z5635864870758_312453d4c3f5a4f545846fd522898f01
z5666035514029_97d63d9e098c5c24278da0bc952230d1
z5656084053680_c9762db4368c56ba23d6941a4c454878
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5575647341201_9004c475f172ef2ba8f8e3e075b3be17
ISCAccountify – Nền tảng học khóa ngắn hạn trực tuyến quốc tế_website copy
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1
Lịch khai giảng 2024-07-25T10:17:49+07:00

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ACCA cập nhật mới nhất

MA – Management Accounting
 • Ngày KG: 18/11/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 2-4-6 (18:30 – 21:30)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
  .
FA – Financial Accounting
 • Ngày KG: 19/08/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 2-4-6 (18:30 – 21:30)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
  .
PM – Performance Management
 • Ngày KG: 30/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ 2-4-6
  18:30 – 21:30
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
TX* – Taxation
 • Ngày KG: 05/10/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Chiều thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
FR – Financial Reporting
 • Ngày KG: 28/12/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ 4 (18:30 – 21:30) | Thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
AA – Audit and Assurance
 • Ngày KG: 02/10/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ 5 (18:30 – 21:30) | Thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
FM – Financial Management
 • Ngày KG: 04/01/2025
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 4 – Thứ 6 (18:30 – 21:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
SBL – Strategic Business Leader
 • Ngày KG: 20/12/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 4 – Thứ 6 (18:30 – 21:30) | Thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
SBR – Strategic Business Reporting
 • Ngày KG: 09/10/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 5 (18:30 – 21:30)/ Thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
AFM- Advanced Financial Management
 • Ngày KG: 29/03/2025
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 4 (18:30 – 21:30) | Thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
APM – Advanced Performance Management
 • Ngày KG: 28/06/2025
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 4 (18:30 – 21:30) | Thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
đào tạo ACCA

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp CMA cập nhật mới nhất

CMA Part 1 – Financial Planning, Performance & Analytics
 • Ngày KG: 07/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ Bảy (13:30 -16:30)
  Chủ nhật (Sáng 09:00 – 12:00 | Chiều 13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
CMA Part 2 – Strategic Financial Management
 • Ngày KG: 21/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ Bảy (13:30 -16:30)
 • Chủ nhật (Sáng 09:00 – 12:00 | Chiều 13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
đào tạo CMA

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp CIA cập nhật mới nhất

CIA Part 1 – Essentials Of Internal Auditing
 • Ngày KG: 17/08/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 7 (13:30 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (09:00 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
CIA Part 2 – Practice of Internal Auditing
 • Ngày KG: 17/11/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 7 (13:30 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (09:00 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
CIA Part 3 – Business Knowledge for Internal Auditing
 • Ngày KG: 15/02/2025
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 7 (13:30 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (09:00 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
  Xem chi tiết
đào tạo CIA

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp CFA cập nhật mới nhất

CFA Level 1
 • Ngày KG: 14/10/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 2-4-6 (18:30 – 21:30)
  Thứ 7 (13:30 – 16:30) & Chủ Nhật (09:00 – 12:00)
 • Hình thức tổ chức lớp: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
CFA Level 2
 • Ngày KG: 11/11/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 2-4-6 (18:30 – 21:30)
  Thứ 7 (13:30 – 16:30) & Chủ Nhật (09:00 – 12:00)
 • Hình thức tổ chức lớp: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
đào tạo CFA

Lịch khai giảng (dự kiến) CTP cập nhật mới nhất

CTP – Quản trị Nguồn vốn Chuyên nghiệp CTP
 • Ngày KG: 12/10/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ 7 (13:00 – 16:00)
  Chủ Nhật: Sáng (09:00 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp IFRS cập nhật mới nhất từ tháng 05/2024

CertIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (cơ bản)
CertIFR – Certificate in International Financial Reporting
 • Ngày KG: 10/08/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Cả ngày thứ Bảy
  Sáng: 8:30 – 12:00 | Chiều: 13:00 – 16:30
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (nâng cao)
DipIFR – Diploma in International Financial Reporting
 • Ngày KG: 21/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ 7 – Chủ Nhật
  Sáng: 8:30 – 12:00 | Chiều: 13:00 – 16:30
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS
Converting Financial Statements from VAS to IFRS
 • Ngày KG: 04/10/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ 6-7
  Sáng: 8:30 – 12:00 | Chiều: 13:00 – 16:30
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp AIA cập nhật mới nhất

Chuyên đề: Quản trị rủi ro doanh nghiệp
Enterprise Risk Management (ERM)
 • Ngày KG: 16/11/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Sáng, chiều Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Chuyên đề: Hệ thống kiểm soát nội bộ
Internal Controls
 • Ngày KG: 14/12/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Sáng, chiều Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Chuyên đề: Chuẩn mực kiểm toán nội bộ & Các quy định pháp luật liên quan
Internal Audit and Related Regulations
 • Ngày KG: 29/06/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Sáng, chiều Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Chuyên đề: Kỹ thuật Đánh giá rủi ro và Lập kế hoạch kiểm toán năm
Risk Assessment and Annual Audit Planning
 • Ngày KG: 03/08/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Sáng, chiều Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Chuyên đề: Công cụ và kỹ thuật kiểm toán
Audit Tools and Techniques
 • Ngày KG: 07/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Sáng, chiều Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Chuyên đề: Kỹ năng viết báo cáo kiểm toán hiệu quả
Effective Audit Report Writing Skills
 • Ngày KG: 12/10/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Sáng, chiều Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp, Online, Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Banner nho AIA

Lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn cập nhật mới nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất
Consolidated Financial Statements
 • Ngày KG: 12/07/2024
 • Thời gian: T6 – T7
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Hybrid learning)
 • Xem chi tiết
Quản trị chi phí hiệu quả
Effective Cost Management 
 • Ngày KG: 27/07/2024
 • Thời gian: Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Hybrid learning)
 • Xem chi tiết
Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo
Planning, budgeting and forecasting
 • Ngày KG: 26/10/2024
 • Thời gian: Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Hybrid learning)
 • Xem chi tiết
Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI
Data Analytics Using Microsoft Power BI
 • Ngày KG: 24/08/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: T7 – CN
 • Hình thức: Trực tiếp
 • Xem chi tiết
Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI
Data Analytics Using Microsoft Power BI
 • Ngày KG: 07/09/2024
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Thời gian: T7 – CN
 • Hình thức: Trực tiếp
 • Xem chi tiết
Tiếng Anh cho Kế toán – Tài chính 
English for Accounting and Finance
 • Ngày KG: 13/08/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Tối T3 –T5
 • Hình thức: Online
 • Xem chi tiết
Xây dựng mô hình tài chính và định giá thực tiễn
Practical Financial Modeling and Valuation
 • Ngày KG: 28/09/2024
 • Thời gian: Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Hybrid learning)
 • Xem chi tiết: Đang cập nhật
Chuyển Giá
Transfer Pricing
 • Ngày KG: 21/09/2024
 • Thời gian: Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Hybrid learning)
 • Xem chi tiết
Quản trị tài chính chuỗi cung ứng
Supply chain Financial Business Partner
 • Ngày KG: 19/10/2024
 • Thời gian: Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Hybrid learning)
 • Xem chi tiết: Đang cập nhật
Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2024
Vietnam Tax Updates 2024
 • Ngày KG: 08/11/2024
 • Thời gian: Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Hybrid learning)
 • Xem chi tiết
Kiểm toán công nghệ thông tin
IT Audit
 • Ngày KG: 22/11/2024
 • Thời gian: Thứ Sáu
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Hybrid learning)
 • Xem chi tiết
Các sai sót thường gặp trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính
Some Common Errors in the Preparation and Presentation of Financial Statements
 • Ngày KG: 21/12/2024
 • Thời gian: Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Hybrid learning)
 • Xem chi tiết: Đang cập nhật

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 1:1

Nhận tư vấn lộ trình học phù hợp và tiết kiệm chi phí nhất