ACCA-Exam-Tips (2)
Smart Train kí kết với ISCA
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
z5480092163869_370ae57ae5cd4b4c0a38972df062d3fc
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1
Lịch khai giảng 2024-05-24T14:17:21+07:00

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ACCA cập nhật mới nhất từ tháng 03/2024

MA – Management Accounting
 • Ngày KG: 17/06/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 2-4-6 (18:30 – 21:30)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
  .
FA – Financial Accounting
 • Ngày KG: 20/08/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 2-4-6 (18:30 – 21:30)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
  .
PM – Performance Management
 • Ngày KG: 23/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ 2-4-6
  18:30 – 21:30
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
TX* – Taxation
 • Ngày KG: 28/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Chiều thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
FR – Financial Reporting
 • Ngày KG: 10/07/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ 4 (18:30 – 21:30) | Thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
AA – Audit and Assurance
 • Ngày KG: 25/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ 5 (18:30 – 21:30) | Thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
FM – Financial Management
 • Ngày KG: 03/07/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 4 – Thứ 6 (18:30 – 21:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
SBL – Strategic Business Leader
 • Ngày KG: 20/12/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 4 – Thứ 6 (18:30 – 21:30) | Thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
SBR – Strategic Business Reporting
 • Ngày KG: 21/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 5 (18:30 – 21:30)/ Thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
AFM- Advanced Financial Management
 • Ngày KG: 29/03/2025
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 4 (18:30 – 21:30) | Thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
APM – Advanced Performance Management
 • Ngày KG: 29/06/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 4 (18:30 – 21:30) | Thứ 7 (13:00 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (08:30 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:30)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
đào tạo ACCA

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp CMA cập nhật mới nhất từ tháng 03/2024

CMA Part 1 – Financial Planning, Performance & Analytics
 • Ngày KG: 20/07/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ Bảy (13:30 -16:30)
  Chủ nhật (Sáng 09:00 – 12:00 | Chiều 13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
CMA Part 1 – Financial Planning, Performance & Analytics
 • Ngày KG: 17/08/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ Bảy (13:30 -16:30)
  Chủ nhật (Sáng 09:00 – 12:00 | Chiều 13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
CMA Part 2 – Strategic Financial Management
 • Ngày KG: 01/06/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ Bảy (13:30 -16:30)
 • Chủ nhật (Sáng 09:00 – 12:00 | Chiều 13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
CMA Part 2 – Strategic Financial Management
 • Ngày KG: 21/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ Bảy (13:30 -16:30)
 • Chủ nhật (Sáng 09:00 – 12:00 | Chiều 13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
đào tạo CMA

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp CIA cập nhật mới nhất từ tháng 02/2024

CIA Part 1 – Essentials of Internal Auditing
 • Ngày KG: 29/06/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 7 (13:30 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (09:00 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
  Xem chi tiết
CIA Part 1 – Essentials of Internal Auditing
 • Ngày KG: 18/08/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 7 (13:30 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (09:00 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
  Xem chi tiết
CIA Part 2 – Practice of Internal Auditing
 • Ngày KG: 17/11/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 7 (13:30 – 16:30)
  Chủ Nhật: Sáng (09:00 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
đào tạo CIA

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp CFA cập nhật mới nhất từ tháng 03/2024

CFA Level 1
 • Ngày KG: 08/07/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 2-4-6 (18:30 – 21:30)
  Thứ 7 (13:30 – 16:30) & Chủ Nhật (09:00 – 12:00)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
CFA Level 1
 • Ngày KG: 14/10/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 2-4-6 (18:30 – 21:30)
  Thứ 7 (13:30 – 16:30) & Chủ Nhật (09:00 – 12:00)
 • Hình thức tổ chức lớp: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
CFA Level 2
 • Ngày KG: 22/07/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 2-4-6 (18:30 – 21:30)
  Thứ 7 (13:30 – 16:30) & Chủ Nhật (09:00 – 12:00)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
đào tạo CFA

Lịch khai giảng (dự kiến) CTP cập nhật mới nhất

CTP – Quản trị Nguồn vốn Chuyên nghiệp CTP
 • Ngày KG: 08/06/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ 7 (13:00 – 16:00)
  Chủ Nhật: Sáng (09:00 – 12:00) & Chiều (13:00 – 16:00)
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp IFRS cập nhật mới nhất từ tháng 05/2024

CertIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (cơ bản)
CertIFR – Certificate in International Financial Reporting
 • Ngày KG: 10/08/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Cả ngày thứ Bảy
  Sáng: 8:30 – 12:00 | Chiều: 13:00 – 16:30
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (nâng cao)
DipIFR – Diploma in International Financial Reporting
 • Ngày KG: 21/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ 7 – Chủ Nhật
  Sáng: 8:30 – 12:00 | Chiều: 13:00 – 16:30
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS đến IFRS
Converting Financial Statements from VAS to IFRS
 • Ngày KG: 05/07/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Thứ 6-7
  Sáng: 8:30 – 12:00 | Chiều: 13:00 – 16:30
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp AIA cập nhật mới nhất từ tháng 03/2024

Chuyên đề: Quản trị rủi ro doanh nghiệp
Enterprise Risk Management (ERM)
 • Ngày KG: 11/05/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Sáng, chiều Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Chuyên đề: Hệ thống kiểm soát nội bộ
Internal Controls
 • Ngày KG: 08/06/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Sáng, chiều Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Chuyên đề: Chuẩn mực kiểm toán nội bộ & Các quy định pháp luật liên quan
Internal Audit and Related Regulations
 • Ngày KG: 06/07/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Sáng, chiều Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Chuyên đề: Kỹ thuật Đánh giá rủi ro và Lập kế hoạch kiểm toán năm
Risk Assessment and Annual Audit Planning
 • Ngày KG: 03/08/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Sáng, chiều Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Chuyên đề: Công cụ và kỹ thuật kiểm toán
Audit Tools and Techniques
 • Ngày KG: 07/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Sáng, chiều Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Chuyên đề: Kỹ năng viết báo cáo kiểm toán hiệu quả
Effective Audit Report Writing Skills
 • Ngày KG: 12/10/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Sáng, chiều Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Banner nho AIA

Lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn cập nhật mới nhất

Quản trị chi phí hiệu quả
Effective Cost Management 
 • Ngày KG: 13/07/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Tiếng Anh cho Kế toán – Tài chính 
English for Accounting and Finance
 • Ngày KG: 11/09/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Tối T4 –T6
 • Hình thức: Online
 • Xem chi tiết
Lập mô hình tài chính trên Excel
Financial Modeling in Excel
 • Ngày KG: 20/04/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ Bảy, Chủ Nhật
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết (Đang cập nhật)
Excel dành cho Kế toán quản trị
Excel for Management Accounting
 • Ngày KG: 17/05/2024
 • Địa điểm học: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian học: Thứ Sáu
 • Hình thức tổ chức lớp: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Báo cáo tài chính hợp nhất
Consolidated Financial Statements
 • Ngày KG: 12/07/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian:Thứ Sáu, Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI
Data Analytics Using Microsoft Power BI
 • Ngày KG: 03/05/2024
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Thời gian: Tối 2-4-6
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo
Planning, budgeting and forecasting
 • Ngày KG: 17/08/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin
IT Audit
 • Ngày KG: 13/10/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Chủ Nhật
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Quản trị rủi ro doanh nghiệp và kiểm soát tuân thủ
Enterprise Risk Management (ERM) & Compliance Controls
 • Ngày KG: 13/04/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian: Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết (Đang cập nhật)
Chuyển Giá
Transfer Pricing
 • Ngày KG: 14/12/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian:Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết
Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2024
Vietnam Tax Updates 2024
 • Ngày KG: 07/12/2024
 • Địa điểm: TP.HCM – Hà Nội
 • Thời gian:Thứ Bảy
 • Hình thức: Trực tiếp kết hợp Online
 • Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 1:1

Nhận tư vấn lộ trình học phù hợp và tiết kiệm chi phí nhất