Kiểm tra tiếng Anh

//Kiểm tra tiếng Anh

Kiểm tra tiếng Anh

Smart Train thiết kế bài kiểm tra này dựa theo ngân hàng đề thi trong chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Tài chính. Bài kiểm tra sẽ giúp các học viên tự đánh giá trình độ tiếng Anh của mình để có thể tự tin hơn trong việc chinh phục các khóa học ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR, FIA và ICFE tại Smart Train.

2019-04-04T09:51:19+07:00