Tin tuyển dụng

/Tin tuyển dụng
Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

Smart Train tuyển dụng Trưởng nhóm Tư vấn Tuyển sinh [Business Development Team Leader] [Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2023]

2023-11-21T11:06:37+07:00
Smart Train tuyển dụng Trưởng nhóm Tư vấn Tuyển sinh [Business Development Team Leader] [Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2023] 2023-11-21T11:06:37+07:00

Smart Train is looking for Senior Executive, Career and Professional Development (CPD) [Deadline: 16/12/2023]

2023-11-21T10:55:19+07:00
Smart Train is looking for Senior Executive, Career and Professional Development (CPD) [Deadline: 16/12/2023] 2023-11-21T10:55:19+07:00

Tập đoàn Nam Long tìm kiếm Trưởng nhóm Kiểm toán Nội bộ (Senior Internal Audit – Team Leader) | Hạn nhận hồ sơ: 10/06/2023

2023-06-02T15:08:53+07:00
Tập đoàn Nam Long tìm kiếm Trưởng nhóm Kiểm toán Nội bộ (Senior Internal Audit – Team Leader) | Hạn nhận hồ sơ: 10/06/2023 2023-06-02T15:08:53+07:00

RSM Việt Nam khởi động chương trình tuyển dụng đầu năm cùng nhiều vị trí hấp dẫn [Hạn đăng ký: 10/03/2023]

2023-02-17T18:28:07+07:00
RSM Việt Nam khởi động chương trình tuyển dụng đầu năm cùng nhiều vị trí hấp dẫn [Hạn đăng ký: 10/03/2023] 2023-02-17T18:28:07+07:00

CGS Vietnam JSC tuyển dụng ứng viên cho vị trí Trợ lý Tư vấn [Hạn nhận hồ sơ: 3/3/2023]

2023-02-14T15:50:30+07:00
CGS Vietnam JSC tuyển dụng ứng viên cho vị trí Trợ lý Tư vấn [Hạn nhận hồ sơ: 3/3/2023] 2023-02-14T15:50:30+07:00

RSM Việt Nam tuyển dụng nhiều vị trí tại các bộ phận Kiểm toán [Hạn nhận hồ sơ: 30/11/2022]

2022-10-31T16:13:57+07:00
RSM Việt Nam tuyển dụng nhiều vị trí tại các bộ phận Kiểm toán [Hạn nhận hồ sơ: 30/11/2022] 2022-10-31T16:13:57+07:00

PwC Vietnam đang tìm kiếm ứng viên cho bộ phận Transfer Pricing tại văn phòng Hà Nội [Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2022]

2022-10-24T11:06:13+07:00
PwC Vietnam đang tìm kiếm ứng viên cho bộ phận Transfer Pricing tại văn phòng Hà Nội [Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2022] 2022-10-24T11:06:13+07:00