IMA

/Tag: IMA
Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

Smart Train và Hiệp hội IMA tổ chức thành công buổi chia sẻ chiến thuật và bí quyết thi CMA vào ngày 20/5/2021

2021-05-24T14:10:32+07:00
Smart Train và Hiệp hội IMA tổ chức thành công buổi chia sẻ chiến thuật và bí quyết thi CMA vào ngày 20/5/2021 2021-05-24T14:10:32+07:00

Hiệp hội IMA công nhận Smart Train là Tổ chức Đào tạo đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu Platinum

2022-09-20T11:29:13+07:00
Hiệp hội IMA công nhận Smart Train là Tổ chức Đào tạo đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu Platinum 2022-09-20T11:29:13+07:00

Hiệp hội IMA đang mời dự tuyển “IMA’s Young Professional Leadership Experience” [Hạn đăng ký: 20/01/2021]

2021-01-06T14:37:23+07:00
Hiệp hội IMA đang mời dự tuyển “IMA’s Young Professional Leadership Experience” [Hạn đăng ký: 20/01/2021] 2021-01-06T14:37:23+07:00

Học thử trực tuyến CMA: Marginal Analysis In Decision Making – Phân Tích Cận Biên Trong Việc Ra Quyết Định [Do Smart Train và Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA) đồng tổ chức – Ngày 16/06/2020]

2020-06-18T08:45:40+07:00
Học thử trực tuyến CMA: Marginal Analysis In Decision Making – Phân Tích Cận Biên Trong Việc Ra Quyết Định [Do Smart Train và Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA) đồng tổ chức – Ngày 16/06/2020] 2020-06-18T08:45:40+07:00