thuynguyen2020

/Thuy Nguyen
23b66534b8594f071648
web
Chieu sinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA
Be The Future CAE 2021_website
aaafe1ddc6b131ef68a0
CHUAN MUC BCTC QUOC TE IFRS
ce71af458dc5799b20d4
Học thử  CMA
83bf80e72a76de288767

About Thuy Nguyen

This author has not yet filled in any details.
So far Thuy Nguyen has created 745 blog entries.

Thông thạo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế với các khóa học IFRS từ cơ bản đến nâng cao

2021-07-23T14:24:37+07:00

Thông thạo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế với các khóa học IFRS từ cơ bản đến nâng cao 2021-07-23T14:24:37+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Financial Statement Analysis Tools – Các Công cụ Phân tích BCTC” [tối Thứ Tư 21/07/2021]

2021-07-23T17:23:06+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Financial Statement Analysis Tools – Các Công cụ Phân tích BCTC” [tối Thứ Tư 21/07/2021] 2021-07-23T17:23:06+07:00

Học bổng “CIA – Giám Đốc Kiểm Toán Nội Bộ Tiềm Năng 2021” [Hạn đăng ký: 29/7/2021]

2021-07-13T18:08:43+07:00

Học bổng “CIA – Giám Đốc Kiểm Toán Nội Bộ Tiềm Năng 2021” [Hạn đăng ký: 29/7/2021] 2021-07-13T18:08:43+07:00

Mazars Vietnam is seeking for talents to join Tax and Audit Departments in Ha Noi/ HCMC [Deadline: 25/07/2021]

2021-07-02T13:59:02+07:00

Mazars Vietnam is seeking for talents to join Tax and Audit Departments in Ha Noi/ HCMC [Deadline: 25/07/2021] 2021-07-02T13:59:02+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 13/09/2021]

2021-07-22T15:11:52+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 13/09/2021] 2021-07-22T15:11:52+07:00

Khóa học “Quản trị Chi phí Hiệu quả – Effective Cost Management” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 9/7/2021]

2021-07-12T10:18:50+07:00

KG: 14/07/2018 T6: 08:30 – 17:00

Khóa học “Quản trị Chi phí Hiệu quả – Effective Cost Management” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 9/7/2021] 2021-07-12T10:18:50+07:00

Cải thiện Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Tài chính [Học trực tuyến, KG: 17/08/2021]

2021-07-23T14:11:08+07:00

Cải thiện Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Tài chính [Học trực tuyến, KG: 17/08/2021] 2021-07-23T14:11:08+07:00

Thấu hiểu Tài chính doanh nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA [HCM & HN: KG 7/2021]

2021-07-19T10:12:06+07:00

Thấu hiểu Tài chính doanh nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA [HCM & HN: KG 7/2021] 2021-07-19T10:12:06+07:00

Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA ký Biên bản Hợp tác với Bộ Tài Chính Việt Nam [12/4/2021]

2021-04-23T11:42:52+07:00

Hợp tác […]

Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA ký Biên bản Hợp tác với Bộ Tài Chính Việt Nam [12/4/2021] 2021-04-23T11:42:52+07:00