ACCA-Exam-Tips (2)
Smart Train kí kết với ISCA
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
z5480092163869_370ae57ae5cd4b4c0a38972df062d3fc
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Khóa học Báo cáo Tài chính Hợp nhất – Consolidated Financial Statements [Khai giảng: 12/07/2024]

//Khóa học Báo cáo Tài chính Hợp nhất – Consolidated Financial Statements [Khai giảng: 12/07/2024]
ACCA-Exam-Tips (2)
Smart Train kí kết với ISCA
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
z5480092163869_370ae57ae5cd4b4c0a38972df062d3fc
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Khóa học Báo cáo Tài chính Hợp nhất – Consolidated Financial Statements [Khai giảng: 12/07/2024]

BCTC-

Lập báo cáo tài chính hợp nhất là một công việc khó và phức tạp, thường gặp các thách thức phổ biến như: chênh lệch về chính sách kế toán, áp dụng các chuẩn mực kế toán khác nhau giữa công ty mẹ và công ty con, điều chỉnh các giao dịch nội bộ như loại bỏ doanh thu và chi phí giữa các công ty trong tập đoàn, loại bỏ khoản đầu tư vào công ty con, loại bỏ lợi nhuận chưa thực hiện, điều chỉnh cho các giao dịch thuê tài sản, vay nợ,… Để vượt qua các thách thức này, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư vào việc đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên kế toán trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Smart Train trân trọng giới thiệu khóa học “Báo cáo Tài chính Hợp nhất – Consolidated Financial Statements” nhằm cập nhật cho học viên các kiến thức và kỹ năng về quy trình, phương pháp và quy định hiện hành về việc lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất cho các tập đoàn có nhiều công ty thành viên. Đồng thời khóa học cũng sẽ mang đến học viên những tình huống chia sẻ thực tế tại doanh nghiệp, qua đó giúp người học có thể hiểu thấu đáo và triển khai công việc hiệu quả.

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I/ CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN

 • Tổng quan về báo cáo tài chính hợp nhất
 • Các phương pháp hợp nhất khi mua công ty mẹ vào giữa năm

II/ CẬP NHẬT MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG TRONG TT202

 • Hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn
 • Thay đổi quyền sở hữu
 • Hợp nhất đầu tư chéo trong công ty con
 • Hợp nhất kinh doanh dưới hình thức kiểm soát chung
 • Một số hạn chế cần hoàn thiện đối với các nguyên tắc kế toán có liên quan đến hợp nhất báo cáo tài chính
 • Tóm tắt quy trình hợp nhất báo cáo tài chính

 

 KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC
 • Cung cấp cho học viên các quy định kế toán quan trọng có liên quan đến hợp nhất báo cáo tài chính theo quy định của Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
 • Cung cấp cho học viên các vấn đề cần được hoàn thiện trong tương lai có liên quan đến các nguyên tắc kế toán hợp nhất báo cáo tài chính.
 • Chia sẻ và trao đổi với học viên các sai sót thường gặp trong thực tế có liên quan đến hợp nhất báo cáo tài chính.
 • Trang bị cho học viên các kiến thức và phương pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện quy trình hợp nhất báo cáo tài chính theo thông lệ chung hiện hành trên thế giới.

 

 THÔNG TIN KHÓA HỌC

Thời lượng: 2 ngày
Giờ học: 8h30  – 16h30
Học phí: 4.500.000 VNĐ 
Chương trình ưu đãi (được cộng dồn):

 • Ưu đãi 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 3 học viên 
 • Ưu đãi 5% học phí cho học viên cũ Smart Train
 • Ưu đãi 5% học phí cho đăng ký đóng phí sớm 7 ngày trước khai giảng

 

 HÌNH THỨC TỔ CHỨC LỚP HỌC

Smart Train có thể tổ chức lớp học theo 2 hình thức:

 • Lớp học chung (Public Training): dành cho các cá nhân quan tâm hoặc doanh nghiệp cử nhân viên đi học
 • Lớp học riêng (In-house Training): dành cho các doanh nghiệp muốn tổ chức các lớp học “may đo” riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp

 

 LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN KHÁC

 

Tên môn học (*) Ngày khai giảng Thời lượng
Học phí (VNĐ)
Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI
Financial Modeling in Excel
03/05/2024 2 ngày
4.500.000 VNĐ
Quản trị rủi ro doanh nghiệp 
Enterprise Risk Management (ERM) 
04/05/2024 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Hệ thống kiểm soát nội bộ
Internal Controls
08/06/2024 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Power BI, Power Querry ứng dụng vào Tài Chính – Kế toán 14/06/2024 4 ngày
8.500.000 VNĐ
Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS đến IFRS
Converting Financial Statements from VAS to IFRS
05/07/2024 2 ngày
4.500.000 VNĐ
Chuẩn mực kiểm toán nội bộ & Các quy định pháp luật liên quan
Internal Audit and Related Regulations 
06/07/2024 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Quản trị chi phí hiệu quả
Effective Cost Management 
13/07/2024 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Kỹ thuật đánh giá rủi ro và Lập kế hoạch kiểm toán năm
Risk Assessment and Annual Audit Planning
03/08/2024 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo
Planning, budgeting and forecasting   
17/08/2024 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Công cụ và kỹ thuật kiểm toán
Audit Tools And Techniques
07/09/2024 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Tiếng Anh cho Kế toán – Tài chính
English for Accounting and Finance
11/09/2024 16 buổi
1.950.000 VNĐ
Kỹ năng viết báo cáo kiểm toán hiệu quả
Effective Audit Report Writing Skills
12/10/2024 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin
IT Audit
13/10/2024 2 ngày
5.000.000 VNĐ
Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2024
Vietnam Tax Updates 2024
07/12/2024 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Chuyển Giá
Transfer Pricing
14/12/2024 1 ngày
3.000.000 VNĐ

Xem chi tiết các khóa ngắn hạn khác TẠI ĐÂY 

Chi tiết vui lòng liên hệ Ban Tư vấn Đào tạo:

 • Tại TP.HCM: Ms. Uyên Vy – Tel/Zalo: 0988 721 433 – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn
 • Tại Hà Nội: Ms. Thùy – Tel/Zalo: 0934 598 233 – E: thuy.mai@smarttrain.edu.vn

2024-05-08T15:17:13+07:00