Thông báo quan trọng từ ICMA (Institute of Certified Management Accountants)

//Thông báo quan trọng từ ICMA (Institute of Certified Management Accountants)
toadam22.6-bannerlon
CHUAN MUC BCTC QUOC TE IFRS_Banner web
Học thử ACCA Trực Tuyến Miễn Phí
CFA_Dinh cao NN PTDT TC 2021_website
bd96a5bf78088d56d419
banner web fin
Certi3-7.web
CIAbannerweb
ACCAbannerweb
Certi3-7.web
Certi3-7.web

Thông báo quan trọng từ ICMA (Institute of Certified Management Accountants)

Học viên chương trình Kế toán Quản trị Hoa Kỳ CMA được khuyến cáo về các thông báo quan trọng sau:

Đăng ký kỳ thi Testing Window tháng 4/ tháng 5/ tháng 6 năm 2021

Việc mở rộng thời gian cho kỳ thi tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2021. Để đăng ký tham gia kỳ thi CMA, vui lòng truy cập trang đăng ký kỳ thi tại CMA Exam Registration (imaonlinestore.com).

Nghiên cứu kỹ Sổ tay cẩm nang CMA

Tất cả học viên được khuyến nghị nghiên cứu Sổ tay cẩm nang CMA (Layout 1 (imanet.org)) để biết thông tin toàn diện về kỳ thi. Tài liệu 12 trang này được cập nhật thường xuyên và giải thích các yêu cầu về giáo vụ kinh nghiệm, cho điểm, yêu cầu chứng minh thư, hạnh kiểm của học viên, v.v. Tất cả các học viên nên nắm rõ nội dung của quyển sổ tay này.

Những lưu ý về các quy định thi từ chính sách của Prometric

Hầu hết tất cả các trung tâm khảo thí Prometric trên toàn thế giới đều đang hoạt động hết công suất. Các Anh/ Chịhọc viên có thể tham khảo danh sách đầy đủ các trung tâm khảo thí Prometric hiện có (Site Status | Prometric). Lưu ý: Danh sách này có thể thay đổi.

Các chính sách Prometric khác bao gồm:

  • Yêu cầu đeo khẩu trang – Cho đến khi có thông báo mới và bất kể yêu cầu của chính quyền địa phương, người dự thi (và nhân viên trung tâm sát hạch) phải trang bị và mang khẩu trang trong toàn bộ thời gian có mặt tại trung tâm sát hạch. Cả khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải đều được chấp nhận. Khẩu trang có van thở ra bị cấm sử dụng tại trung tâm thử nghiệm. Bất kỳ thí sinh nào đến trung tâm kiểm tra mà không có khẩu trang sẽ không được tham dự kỳ thi, bị đánh dấu là “vắng mặt” và sẽ không đủ điều kiện để được đổi lịch miễn phí.
  • Các học viên nên kiểm tra những chi tiết bổ sung bằng cách truy cập trang cập nhật virus corona của Prometric.
  • Nếu Anh/Chị vẫn còn nhiều câu hỏi liên quan đến địa điểm khảo thí và COVID-19? Hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp về Prometric.
  • Những lưu ý quan trọng trong ngày kiểm tra: Video này cung cấp tổng quan chi tiết về những gì sẽ xảy ra trong ngày thi của Anh/ Chị khi có mặt tại trung tâm kiểm tra Prometric.

Nộp kết quả học tập

Học viên CMA cần đảm bảo nộp đầy đủ tất cả kết quả học tập, bảng điểm theo yêu cầu cho ICMA dưới dạng điện tử.

  • Vui lòng gửi email tất cả các tài liệu ở định dạng PDF kèm theo thông tin về số thành viên IMA của Anh/ Chị. Gửi đến:
  • Nếu Anh/ Chị đã gửi tài liệu chứng minh học vấn của mình qua đường bưu điện, vui lòng gửi lại bản sao tài liệu đến địa chỉ email bên trên.

Nếu có thắc mắc về bất kỳ thông báo nào trong nội dung bên trên, vui lòng liên hệ với ima@imanet.org.

2021-06-04T18:04:20+07:00