Tin đào tạo

/Tin đào tạo
z2768878562216_3b9db4c5186bc5d3fc8a7008a26ffeee
z2742018421346_92a7095da5d62016460c41df90ab7c1d
z2727226783645_51319aa5124f7229769f559848202306
z2728160460005_48bcd4197fdbed1862357c83ab776fa5
Chieu sinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA
CHUAN MUC BCTC QUOC TE IFRS
web lon uu dai AIA 25.9
z2727367166082_7e308873eabbf96de411f9bcc7699bbc
Học thử ACCA Trực Tuyến Miễn Phí
CHUAN MUC BCTC QUOC TE IFRS

Nâng cao năng lực Quản trị nguồn vốn DN với chứng chỉ CTP (Certified Treasury Professional) [KG: 6/11/2021]

2021-09-15T11:39:09+07:00

Nâng cao năng lực Quản trị nguồn vốn DN với chứng chỉ CTP (Certified Treasury Professional) [KG: 6/11/2021] 2021-09-15T11:39:09+07:00

Ôn thi chuyển đổi CIA Challenge Exam 2021 dành cho hội viên ACCA và CPA Australia [Ngày khai giảng: 16/10/2021]

2021-09-16T17:23:52+07:00

Ôn thi chuyển đổi CIA Challenge Exam 2021 dành cho hội viên ACCA và CPA Australia [Ngày khai giảng: 16/10/2021] 2021-09-16T17:23:52+07:00

Học trực tuyến tại nhà “ACCA FA – Financial Accounting (Kế toán Tài chính)” [Ngày: 4/10/2021]

2021-09-14T17:46:07+07:00

Học trực tuyến tại nhà “ACCA FA – Financial Accounting (Kế toán Tài chính)” [Ngày: 4/10/2021] 2021-09-14T17:46:07+07:00

Chia sẻ trực tuyến: “Hướng dẫn kỳ thi ACCA từ xa (ACCA Remote Session Exams)” [16h00 Thứ Tư 1/9/2021]

2021-08-28T13:11:33+07:00

Chia sẻ trực tuyến: “Hướng dẫn kỳ thi ACCA từ xa (ACCA Remote Session Exams)” [16h00 Thứ Tư 1/9/2021] 2021-08-28T13:11:33+07:00

Học viên ACCA tại Smart Train, đã xuất sắc đạt danh hiệu Prize Winner môn SBL, Thủ Khoa VN và Top 24 Thế giới kỳ thi T6/2021

2021-07-30T17:43:33+07:00
Học viên ACCA tại Smart Train, đã xuất sắc đạt danh hiệu Prize Winner môn SBL, Thủ Khoa VN và Top 24 Thế giới kỳ thi T6/2021 2021-07-30T17:43:33+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 27/9/2021]

2021-09-13T15:15:13+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 27/9/2021] 2021-09-13T15:15:13+07:00

Học trực tuyến tại nhà “ACCA MA – Management Accounting (Kế toán Quản trị)” [KG: 28/07/2021]

2021-07-13T12:23:11+07:00

Học trực tuyến tại nhà “ACCA MA – Management Accounting (Kế toán Quản trị)” [KG: 28/07/2021] 2021-07-13T12:23:11+07:00

Khóa học “Quản trị Chi phí Hiệu quả – Effective Cost Management” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 9/7/2021]

2021-07-12T10:18:50+07:00

KG: 14/07/2018 T6: 08:30 – 17:00

Khóa học “Quản trị Chi phí Hiệu quả – Effective Cost Management” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 9/7/2021] 2021-07-12T10:18:50+07:00