EY Việt Nam khởi động chương trình Internship Recruitment Program 2022 [Hạn đăng ký: 23/08/2021]

//EY Việt Nam khởi động chương trình Internship Recruitment Program 2022 [Hạn đăng ký: 23/08/2021]
z3629562976395_ea37f3c03d398e5d3b02ad7266746ad0
z3632310870215_d8ad2bb011a34b6f8c4ebccde2e3e6a6
z3617194425212_bb35cd7dffcc61a406b5f8938eb341c4
z3637510300401_a2db2d837730b5f32a2077eb185b2d4a
z3610432806538_e11fbba322974635ab395f2beef95e39
z3575643892133_208c0541b1e8188e8614f13d9e064b4f
z3627534312531_43f2c826a15c4c348181ce09956a376c
z3612076589758_891ee55afbc896729857fc89e4109353
z3580476519945_d33d356ea24ff3610b847a2b12eb8079 (1)
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3580435178743_78f826454d2a78210ebf2e8ef6a80c7b
37ab7c64cda00dfe54b1

EY Việt Nam khởi động chương trình Internship Recruitment Program 2022 [Hạn đăng ký: 23/08/2021]

Chương trình Tuyển dụng Thực tập sinh thường niên của EY Việt Nam dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp đã chính thức được khởi động, Smart Train thân gửi thông tin đến các bạn học viên như bên dưới.

EY Vietnam is offering internship opportunities in both Ho Chi Minh City and Hanoi Office in the following lines of services:

  • EY Ho Chi Minh Office:

Position Job description
Core Assurance Services https://go.ey.com/2UWWsFa
FSO Assurance Services (Banking & Finance Sector) https://go.ey.com/3f5FuLI
Tax & Advisory Services https://go.ey.com/2ViYBL8
  • EY Hanoi Office:

Position Job description
Core Assurance Services https://go.ey.com/3iRtEpu
FSO Assurance Services (Banking & Finance Sector) https://go.ey.com/3rNOTwM
Tax & Advisory Services https://go.ey.com/3rGolgD

 

Win the very first slots for next round by early applications. Applications close on 23 August 2021.

Contact information:

2021-08-04T11:06:01+07:00