Tin đào tạo

/Tin đào tạo
Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

Học viên Nguyễn Mai Phương chính thức được Viện CFA Hoa Kỳ công nhận là CFA Charterholder

2023-11-09T15:30:46+07:00
Học viên Nguyễn Mai Phương chính thức được Viện CFA Hoa Kỳ công nhận là CFA Charterholder 2023-11-09T15:30:46+07:00

Học viên Nguyễn Đình Kim Chi tiếp tục đạt danh hiệu Prize Winner VN môn ACCA FM/F9 kỳ tháng 09/2023

2023-11-03T15:14:45+07:00
Học viên Nguyễn Đình Kim Chi tiếp tục đạt danh hiệu Prize Winner VN môn ACCA FM/F9 kỳ tháng 09/2023 2023-11-03T15:14:45+07:00

Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [KG: Thứ Sáu, ngày 03/11/2023]

2023-10-13T15:44:27+07:00
Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [KG: Thứ Sáu, ngày 03/11/2023] 2023-10-13T15:44:27+07:00

Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 24/02/2024]

2023-12-04T15:15:17+07:00
Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 24/02/2024] 2023-12-04T15:15:17+07:00

Khai giảng AIA “Hệ thống kiểm soát nội bộ – Internal Controls” [13/01/2024]

2023-12-04T11:51:38+07:00
Khai giảng AIA “Hệ thống kiểm soát nội bộ – Internal Controls” [13/01/2024] 2023-12-04T11:51:38+07:00

Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) [KG:24/11/2023]

2023-11-30T12:49:59+07:00
Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) [KG:24/11/2023] 2023-11-30T12:49:59+07:00

[CẬP NHẬT MỚI NHẤT] Hồ sơ đăng ký và lệ phí thi DipIFR áp dụng từ kỳ thi tháng 12/2023

2023-09-08T17:18:23+07:00
[CẬP NHẬT MỚI NHẤT] Hồ sơ đăng ký và lệ phí thi DipIFR áp dụng từ kỳ thi tháng 12/2023 2023-09-08T17:18:23+07:00

21 học viên Smart Train đỗ kỳ thi CMA tại đợt công bố kết quả vào tháng 8/2023

2023-08-23T10:11:01+07:00
21 học viên Smart Train đỗ kỳ thi CMA tại đợt công bố kết quả vào tháng 8/2023 2023-08-23T10:11:01+07:00

Nâng cao kỹ năng với khóa học: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo

2023-11-30T12:47:28+07:00
Nâng cao kỹ năng với khóa học: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo 2023-11-30T12:47:28+07:00