Banner website uu dai Loc Xuan Nhu Y 2019_Banner Website 1920×381
4 banner-website-01
4 banner-website-02
4 banner-website-03
4 banner-website-04
Lịch khai giảng 2018-12-11T14:47:17+00:00

Smart Train trân trọng gửi đến Quý Anh/Chị thông tin lịch khai giảng dự kiến của chương trình đào tạo ngắn hạn Kế toán – Tài chính – Kiểm toán từ tháng 9-12/2018.

STT

Chủ đề

Thời lượng (Ngày)

Học phí (1.000 VND)

Ngày KG dự kiến tại HCM

Ngày KG dự kiến tại HN

Ngày KG dự kiến tại TĐ

1

Lập Kế Hoạch, Dự Toán Ngân Sách & Dự Báo
Planning, Budgeting and Forecasting

01

2.500 03-11-2018 10-11-2018
2

Kiểm Toán Nội Bô Ứng Dụng Theo Chuẩn Quốc Tế
Internationally Applied Internal Audit (AIA)

06 12.000 23-10-2018 20-10-2018
3

Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp
Enterprise Risk Management – COSO ERM

01 2.500 13-10-2018 20-10-2018
4

Kiểm Soát Nội Bộ Theo Khung COSO
Internal Controls – COSO Framework

01 2.500 20-10-2018 27-10-2018
5

Quản Trị Chi Phí Hiệu Quả
Effective Cost Management

01 2.500 17-11-2018 03-11-2018
6

Chuyển Đổi Báo Cáo Tài Chính Từ VAS Sang IFRS
Converting Financial Statements from VAS to IFRS

02 4.000 14-12-2018 21-12-2018
7

Cơ Bản Về IFRS
Cert IFR – IFRS Basis

06 7.000 20-10-2018 24-11-2018
8

Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table & Trình Bày Báo Cáo Trên Excel
Mastering Pivot Tables & Report Presentation in Excel

1.5 3.000 17-11-2018 01-12-2018
9

Tài Chính Dành Cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp
Finance for Business Leaders

06 15.000

10-11-2018

24-11-2018
10

Excel Dành Cho Kế Toán Quản Trị
Excel for Management Accounting

02 4.000 08-12-2018

12-01-2019

29-12-2018

11

Kiểm Toán Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin
Information Technology Audit

02 4.000 09-11-2018

11-11-2018

12

Cập nhật Thuế & Các Vấn Đề Cần Lưu Ý Khi Quyết Toán Thuế 2018
Converting Financial Statements from VAS to IFRS

01 2.500 23-11-2018

07-12-2018

(*): Click vào từng môn học để xem chi tiết

CHỌN CHI NHÁNH

CHỌN KHÓA HỌC

CHỌN KHÓA NGẮN HẠN

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH NamNữ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

.