Tập đoàn Scommerce tuyển dụng vị trí Kiểm Toán Nội Bộ

//Tập đoàn Scommerce tuyển dụng vị trí Kiểm Toán Nội Bộ

Tập đoàn Scommerce tuyển dụng vị trí Kiểm Toán Nội Bộ

Số lượng cần tuyển: 03

Nơi làm việc : Tp.HCM.

Mức lương: Cạnh tranh

Mục đích công việc

Mục đích:  Kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động và điều tra gian lận

Phạm vi công việc:  Scommerce và Công ty con của Scommerce.

Những trách nhiệm công việc chính

CÔNG VIỆC CHỦ ĐẠO NHIỆM VỤ CHÍNH

Kiểm toán báo cáo tài chính của Scommerce và các Công ty con của Scommerce

 

Kiểm toán báo cáo tài chính của Scommerce và các Công ty con của Scommerce

Kiểm tra và xác nhận tính đầy đủ, tin cậy và chính xác của BCTC

Kiểm tra sự tuân thủ chế độ kế toán, chính sách thuế và chính sách Công ty

Phát hiện các sơ hở hoặc yếu kém trong quản lý nhằm bảo vệ tài sản cho Công ty

Kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ.

 

Soát xét các hoạt động, đánh giá các rủi ro

Đưa ra các kiến nghị giúp các hoạt động của Scommerce đạt hiệu quả hơn

Thiết lập các quy trình

Tham gia xây dựng và cập nhật các quy trình của các bộ phận theo yêu cầu.

Kiểm tra việc thực hiện các quy trình tại các bộ phận.

Kiểm toán theo yêu cầu.

Điều tra gian lận

 

Tiếp nhận và điều tra các trường hợp gian lận

Thực hiện theo từng yêu cầu cấp bách của cấp quản lý

Đưa ra các nhận xét và kiến nghị cho từng trường hợp cụ thể

Thiết lập các quy trình

 

Tham gia xây dựng và cập nhật các quy trình của các bộ phận theo yêu cầu

Kiểm tra việc thực hiện các quy trình tại các bộ phận.

Yêu cầu năng lực

Kiến thức

 • Bằng tốt nghiệp Đại Học
 • Bằng ngoại ngữ, tin học
 • Bằng ACCA/CPA/CIA
 • Có kiến thức về kế toán kiểm toán

Thái độ

 • Có ý thức xây dựng văn hóa của bộ phận .
 • Tích cực tham gia các phong trào của bộ phận , công ty .
 • Luôn thể hiện tinh thần đồng đội và nhiệt huyết với công việc, chịu được áp lực.
 • Luôn bảo mật các thông tin của Công ty

Kỹ năng: Giao tiếp tốt

Kinh nghiệm:

 • Trên 3 năm trở lên trong ngành
 • Đã từng làm qua mảng phòng chống gian lận trong hoạt động Doanh nghiệp
 • Phát hiện rủi ro hoạt động trong các phòng ban
 • Ưu tiên đã từng xây dựng qui trình hoạt động (Nếu có)

 

Thông tin tuyển dụng liên hệ:

Chị Vũ Thị Mỹ Hạnh – ĐT: 0913 629 749 – Email: hanhvtm@ghn.vn

  Tags:
2017-12-12T15:17:37+07:00