Uncategorized

/Uncategorized
banner home
Hybrid ACCA_website
banner home
home banner
cma banner home
home banner
home banner
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3697522512349_758ef2cdb2b81c53828ce81dbff6df1d
37ab7c64cda00dfe54b1

Cập nhật CFA – Những điều mới về chương trình giảng dạy đối với kỳ thi chứng chỉ CFA

2022-09-08T14:29:57+07:00

Hằng năm, viện CFA Hoa Kỳ […]

Cập nhật CFA – Những điều mới về chương trình giảng dạy đối với kỳ thi chứng chỉ CFA 2022-09-08T14:29:57+07:00

Thay đổi trong bộ phận Kiểm toán Nội bộ và phát triển mục đích kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

2022-08-01T16:22:54+07:00

Cùng Thay đổi trong bộ phận Kiểm toán Nội bộ và phát triển mục đích kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp 2022-08-01T16:22:54+07:00

Thông báo cập nhật cách thức Đăng Ký và Lệ phí thi CIA – Kiểm toán Nội bộ Công chứng [từ tháng 9/2022]

2022-05-18T14:40:18+07:00

Thông báo cập nhật cách thức Đăng Ký và Lệ phí thi CIA – Kiểm toán Nội bộ Công chứng [từ tháng 9/2022] 2022-05-18T14:40:18+07:00

Hội thảo “Nghề Phân tích Tài chính: Xu hướng và Triển vọng tại Việt Nam”[Smart Train, BA, CFA Community, Dragon Capital 14/5/2022]

2022-04-28T11:31:23+07:00

Hội thảo “Nghề Phân tích Tài chính: Xu hướng và Triển vọng tại Việt Nam”[Smart Train, BA, CFA Community, Dragon Capital 14/5/2022] 2022-04-28T11:31:23+07:00