Tin đào tạo

/Tin đào tạo
fc7cdc89374df113a85c
home genz
cma th1
d98c43efb522737c2a33
home
home
home
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
home
37ab7c64cda00dfe54b1

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho thành viên Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ IIA – Việt Nam từ Hiệp hội IIA

2022-11-09T14:37:12+07:00
Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho thành viên Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ IIA – Việt Nam từ Hiệp hội IIA 2022-11-09T14:37:12+07:00

Kỹ thuật đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm [KG: 17/12/2022, Hybrid]

2022-11-29T09:17:43+07:00
Kỹ thuật đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm [KG: 17/12/2022, Hybrid] 2022-11-29T09:17:43+07:00

Sở hữu chứng chỉ CertIFR từ ACCA – học và thi bằng tiếng Anh/Việt [KG: 12/12/2022, Hybrid]

2022-11-21T18:31:11+07:00
Sở hữu chứng chỉ CertIFR từ ACCA – học và thi bằng tiếng Anh/Việt [KG: 12/12/2022, Hybrid] 2022-11-21T18:31:11+07:00

Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 5/11/2022]

2022-11-01T11:34:23+07:00
Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 5/11/2022] 2022-11-01T11:34:23+07:00

Thành thạo và sở hữu chứng chỉ quốc tế về IFRS từ cơ bản đến nâng cao [KG từ: 12/12/2022]

2022-11-22T12:06:12+07:00
Thành thạo và sở hữu chứng chỉ quốc tế về IFRS từ cơ bản đến nâng cao [KG từ: 12/12/2022] 2022-11-22T12:06:12+07:00

Thi CIA: Cập nhật mới nhất về lệ phí và những lưu ý khi tham dự kỳ thi Kiểm toán Nội bộ Công chứng CIA

2022-08-12T11:32:05+07:00
Thi CIA: Cập nhật mới nhất về lệ phí và những lưu ý khi tham dự kỳ thi Kiểm toán Nội bộ Công chứng CIA 2022-08-12T11:32:05+07:00

Chuyển giá (Transfer Pricing): Hướng dẫn Nghị định 132/2020 và các lưu ý quan trọng khi áp dụng

2022-10-18T11:31:08+07:00
Chuyển giá (Transfer Pricing): Hướng dẫn Nghị định 132/2020 và các lưu ý quan trọng khi áp dụng 2022-10-18T11:31:08+07:00

Nâng cao kỹ năng với khóa học: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo

2022-10-18T10:57:31+07:00
Nâng cao kỹ năng với khóa học: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo 2022-10-18T10:57:31+07:00