Banner uu dai hello summer 2019_Banner Website 1920×381
Banner HB CMA_Banner Website 1920×381
Banner- Banner KNH AIA_Banner Website 1920×381
4 banner-website-01
4 banner-website-02
4 banner-website-03
4 banner-website-04
BANNER-NGAN-HAN
Lịch khai giảng 2019-05-15T15:29:33+07:00
Môn học Địa điểm Ngày khai giảng Thời gian học
ACCA MA – Management Accounting TP.HCM 16/09/2019 Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15)
Hà Nội 27/04/2019 Tối 3-5-7 (18:15 – 21:00)
Thủ Đức 13/01/2019 T7-CN
ACCA FA – Financial Accounting TP.HCM 08/07/2019 Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15)
Hà Nội 16/06/2019 Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15)
Thủ Đức 17/03/2019 T3-5-7 (18:15 – 21:00)
ACCA PM – Performance Management TP.HCM 28/06/2019 T6 (18:15-21:15)
T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)
Hà Nội 30/03/2019 T6 (18:15 – 21:15)
T7 (13:00 – 17:00)
CN (08:00 – 17:00)
Thủ Đức 22/03/2019  T7 (13:00 – 17:00)
CN (8:00 – 17:00)
ACCA FR – Financial Reporting TP.HCM 05/07/2019 T6 (18:15-21:15)
T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)
Hà Nội 12/01/2019 T7 (13:00 – 17:00)
CN (08:00 – 17:00)
Thủ Đức 22/06/2019 T7 (13:00 – 17:00)
CN (8:00 – 17:00)
ACCA TX* – Taxation TP.HCM 29/03/2019 Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15)
ACCA AA – Audit and Assurance TP.HCM 27/06/2019 T5 (18:15-21:15)
T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)
Hà Nội 22/03/2019 T6 (18:15 – 21:15)
T7 (13:00 – 17:00)
CN (08:00 – 17:00)
ACCA FM – Financial Management TP.HCM 28/06/2019 T6 (18:15 – 21:15)
T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)
Hà Nội 16/03/2019 T7 (13:00 – 17:00)
CN (8:00 – 17:00)
ACCA SBL – Strategic Business Leader TP.HCM 17/03/2019 T4-6 (18:15 – 21:15)
T7 (13:00  – 17:00)
CN (08:00 – 17:00)
Hà Nội 15/06/2019 T7 (13:00 – 17:00)
CN (8:00 – 17:00)
ACCA SBR* – Strategic Business Reporting TP.HCM 29/06/2019 T7 (13:00 – 17:00)
CN (8:00 – 17:00)
Hà Nội 09/03/2019 T7 (13:00 – 17:00)
CN (08:00 – 17:00)
ACCA AFM – Advanced Financial Management TP.HCM 22/03/2019 T7 (13:00 – 17:00)
CN (08:00 – 17:00)
Môn học Địa điểm Ngày khai giảng Thời gian học 
CMA – Part 1: Financial Planning, Performance and Control TP.HCM 25/05/2019 T7 (13:30 – 16:30)
CN (09:00 – 16:00)
Hà Nội 30/11/2019 T7 (13:30 – 16:30)
CN (09:00 – 16:00)
Thủ Đức 21/09/2019 T7 (13:30 – 16:30)
CN (09:00 – 16:00)
CMA – Part 2: Financial Decision Making TP.HCM 09/11/2019 T7 (13:30 – 16:30)
CN (9:00 – 16:00)
Hà Nội 17/08/2019 T7 (13:30 – 16:30)
CN (09:00 – 16:00)
Môn học Địa điểm Ngày khai giảng Thời gian học
CIA – Part 1 – Essentials of Internal Auditing TP.HCM 07/07/2019 CN (09:00 – 16:00)
Hà Nội 28/07/2019 T7 (13:30 – 16: 30)
CN (09:00 – 16:00)
CIA – Part 2 – Practice of Internal Auditing TP.HCM 13/01/2019 T7 (13:30 – 16:30)
CN (9:00 – 16:00)
Hà Nội 31/03/2019 CN (09:00 – 16:00)
CIA – Part 3 – Internal Audit Knowledge Elements TP.HCM 21/04/2019 CN (9:00 – 16:00)
Hà Nội 26/05/2019 CN (09:00 – 16:00)
Môn học Địa điểm Ngày khai giảng Thời gian học
CFA Intake 2 – Level 1 TP.HCM 08/07/2019
Thủ Đức 08/07/2019 T2–4–6 (18:15 – 21:15)
T7 (13:30 – 16:30)
CN (09:00 – 16:00)

Smart Train trân trọng gửi đến Quý Anh/Chị thông tin lịch khai giảng dự kiến của chương trình đào tạo ngắn hạn Kế toán – Tài chính – Kiểm toán năm 2019.

#

Chủ đề

Thời lượng

(Ngày)

Học phí

(1.000 VND)

Ngày KG dự kiến tại TP.HCM

Ngày KG dự kiến tại Hà Nội

1

Kiểm toán nội bộ ứng dụng theo chuẩn quốc tế (AIA)

06

13.500 06/04 04/05
2

Kiểm soát nội bộ – Khung COSO

01 2.500 23/03

27/04

3

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

07

14.500 11/08 28/04
4 Quản trị rủi ro doanh nghiệp 01 2.500 30/03 04/05
5 Các quy định pháp luật, công cụ và kỹ thuật kiểm toán 02 4.000 06/04 18/05
6 Kỹ thuật viết báo cáo kiểm toán hiệu quả 01 2.500 25/05 25/05
7 Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS 02 4.000 13/04 15/06
8 Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm 01 2.500 01/06 22/06
8 Quản trị chi phí hiệu quả 01 2.500 27/04 29/06
9 Quản trị rủi ro dành cho Ngân hàng, Tổ chức tín dụng 01 2.500 04/05 13/07

10

CertIFR – Cơ bản về IFRS 6.5 6.600 06/05 06/05
11 Làm chủ sức mạnh Pivot Table & Trình bày báo cáo trên excel 1.5 3.000 18/05 03/08
12 Báo cáo tài chính hợp nhất 02 4.000 15/06 24/08
13 Excel dành cho kế toán quản trị 02 4.000 08/06 09/03
14 Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo doanh nghiệp 06 15.000 15/06 21/09
15 Chuyển giá 01 2.000 22/06 14/07
16 Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo 02 2.500 20/07 12/10
17

Kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin

02 4.000 27/07

10/08

18

Tiếng Anh cho Kế toán & Tài chính

11/03

Chính sách ưu đãi học phí:
• Ưu đãi dành cho đăng ký đóng phí sớm:
    + 5% khi đóng sớm 20 ngày trước khai giảng
    + 3% khi đóng sớm 10 ngày trước khai giảng
• Ưu đãi 5% học phí dành cho đăng ký từ 3 khóa học trở lên
• Ưu đãi 5% học phí dành cho nhóm đăng ký từ 3 học viên
• Ưu đãi 5% học phí dành cho học viên cũ Smart Train

Quý Doanh nghiệp có quan tâm đến chương trình đào tạo của Smart Train vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin: 

  • Mr Tài – DĐ: 0908173158 – E: tai.chau@smarttrain.edu.vn (TP.HCM)
  • Ms Đào Huyền – DĐ: 0903 451 396 – E:huyen.dao@smarttrain.edu.vn (Hà Nội)