Uncategorized

/Uncategorized

[EY & Smart Train] Hội thảo “Doanh nghiệp cần làm gì để quản trị rủi ro trong kỉ nguyên số hóa?”

2019-10-03T14:33:53+07:00

[EY & Smart Train] Hội thảo “Doanh nghiệp cần làm gì để quản trị rủi ro trong kỉ nguyên số hóa?” 2019-10-03T14:33:53+07:00

Ưu đãi học phí đặc biệt tháng 9 cho các chương trình ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR, CertIFR

2019-10-08T16:11:07+07:00

Ưu đãi học phí đặc biệt tháng 9 cho các chương trình ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR, CertIFR 2019-10-08T16:11:07+07:00

Tọa đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT_TC và học bổng “Ươm mầm tài năng sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM 2019”

2019-09-10T14:07:15+07:00

HỘI THẢO VÀ TỌA […]

Tọa đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT_TC và học bổng “Ươm mầm tài năng sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM 2019” 2019-09-10T14:07:15+07:00

Tọa đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT_TC và học bổng “Ươm mầm tài năng sinh viên ĐH Kinh Tế – Luật 2019”

2019-09-10T14:07:01+07:00

HỘI THẢO VÀ TỌA […]

Tọa đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT_TC và học bổng “Ươm mầm tài năng sinh viên ĐH Kinh Tế – Luật 2019” 2019-09-10T14:07:01+07:00

[EY & Smart Train] Hội thảo “Doanh nghiệp cần làm gì để quản trị rủi ro trong kỉ nguyên số hóa?”

2019-10-07T11:05:24+07:00

[EY & Smart Train] Hội thảo “Doanh nghiệp cần làm gì để quản trị rủi ro trong kỉ nguyên số hóa?” 2019-10-07T11:05:24+07:00

Ưu đãi học ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR – Nâng tầm sự nghiệp, dẫn lối thành công

2019-08-07T15:25:42+07:00

Ưu đãi học ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR – Nâng tầm sự nghiệp, dẫn lối thành công 2019-08-07T15:25:42+07:00