thuynguyen2020

/Thuy Nguyen
home
hocthucfa home
KG chuong trinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA_website banner copy
accat3_home
109e8b783dc1e69fbfd0
bd39ca36c8b413ea4aa5
ifrs home th2
homeAIA
37ab7c64cda00dfe54b1

About Thuy Nguyen

This author has not yet filled in any details.
So far Thuy Nguyen has created 767 blog entries.

Quản trị tài chính chuyên nghiệp với CMA Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ [KG: 11 & 18/2/2023]

2023-02-06T14:13:41+07:00
Quản trị tài chính chuyên nghiệp với CMA Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ [KG: 11 & 18/2/2023] 2023-02-06T14:13:41+07:00

Học CFA tại Tổ chức đào tạo được ủy quyền chính thức của Viện CFA Hoa Kỳ [KG: 20/2/2023]

2023-02-02T11:49:55+07:00
Học CFA tại Tổ chức đào tạo được ủy quyền chính thức của Viện CFA Hoa Kỳ [KG: 20/2/2023] 2023-02-02T11:49:55+07:00

Chinh phục văn bằng ACCA với cơ hội rút bao lì xì “Mừng Xuân hái lộc” hấp dẫn [KG các môn từ 03/2023]

2023-02-02T09:49:48+07:00
Chinh phục văn bằng ACCA với cơ hội rút bao lì xì “Mừng Xuân hái lộc” hấp dẫn [KG các môn từ 03/2023] 2023-02-02T09:49:48+07:00

Thành thạo IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 17/2/2023]

2023-02-08T14:15:44+07:00
Thành thạo IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 17/2/2023] 2023-02-08T14:15:44+07:00

Thông thạo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với CertIFR phiên bản Tiếng Việt [KG 25/02/2023]

2023-02-02T09:45:33+07:00
Thông thạo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với CertIFR phiên bản Tiếng Việt [KG 25/02/2023] 2023-02-02T09:45:33+07:00

Đỉnh cao nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ với chứng chỉ CIA [KG: 6/5/2023]

2023-02-06T10:10:19+07:00
Đỉnh cao nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ với chứng chỉ CIA [KG: 6/5/2023] 2023-02-06T10:10:19+07:00

Khóa Học “Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kiểm Toán Hiệu Quả – Effective Audit Report Writing “

2022-10-04T14:09:11+07:00
Khóa Học “Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kiểm Toán Hiệu Quả – Effective Audit Report Writing “ 2022-10-04T14:09:11+07:00

Lê Hồng Đức – Trưởng nhóm Tư vấn (Advisory Senior Associate), Công ty TNHH PwC Việt Nam qualified 2 Parts CMA từ lần thi đầu tiên

2022-12-27T15:18:56+07:00
Lê Hồng Đức – Trưởng nhóm Tư vấn (Advisory Senior Associate), Công ty TNHH PwC Việt Nam qualified 2 Parts CMA từ lần thi đầu tiên 2022-12-27T15:18:56+07:00