Tin đào tạo

/Tin đào tạo
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 25/3/2023]

2023-03-15T11:19:00+07:00
Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 25/3/2023] 2023-03-15T11:19:00+07:00

Cải thiện Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Tài chính [Học trực tuyến, KG: 4/4/2023]

2023-03-10T11:41:40+07:00
Cải thiện Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Tài chính [Học trực tuyến, KG: 4/4/2023] 2023-03-10T11:41:40+07:00

Thông thạo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với CertIFR phiên bản Tiếng Việt [KG 12/04/2023]

2023-03-08T16:57:32+07:00
Thông thạo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với CertIFR phiên bản Tiếng Việt [KG 12/04/2023] 2023-03-08T16:57:32+07:00

CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ

2022-12-29T14:20:26+07:00
CFA Level III – Công bố những cập nhật thay đổi bắt đầu từ tháng 2/2023 từ Viện CFA Hoa Kỳ 2022-12-29T14:20:26+07:00

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho thành viên Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ IIA – Việt Nam từ Hiệp hội IIA

2022-11-09T14:37:12+07:00
Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho thành viên Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ IIA – Việt Nam từ Hiệp hội IIA 2022-11-09T14:37:12+07:00

Khai giảng AIA “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM) [8/4/2023, học trực tuyến]

2023-03-23T10:40:30+07:00
Khai giảng AIA “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM) [8/4/2023, học trực tuyến] 2023-03-23T10:40:30+07:00

Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 5/11/2022]

2022-11-01T11:34:23+07:00
Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 5/11/2022] 2022-11-01T11:34:23+07:00

Thi CIA: Cập nhật mới nhất về lệ phí và những lưu ý khi tham dự kỳ thi Kiểm toán Nội bộ Công chứng CIA

2022-08-12T11:32:05+07:00
Thi CIA: Cập nhật mới nhất về lệ phí và những lưu ý khi tham dự kỳ thi Kiểm toán Nội bộ Công chứng CIA 2022-08-12T11:32:05+07:00