế giới

 • Tóm tắt ngắn gọn về việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS tại các nước trên thế giới.
 • Sự phát triển của Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế và Chuẩn mực IFRS
 • Chuẩn mực IFRS với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chuyên đề 3. Trình bày và lợi nhuận

 • IAS 1 – Trình bày báo cáo tài chính
 • IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng
 • IAS 8 – Chính sách kế toán và thay đổi về ước lượng và sai sót trong kế toán

Chuyên đề 4. Kế toán tài sản và nợ – Phần 1

 • IAS 16 Bất động sản, nhà máy và thiết bị
 • IAS 38 Tài sản vô hình
 • IAS 40 Tài sản đầu tư
 • IAS 36 Lỗ do suy giảm giá trị tài sản
 • IAS 23 Chi phí đi vay
 • IAS 20 Kế toán cho các khoản ưu đãi tài chính từ chính phủ và trình bày sự hỗ trợ từ chính phủ
 • IAS 2 Hàng tồn kho
 • IFRS 16 Thuê tài sản
 • IFRS 5 Tài sản dài hạn chờ để bán khi hoạt động gián đoạn

Chuyên đề 5. Kế toán tài sản và nợ – Phần 2

 • FRS 13 Xác định giá trị hợp lý
 • IAS 32 Các công cụ tài chính: cách trình bày
 • IFRS 9 Các công cụ tài chính: ghi nhận và đo lường
 • IFRS 7 Các công cụ tài chính: thuyết minh
 • IAS 37 Dự phòng: nợ phải trả và tài sản tiềm tàng
 • IAS 10 Các sự kiện sau niên độ báo cáo
 • IAS 19 Lợi ích của người lao động
 • IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • IFRS 2 Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu
 • IAS 41 Nông nghiệp
 • IFRS 6 Thăm dò và định giá tài nguyên khoáng

Chuyên đề 6. Kế toán tập đoàn

 • IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất
 • IAS 27 (đc 2011) Các báo cáo tài chính đơn lẻ
 • IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh
 • IAS 28 (đc 2011) Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh
 • IFRS 11 Thỏa thuận liên doanh
 • IFRS 12 Thuyết minh về lợi ích của các đơn vị khác
 • IAS 21 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 • IAS 29 Lập BCTC trong nền kinh tế siêu lạm phát

Chuyên đề 7. Chuẩn mực thuyết minh

 • IAS 7 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • IAS 24 – Trình bày các bên liên quan
 • IAS 33 – Lãi trên mỗi cổ phiếu
 • IAS 34 – Lập báo cáo tài chính giữa niên độ
 • IFRS 4 – Hợp đồng bảo hiểm
 • IFRS 1 – Áp dụng lần đầu IFRS
 • IFRS 8 – Bộ phận kinh doanh

Chuyên đề 8. Các khác biệt mang tính nguyên tắc giữa chuẩn mực UK/US GAAP và IFRS

Chuyên đề 9. Các vấn đề hiện hành của Chuẩn mực IFRS

 • Chuyển đổi giữa Chuẩn mực IFRS với US GAAP
 • Chuyển đổi giữa Chuẩn mực IFRS với UK GAAP
 • Kế hoạch hoạt động IASB
AI CÓ THỂ THAM DỰ KHÓA HỌC CertIFR TẠI SMART TRAIN

 • Kế toán viên, kiểm toán viên và chuyên viên tài chính cần kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, lập và kiểm toán báo cáo tài chính theo IFRS
 • Những chuyên viên phân tích tài chính, đầu tư và tư vấn kế toán – tài chính – thuế
 • Sinh viên có nhu cầu xây dựng nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng lập báo cáo tài chính theo IFRS

THÔNG TIN KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ CertIFR

 • Thời lượng: 40 giờ (3 giờ/ buổi)
 • Hình thức học: Trực tiếp kết hợp Online
 • Khai giảng: Ngày 20/05/2024

HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

 • Học phí gốc:  6.600.000 VNĐ
 • Học phí ưu đãi: 5.900.000 VNĐ
 • Ưu đãi bổ sung (được cộng dồn với ưu đãi trên):
  • Ưu đãi đăng ký nhóm:
   • 3% học phí khi đăng ký nhóm 2 người
   • 4% học phí khi đăng ký nhóm 3 – 4 người
   • 5% học phí khi đăng ký nhóm > 4 người
  • Được hỗ trợ TRẢ GÓP VỚI LÃI SUẤT 0% thông qua dịch vụ liên kết giữa Smart Train với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên toàn quốc

(Học phí chưa bao gồm phí thi CertIFR đóng cho ACCA & tài liệu học online)

 

Tùy theo đặc thù riêng về quy mô, cấu trúc và lĩnh vực hoạt động, Smart Train cung cấp các giải pháp đào tạo chuyên biệt phù hợp với nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp (In-house training) bên cạnh đào tạo tại văn phòng Smart Train (Public training).

 

LỆ PHÍ THI & KỲ THI

 • Lệ phí thi CertIFR tiếng Anh hoặc tiếng Việt: 125 GBP (Lệ phí gốc do ACCA niêm yết: 255 GBP)
 • CertIFR được tổ chức thi trên máy tính với thời gian thi linh hoạt
 • Hình thức thi: trực tuyến (CBE) gồm 25 câu trắc nghiệm trong khoảng 1 tiếng
 • Ngôn ngữ thi: được chọn giữa tiếng Anh và tiếng Việt
 • Điểm đạt là 50% và học viên sẽ được thi 3 lần tối đa trong 6 tháng

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN KHÁC

 • “DipIFR” là khóa học IFRS nâng cao của ACCA, dành cho các Anh/ Chị đã hoàn tất khóa học CertIFR hoặc các khóa tương đương về IFRS hoặc có kinh nghiệm làm việc về IFRS trong thực tế, mong muốn hiểu sâu về IFRS
  DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS
   
 • “Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS” là khóa học dành cho các Anh/ Chị đã am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS, muốn tìm hiểu kỹ thuật chuyển đổi báo cáo tài chính sang chuẩn mực quốc tế IFRS
  Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS – IFRS

 

MỘT SỐ KHOÁ ĐÀO TẠO IFRS TIÊU BIỂU THEO HÌNH THỨC IN-HOUSE

Bên cạnh các khóa đào tạo IFRS tại văn phòng (Public training), Smart Train còn tự hào khi được các Tổng công ty, Tập đoàn, doanh nghiệp lựa chọn đồng hành trong rất nhiều khóa đào tạo chuyên biệt phù hợp với nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp (In-house training) như: Tập đoàn điện lực EVN, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty bảo hiểm Dai-ichi Life, Tập đoàn Lộc Trời, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Công ty Shopee Việt Nam, Công ty phần mềm FPT,…

Smart Train đào tạo CertIFR - IFRS cho FPT Software
Smart Train đào tạo CertIFR cho SEA - Tập đoàn của Shopee

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 

 • Tại TP.HCM: Ms. Vy – Tel/Zalo: 0988 721 433 – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn
 • Tại Hà Nội: Ms. Thùy – Tel/Zalo: 0934 598 233 – E: thuy.mai@smarttrain.edu.vn
2024-04-16T16:29:59+07:00