Lịch khai giảng 2018-07-31T09:36:15+00:00

Smart Train trân trọng gửi đến Quý Anh/Chị thông tin lịch khai giảng dự kiến của chương trình đào tạo ngắn hạn Kế toán – Tài chính – Kiểm toán từ tháng 8-10/2018.

STT Chủ đề Thời lượng (Ngày) TP.HCM Hà Nội Thủ Đức Học phí
(1.000 VNĐ)
1 Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table & Trình bày báo cáo trên Excel
Mastering Pivot Tables in Excel
1.5 18/08 22/09 3.000
2 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
Consolidated Financial Statements
02 24/08 20/10 4.000
3 Lập Kế Hoạch, Dự Toán Ngân Sách & Dự Báo
Planning, Budgeting and Forecasting
01 08/09 25/08 2.500
4 Excel Dành Cho Kế Toán Quản Trị
Excel for Management Accounting
02 18/08 15/09 4.000
5 Cơ Bản Về IFRS
Cert IFR – IFRS Basis
06 16/09 7.000
6 Kiểm Toán Nội Bô Ứng Dụng Theo Chuẩn Quốc Tế
Internationally Applied Internal Audit (AIA)
06 22/09 13/10 12.000
7 Tài chính dành cho lãnh đạo doanh nghiệp
Finance for Business Leaders
06 06/10 15.000
8 Quản Trị Chi Phí Hiệu Quả
Effective Cost Management
01 07/10 08/09 2.500
9 Chuyển Đổi Báo Cáo Tài Chính Từ VAS Sang IFRS
Converting Financial Statements from VAS to IFRS
02 13/10 4.000
10 Tiếng Anh Cho Kế Toán – Tài Chính
English for Accounting & Finance
7 29/09 3.500

(*): Click vào từng môn học để xem chi tiết