Uncategorized

/Uncategorized

Ưu đãi học phí đặc biệt tháng 9 cho các chương trình ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR, CertIFR

2019-09-13T09:55:36+07:00

Ưu đãi học phí đặc biệt tháng 9 cho các chương trình ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR, CertIFR 2019-09-13T09:55:36+07:00

Tọa đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT_TC và học bổng “Ươm mầm tài năng sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM 2019”

2019-09-10T14:07:15+07:00

HỘI THẢO VÀ TỌA […]

Tọa đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT_TC và học bổng “Ươm mầm tài năng sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM 2019” 2019-09-10T14:07:15+07:00

Tọa đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT_TC và học bổng “Ươm mầm tài năng sinh viên ĐH Kinh Tế – Luật 2019”

2019-09-10T14:07:01+07:00

HỘI THẢO VÀ TỌA […]

Tọa đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT_TC và học bổng “Ươm mầm tài năng sinh viên ĐH Kinh Tế – Luật 2019” 2019-09-10T14:07:01+07:00

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần”

2019-08-28T15:16:13+07:00

Trong tiến trình hội nhập sâu […]

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần” 2019-08-28T15:16:13+07:00

Ưu đãi học ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR – Nâng tầm sự nghiệp, dẫn lối thành công

2019-08-07T15:25:42+07:00

Ưu đãi học ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR – Nâng tầm sự nghiệp, dẫn lối thành công 2019-08-07T15:25:42+07:00

Hội thảo “Cập nhật các yêu cầu và xử lý thuế mới về Transfer Pricing năm 2019” do Smart Train và RSM Vietnam phối hợp tổ chức

2019-07-29T08:47:49+07:00

Hội thảo “Cập nhật các yêu cầu và xử lý thuế mới về Transfer Pricing năm 2019” do Smart Train và RSM Vietnam phối hợp tổ chức 2019-07-29T08:47:49+07:00

Hội thảo “Đổi mới vai trò của CFO trong doanh nghiệp & Cập nhật các thay đổi chương trình CMA từ năm 2020”

2019-06-18T11:47:28+07:00

Hội thảo “Đổi mới vai trò của CFO trong doanh nghiệp & Cập nhật các thay đổi chương trình CMA từ năm 2020” 2019-06-18T11:47:28+07:00

Hội thảo “Đổi mới vai trò của CFO trong doanh nghiệp & Cập nhật các thay đổi chương trình CMA từ năm 2020”

2019-06-18T11:47:05+07:00

Hội thảo “Đổi mới vai trò của CFO trong doanh nghiệp & Cập nhật các thay đổi chương trình CMA từ năm 2020” 2019-06-18T11:47:05+07:00