EY Việt Nam khởi động chương trình Internship Recruitment Program 2022 [Hạn đăng ký: 23/08/2021]

//EY Việt Nam khởi động chương trình Internship Recruitment Program 2022 [Hạn đăng ký: 23/08/2021]
z3082996588718_b67c051c1dabffdf9055188f02017772
vvvvv
z3106178917066_aadc929099d92d3709b5444a10aa02ae
z3134615643122_cad58dee03a6632c3c35f94d63401a75
z3105144540762_6e88bb591a3ac522eee0b24ce1bc7767
z3121980103551_b5dc23437268455dc40b15c91a49afdd
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3096127012823_113c52e4f7e74a272fd180b0229df585
z3046301087236_d16b784bc7e96040e93a31a0ae65f82b
Banner DV thue phong-02

EY Việt Nam khởi động chương trình Internship Recruitment Program 2022 [Hạn đăng ký: 23/08/2021]

Chương trình Tuyển dụng Thực tập sinh thường niên của EY Việt Nam dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp đã chính thức được khởi động, Smart Train thân gửi thông tin đến các bạn học viên như bên dưới.

EY Vietnam is offering internship opportunities in both Ho Chi Minh City and Hanoi Office in the following lines of services:

  • EY Ho Chi Minh Office:

Position Job description
Core Assurance Services https://go.ey.com/2UWWsFa
FSO Assurance Services (Banking & Finance Sector) https://go.ey.com/3f5FuLI
Tax & Advisory Services https://go.ey.com/2ViYBL8
  • EY Hanoi Office:

Position Job description
Core Assurance Services https://go.ey.com/3iRtEpu
FSO Assurance Services (Banking & Finance Sector) https://go.ey.com/3rNOTwM
Tax & Advisory Services https://go.ey.com/3rGolgD

 

Win the very first slots for next round by early applications. Applications close on 23 August 2021.

Contact information:

2021-08-04T11:06:01+07:00