RSM Việt Nam Tuyển Dụng Các Vị Trí: Audit Manager, Audit Senior, Experienecs Audit Associate, Tax Manager, Tax Senior.

//RSM Việt Nam Tuyển Dụng Các Vị Trí: Audit Manager, Audit Senior, Experienecs Audit Associate, Tax Manager, Tax Senior.

RSM Việt Nam Tuyển Dụng Các Vị Trí: Audit Manager, Audit Senior, Experienecs Audit Associate, Tax Manager, Tax Senior.

Về RSM Việt Nam

Có phải bạn đang tìm kiếm một môi trường làm việc cởi mở, năng động và chuyên nghiệp của những công ty kiểm toán hàng đầu thị trường mà ở đó tinh thần đồng đội luôn được đặt lên hàng đầu, có những người bạn đồng hành đầy đam mê, nhiệt huyết và những cộng sự không ngại đổi mới và chấp nhận thách thức để không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân.

Và bạn thực sự là người có khao khát phát triển đến đỉnh cao nghề nghiệp và được đối đãi bằng mức lương thưởng cao và phúc lợi tốt.

Đã đến lúc bạn nghĩ đến RSM Việt Nam cho sự lựa chọn nghề nghiệp của mình.

Là thành viên mạng lưới kiểm toán lớn thứ 6 toàn cầu, là công ty kiểm toán trong TOP 10 công ty kiểm toán lớn nhất tại Việt Nam, RSM Việt Nam với gần 300 nhân viên tại 03 văn phòng Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ và động viên bạn phát triển nhanh nhất.

Bạn có cơ hội để phát triển nhanh lên Senior Audit Manager dựa trên Phương pháp Đào tạo và Phát triển tiên tiến của chúng tôi. Quan trọng là hãy bắt đầu tương lai của bạn ngay hôm nay đúng chỗ tại RSM Việt Nam. Hành trình vạn dặm khởi đầu từ bước chân đầu tiên.


TUYỂN DỤNG AUDIT MANAGER

 • Mức lương thưởng cao, hấp dẫn và phúc lợi tốt tại công ty kiểm toán, thuế và tư vấn hàng đầu thị trường.
 • Cơ hội thăng tiến nhanh lên Senior Audit Manager.
 • Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp lấy tinh thần đồng đội và phát triển con người làm động lực phát triển.
 • Có cơ hội làm việc ở các văn phòng nước ngoài của RSM.

Ở vị trí Audit Manager, bạn có nhiệm vụ:

 • Lãnh đạo và quản lý các nhóm kiểm toán một cách hiệu quả;
 • Làm việc với cấp lãnh đạo của khách hàng và đảm nhiệm những công việc đầy thử thách;
 • Trở thành người tư vấn đáng tin cậy và tạo nên giá trị đích thực cho khách hàng;
 • Xây dựng năng lực lãnh đạo và kỹ năng phát triển con người;
 • Phát triển bản thân và nhân viên kiểm toán cấp dưới phù hợp với Lộ trình phát triển nghề nghiệp của RSM Việt Nam và hoài bão nghề nghiệp;
 • Xây dựng hệ giá trị bản thân phù hợp với văn hóa của RSM Việt Nam;
 • Nắm bắt những cơ hội luân chuyển công tác trong và ngoài tổ chức cũng như làm việc ở nước ngoài;
 • Phát triển khách hàng mới và phát hiện cơ hội cung cấp các dịch vụ mới cho các khách hàng hiện hành;

Để trở thành ứng viên thành công, bạn cần:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp;
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm kiểm toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán trong TOP 10 tại Việt Nam;
 • Ưu tiên những ứng cử viên có chứng chỉ kiểm toán viên – CPA hoặc tương đương;
 • Đam mê với nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;
 • Khả năng lãnh đạo và phát triển con người;
 • Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt;
 • Có khả năng tổ chức và lập kế hoạch tốt;
 • Có tinh thần đồng đội và sẵn sàng trợ giúp đồng nghiệp;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và đối với Tổ chức;
 • Có khả năng viết và nói thành thạo tiếng Anh;
 • Sẵn sàng đi công tác nếu cần.

TUYỂN DỤNG AUDIT SENIOR

 • Mức lương thưởng cao, hấp dẫn và phúc lợi tốt tại công ty kiểm toán, thuế và tư vấn hàng đầu thị trường.
 • Cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến nhanh lên Audit Manager.
 • Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp lấy tinh thần đồng đội và phát triển con người làm động lực phát triển.

Ở vị trí Audit Senior, bạn có nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính và dịch vụ tư vấn khác dưới sự giám sát của Audit Manager;
 • Quản lý và hướng dẫn các nhân viên kiểm toán cấp dưới;
 • Phát triển bản thân phù hợp với Lộ trình phát triển nghề nghiệp của RSM Việt Nam;
 • Xây dựng hệ giá trị bản thân phù hợp với văn hóa của RSM Việt Nam;
 • Cung cấp các dịch vụ tốt nhất đến khách hàng và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Để trở thành ứng viên thành công, bạn cần:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp;
 • Có từ 02 đến 03 năm kinh nghiệm kiểm toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán trong TOP 10 tại Việt Nam;
 • Đam mê với nghề nghiệp kế toán kiểm toán;
 • Ham học hỏi và chăm chỉ;
 • Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt;
 • Có khả năng tổ chức và lập kế hoạch tốt;
 • Có tinh thần đồng đội và sẵn sàng trợ giúp đồng nghiệp;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và đối với Tổ chức;
 • Có khả năng đọc và viết tiếng Anh;
 • Sẵn sàng đi công tác nếu cần.

TUYỂN DỤNG AUDIT ASSOCIATE CÓ KINH NGHIỆM

 • Mức lương thưởng cao, hấp dẫn và phúc lợi tốt tại công ty kiểm toán, thuế và tư vấn hàng đầu thị trường.
 • Cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến nhanh lên Audit Manager.
 • Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp lấy tinh thần đồng đội và phát triển con người làm động lực phát triển.

Ở vị trí Audit Experience, bạn có nhiệm vụ:

 • Thực hiện công việc kiểm toán theo phân công của chủ nhiệm kiểm toán và kiểm toán viên chính trong các hợp đồng kiểm toán và dịch vụ đảm bảo khác;
 • Trợ giúp các nhân viên chuyên nghiệp khác các công việc kiểm toán và hành chính khác;
 • Phát triển bản thân phù hợp với Lộ trình phát triển nghề nghiệp của RSM Việt Nam;
 • Xây dựng hệ giá trị bản thân phù hợp với văn hóa của RSM Việt Nam;
 • Cung cấp các dịch vụ tốt nhất đến khách hàng và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Để trở thành ứng viên thành công, bạn cần:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp;
 • Có từ 02 đến 03 năm kinh nghiệm kiểm toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán trong TOP 10 tại Việt Nam;
 • Đam mê với nghề nghiệp kế toán kiểm toán;
 • Ham học hỏi và chăm chỉ;
 • Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt;
 • Có tinh thần đồng đội và sẵn sàng trợ giúp đồng nghiệp;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và đối với Tổ chức;
 • Có khả năng đọc và viết tiếng Anh;
 • Sẵn sàng đi công tác nếu cần.

TUYỂN DỤNG TAX MANAGER

 • Mức lương thưởng cao, hấp dẫn và phúc lợi tốt tại công ty kiểm toán, thuế và tư vấn hàng đầu thị trường
 • Cơ hội thăng tiến nhanh lên Senior Tax Manager
 • Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp lấy tinh thần đồng đội và phát triển con người làm động lực phát triển.
 • Có cơ hội làm việc ở các văn phòng nước ngoài của RSM

Ở vị trí Tax Manager, bạn có nhiệm vụ:

 • Lãnh đạo và quản lý các nhóm tư vấn thuế một cách hiệu quả;
 • Làm việc với cấp lãnh đạo của khách hàng và đảm nhiệm những công việc đầy thử thách;
 • Trở thành người tư vấn đáng tin cậy và tạo nên giá trị đích thực cho khách hàng;
 • Xây dựng năng lực lãnh đạo và kỹ năng phát triển con người;
 • Phát triển bản thân và nhân viên kiểm toán cấp dưới theo Lộ trình phát triển nghề nghiệp của RSM Việt Nam và hoài bão nghề nghiệp;
 • Xây dựng hệ giá trị bản thân phù hợp với văn hóa của RSM Việt Nam;
 • Nắm bắt những cơ hội luân chuyển công tác trong và ngoài tổ chức cũng như làm việc ở nước ngoài;
 • Phát triển khách hàng mới và phát hiện cơ hội cung cấp các dịch vụ mới cho các khách hàng hiện hành.

Để trở thành ứng viên thành công, bạn cần:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp;
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm kiểm toán hoặc tư vấn thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán trong TOP 10 tại Việt Nam;
 • Đam mê với nghề nghiệp tư vấn thuế;
 • Khả năng lãnh đạo và phát triển con người;
 • Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt;
 • Có khả năng tổ chức và lập kế hoạch tốt;
 • Có tinh thần đồng đội và sẵn sàng trợ giúp đồng nghiệp;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và đối với Tổ chức;
 • Có khả năng viết và nói thành thạo tiếng Anh;
 • Sẵn sàng đi công tác nếu cần.

TUYỂN DỤNG TAX SENIOR

 • Mức lương thưởng cao, hấp dẫn và phúc lợi tốt tại công ty kiểm toán, thuế và tư vấn hàng đầu thị trường.
 • Cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến nhanh lên Tax Manager.
 • Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp lấy tinh thần đồng đội và phát triển con người làm động lực phát triển.

Ở vị trí Tax Senior, bạn có nhiệm vụ:

 • Giám sát và quản lý hoạt động hàng ngày của nhóm dịch vụ tư vấn thuế và kế toán để thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế và kế toán đảm bảo cho các khách hàng trong và ngoài nước;
 • Trực tiếp thực hiện các cuộc dịch vụ tư vấn thuế và kế toán dưới sự giám sát của Tax Manager;
 • Quản lý và hướng dẫn các nhân viên thuế và tư vấn cấp dưới;
 • Phát triển bản thân phù hợp với Lộ trình phát triển nghề nghiệp của RSM Việt Nam;
 • Xây dựng hệ giá trị bản thân phù hợp với văn hóa của RSM Việt Nam;
 • Cung cấp các dịch vụ tốt nhất đến khách hàng và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Để trở thành ứng viên thành công, bạn cần:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, luật;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm tư vấn thuế, kế toán hoặc kiểm toán (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tư vấn thuế tại công ty nằm trong Top 10 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam);
 • Đam mê với nghề nghiệp tư vấn thuế;
 • Ham học hỏi và chăm chỉ;
 • Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt;
 • Có khả năng tổ chức và lập kế hoạch tốt;
 • Có tinh thần đồng đội và sẵn sàng trợ giúp đồng nghiệp;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và đối với Tổ chức;
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt;
 • Sẵn sàng đi công tác nếu cần.

Chế độ đãi ngộ bạn nhận được:

Chúng tôi coi con người là tài sản quan trọng nhất. Do đó, RSM Việt Nam xây dựng chế độ lương, thưởng và phúc lợi để đãi ngộ bạn dựa trên kết quả công việc, khả năng phát triển năng lực và văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ bạn cả trong công việc lẫn cuộc sống.    

Thời hạn nhận hồ sơ hết ngày 14/10/2017

Vui lòng khai thông tin theo mẫu tại website https://www.rsm.global/vietnam/vi và gửi về địa chỉ email recruitment_hn@rsm.com.vn.

(Lưu ý cách đặt tên file gửi theo mẫu sau “vị trí ứng tuyển_Họ và tên” .

 

  Tags:
2017-12-12T15:16:47+07:00