Cô Samantha Palmer – Giám đốc chiến lược, Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (IIA)

//Cô Samantha Palmer – Giám đốc chiến lược, Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (IIA)

Cô Samantha Palmer – Giám đốc chiến lược, Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (IIA)

Samantha“Chúng tôi chọn Smart Train là đơn vị được ủy quyền đào tạo chứng chỉ Kiểm toán nội bộ công chứng (CIA) vì đây là đơn vị đào tạo uy tín tại Việt Nam, có cam kết mạnh mẽ trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng và chuyên nghiệp.
Chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam là một thị trường phát triển nhanh về nhu cầu về Kế toán, Kiểm toán và Tài chính. Chúng tôi tin rằng các hoạt động đào tạo tại Smart Train sẽ góp phần tăng cường kỹ năng chuyên môn cần thiết cho nguồn nhân lực và cộng đồng Kế toán – Tài chính Việt Nam.”

 

 

2016-09-06T10:11:35+07:00