Đào tạo doanh nghiệp (Inhouse)

//Đào tạo doanh nghiệp (Inhouse)
ACCA-Exam-Tips (2)
Smart Train kí kết với ISCA
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
z5480092163869_370ae57ae5cd4b4c0a38972df062d3fc
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Đào tạo doanh nghiệp (Inhouse)

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP

Bên cạnh các khóa đào tạo chung tại Smart Train (Public Training), tùy theo đặc thù riêng về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, quy mô và cấu trúc hoạt động của từng doanh nghiệp cũng như mục tiêu đào tạo của từng Doanh nghiệp, Smart Train sẽ cung cấp các giải pháp đào tạo chuyên biệt phù hợp với yêu cầu riêng mà doanh nghiệp quan tâm (In-house Training).

Quy trình triển khai đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp tại Smart Train bao gồm các bước:

 1. XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO
  Tìm hiểu các nhu cầu đào tạo, mục tiêu, đối tượng tham dự, các nội dung đào tạo cần trình bày và nhấn mạnh
 2. PHÁT TRIỂN NỘI DUNG ĐÀO TẠO
  Thiết kế nội dung đào tạo, các câu hỏi đánh giá, các ví dụ và tình huống thực tế, lựa chọn phương pháp truyền đạt phù hợp
 3. PHÊ DUYỆT KHÓA HỌC
  Xem xét lại toàn bộ đề cương, tài liệu và phương pháp truyền đạt của khóa học để đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu và mục tiêu đào tạo đề ra
 4. TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO
  Tiến hành thực hiện chương trình đào tạo và thu thập ý kiến phản hồi về khóa học, tổ chức đánh giá cuối khóa học và cấp chứng nhận
 5. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
  Thực hiện phân tích, tổng hợp ý kiến, đánh giá kết quả khóa học, chăm sóc, hỗ trợ người học sau khóa học

Smart Train rất hân hạnh được đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp trên lộ trình xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển nhân sự và tài năng của Quý Doanh nghiệp trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán chuyên nghiệp.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Đội ngũ giảng viên của chương trình đào tạo ngắn hạn tại Smart Train là các giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và tận tâm, bao gồm người Việt Nam và nước ngoài:

 • Có kinh nghiệm tư vấn và làm việc sâu rộng liên quan trực tiếp đến chuyên đề giảng dạy
 • Nắm giữ vị trí cấp cao tại các công ty lớn hoặc tập đoàn đa quốc gia
 • Có kinh nghiệm giảng dạy nhiều khóa đào tạo cho các chương trình trong và ngoài nước
 • Phương pháp giảng dạy lôi cuốn và sinh động, cách truyền đạt logic, dễ hiểu, chú trọng gắn kết lý thuyết với chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Sở hữu các bằng cấp nghề nghiệp uy tín như ACCA, CMA, CIA, CFA, CPA (Mỹ, Úc, Việt Nam), và/hoặc Tiến Sĩ, Thạc Sĩ chuyên ngành Kế Toán, Tài chính từ các trường Đại học danh tiếng ở nước ngoài

Nhóm chuyên đề:
Financial Accounting/Kế toán tài chính

Nhóm chuyên đề:
Management Accounting/
Kế toán quản trị
Thời lượng: 1 – 2 ngày/chuyên đề

• Effective Cost Management - Quản trị chi phí hiệu quả

Nội dung học tham khảo (có thể may đo theo nhu cầu doanh nghiệp)

 1. Hệ thống báo cáo chi phí/Cost reporting system
  • Chi phí trong kinh doanh/Cost in the business
  • Các cách phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định/How to classify cost in testing and decision making
  • Phân tích chi phí hỗn hợp /Mixed cost analysis
 2. Báo cáo thống kê đo lường /Measurement statistics report
  • Các nguyên tắc đo lường và báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh/Principles of measurement and reporting of business performance
  • Biên lợi nhuận và mối quan hệ chi phí, sản lượng và lợi nhuận/Profit margin and relationship of cost, quantity and profit
  • Phân tích điểm hòa vốn và lợi nhuận mục tiêu/Analyzing breakeven point and target profit
  • Phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ cơ cấu sản phẩm tiêu thụ/Analyzing breakeven point in relationship with structure of consumed product
  • Các chỉ tiêu an toàn (Doanh thu an toàn, số lượng sản phẩm an toàn…)/Safety indicators (safe revenue, number of safe product)

Tham khảo khóa học Quản trị chi phí hiệu quả đào tạo cho cá nhân của Smart Train TẠI ĐÂY

• Planning, Budgeting and Forecasting - Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo

Nội dung học tham khảo (có thể may đo theo nhu cầu doanh nghiệp)

 1. Lập kế hoạch/Planning
  • Xác định nhiệm vụ và mục tiêu của công ty trong việc lập kế hoạch kinh doanh/Identifying mission and goal of the company in business planning
  • Phân tích các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh/Analysis of external factors and internal factors affecting business strategy
  • Sắp xếp chiến thuật với các mục tiêu chiến lược dài hạn/Aligning tactics with long term strategic goals
  • Mô hình hoạch định chiến lược và kỹ thuật phân tích/Strategic planning model and analytical techniques
  • Những yếu tố quyết định để việc xây dựng ngân sách được thực hiện hiệu quả/The factors for effective budgeting
 2. Quy trình lập ngân sách và  phương pháp lập ngân sách/Process and method of budgeting
  • Quy trình lập ngân sách/Budgeting process
  • Các phương pháp lập ngân sách/Budgeting methods
   • Căn cứ theo việc tham gia của các bộ phận trong việc lập ngân sách: phương pháp “top-down”, “bottom up”/Based on the involvement of the department in budgeting
   • Căn cứ theo báo cáo tài chính/Based on financial statements
   • Căn cứ theo hình thức thực hiện/Based on the implementation situation
 3. Kỹ thuật dự báo/Forecasting techniques
  • Phân tích hồi quy/Regression analysis
  • Phân tích đường cong học tập/Learning curve analysis
  • Giá trị được kỳ vọng/Expected value
 4. Áp dụng lập ngân sách cho Công ty/Corporate budgeting practice

• Decision Analysis - Phân tích ra quyết định

Nội dung học tham khảo (có thể may đo theo nhu cầu doanh nghiệp)

 1. Ra quyết định trong kế toán quản trị/Decision making in management accounting
  • Một số nguyên tắc trong việc ra quyết định dựa trên chi phí/Some principles in cost based decision making
  • Ra quyết định tăng thêm hay bỏ bớt sản phẩm/Make decision to add or remove product
  • Ra quyết định sản xuất hay mua ngoài/Make a production decision or buy out
  • Tối ưu hóa trong điều kiện nguồn lực giới hạn/Optimized in term of limited resourced
 2. Thẩm định tài chính các quyết định đầu tư/Financial evaluation of investment decision
  • Giá trị thời gian của tiền tệ/Present value of the currency
  • Thẩm định đầu tư theo phương pháp thời gian hoàn vốn/The payback period method
  • Thẩm định đầu tư theo phương pháp giá trị hiện tại ròng (NPV)/The net present value method
  • Thẩm định đầu tư theo phương pháp suất sinh lợi nội tại (IRR)/The internal rate of return method
  • Xếp hạng các dự án đầu tư/Ranking of investment projects
  • Dự phóng doanh thu, chi phí, dòng tiền/Revenue, cost, cashflow forecast

Nhóm chuyên đề:
Financial Management/Quản trị tài chính

 • Effective Working Capital Management
  Quản trị vốn lưu động hiệu quả
  Thời lượng: 1 – 2 ngày
 • Financial Management for Business Leaders
  Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo doanh nghiệp
  Thời lượng: 5 – 10 ngày
 • Financial Reporting & Analysis
  Báo cáo tài chính và phân tích
  Thời lượng: 1 ngày
 • Business Valuation: Corporate Restructuring & Funding
  Định giá doanh nghiệp: Tái cấu trúc và Tài trợ vốn
  Thời lượng: 1 – 2 ngày

 

Nhóm chuyên đề:
Internal Audit, Internal Control & Risk Management/Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ & Quản lý rủi ro

Thời lượng: 1 – 2 ngày/chuyên đề

 • Risk Assessment and Annual Audit Planning
  Đánh giá rủi ro và Lập kế hoạch kiểm toán năm
 • Internal Controls – COSO Framework
  Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO
 • Enterprise Risk Management (ERM)
  Quản trị rủi ro doanh nghiệp
 • Audit Tools and Techniques
  Công cụ và kỹ thuật kiểm toán
 • Effective Audit Report Writing Techniques
  Kỹ Thuật Viết Báo Cáo Kiểm Toán Hiệu Quả
 • Fraud Risks Management – A Practical Approach
  Quản lý rủi ro gian lận – Phương pháp thực hành
 • Internal Audit for Business Leaders
  Kiểm toán nội bộ dành cho lãnh đạo doanh nghiệp
 • Corporate Governance
  Quản trị công ty

 

Nhóm chuyên đề:
Thuế/Taxation

Thời lượng: 1 – 2 ngày/chuyên đề

 • Transfer pricing
  Chuyển giá
 • Tax Risk Management
  Quản trị rủi ro về Thuế
 • Withholding Tax & Double taxation
  Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
 • Vietnam Tax Updates
  Cập nhật kiến thức và quy định thuế Việt Nam

 

Nhóm chuyên đề:
Vietnam Tax Updates/Cập nhật kiến thức và quy định thuế Việt Nam

 • Data Analytics and Data Visualisation
  Phân tích dữ liệu và biểu đồ hóa dữ liệu
  Thời lượng: 2 – 3 ngày
 • Excel for Management Accounting
  Excel dành cho kế toán quản trị
  Thời lượng: 2 – 3 ngày
 • Excel for Auditing
  Excel dành cho kiểm toán
  Thời lượng: 2 – 4 ngày
 • Mastering Pivot Tables & Report Presentation in Excel
  Làm chủ sức mạnh Pivot Table & Trình bày báo cáo trên Excel
  Thời lượng: 1 – 2 ngày
 • IT Auditing
  Kiểm toán hệ thống thông tin
  Thời lượng: 2 – 4 ngày
 • Financial Modeling in Excel
  Lập mô hình tài chính trên Excel
  Thời lượng: 2 – 4 ngày

 

Nhóm chuyên đề:
Professional Skills for Accounting – Finance – Auditing/Kỹ năng làm việc cho kế toán – tài chính – kiểm toán

 • Communication Skills
  Kỹ năng giao tiếp
  Thời lượng: 1 – 2 ngày
 • Critical Thinking & Problem Solving skills
  Kỹ năng tư duy phản biện & giải quyết vấn đề
  Thời lượng: 1 – 2 ngày
 • Data Storytelling Presentation Skills
  Kỹ năng kể chuyện đằng sau con số
  Thời lượng: 1 – 2 ngày
 • Negotiation & Persuasion Skills
  Kỹ năng thương lượng & thuyết phục
  Thời lượng: 1 – 2 ngày
 • Leadership Skills
  Kỹ năng lãnh đạo
  Thời lượng: 1 – 2 ngày
 • Professional Ethics
  Đạo đức nghề nghiệp
  Thời lượng: 1 – 2 ngày
 • Project Management
  Quản lý dự án
  Thời lượng: 2 – 3 ngày
 • English for Accounting & Finance
  Tiếng Anh cho Kế toán & Tài chính
  Thời lượng: 16 buổi

Các khóa học tại Smart Train được thực hiện dựa trên phương pháp đào tạo hiện đại, bao gồm tóm tắt các lý thuyết, thảo luận nhóm, thực hành các kịch bản thực tế, và các trợ giúp trực quan.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Kiến thức lý thuyết được minh họa rõ ràng thông qua việc phân tích các ví dụ và tình huống thực tế trong công việc

TRỰC QUAN SINH ĐỘNG

Nội dung đào tạo được trình bày sinh động, vui nhộn bằng PowerPoint, hình ảnh, biểu đồ, đồ thị và các đoạn video minh họa

THẢO LUẬN NHÓM

Các bài tập phân công theo nhóm sẽ giúp người học có cơ hội tương tác và chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm trong quá trình học

TÓM TẮT NỘI DUNG

Việc tóm tắt nội dung khóa học giúp người học nắm bắt các nội dung lý thuyết chính, đồng thời hệ thống hóa kiến thức sau khóa học

Quý Doanh nghiệp có quan tâm đến chương trình đào tạo của Smart Train vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin:

 • Tại TP.HCM: Ms. Hoàng Cẩm – Tel/Zalo: 0988 603 533 – E: cam.vo@smarttrain.edu.vn
 • Tại Hà Nội: Ms. Hoa Phạm – Tel/Zalo: 0984 696 433  – E: hoa.pham@smarttrain.edu.vn

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI CHI NHÁNH

  CHỌN KHÓA HỌC DÀI HẠN

  CHỌN KHÓA HỌC NGẮN HẠN

  HỌ VÀ TÊN*

  GIỚI TÍNH*

  SỐ ĐIỆN THOẠI*

  EMAIL*


   

   Tags:
  2023-11-30T12:44:28+07:00