ACCA AFM – Advanced Financial Management

/, Lịch khai giảng TPHCM/ACCA AFM – Advanced Financial Management
banner home
Hybrid ACCA_website
banner home
home banner
cma banner home
home banner
home banner
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3697522512349_758ef2cdb2b81c53828ce81dbff6df1d
37ab7c64cda00dfe54b1

ACCA AFM – Advanced Financial Management

Nội Dung Môn Học

Môn AFM – Advanced Financial Management (Quản trị tài chính nâng cao) áp dụng những kiến thức, kỹ năng và thực hiện xét đoán nghề nghiệp mong đợi ở nhà quản trị tài chính cao cấp hay nhà tư vấn trong việc ra hoặc đề xuất các quyết định liên quan đến quản trị tài chính của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất môn học này, học viên sẽ có khả năng:

  • Giải thích vao trò và nhiệm vụ người quản trị tài chính hoặc người tư vấn cấp cao trong việc đáp ứng nhu cầu trái ngược nhau của các cổ đông.
  • Đánh giá các quyết định đầu tư tiềm năng và đánh giá hậu quả tài chính chiến lược trong nước và quốc tế.
  • Đánh giá và lập kế hoạch mua bán, sát nhập như một chiến lược tăng trưởng thay thế.
  • Đánh giá và tư vấn chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp.
  • Áp dụng và đánh giá các kỹ thuật ngân quỹ nâng cáo khác nhau và kỹ thuật quản trị rủi ro.
  • Đánh giá những tác động của kinh tế vĩ mô và nhận định vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế trong quản trị chính đa quốc gia.
  • Xác định và đánh giá tác động tiền ẩn của những vấn đề mới nổi trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính.

Lịch Học:

  • T7: 13:00-17:00
  • CN: 08:00-17:00

Thời Lượng: 60 giờ

Xem thêm học bổng ưu đãi Tại đây

Tại TP.HCM: Ms. Uyên Vy – Tel/Zalo: 0988 721 433 – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn

Tại Hà Nội: Ms. Phạm Trang – Tel/Zalo: 0986 640 833 – E: trang.pham@smarttrain.edu.vn

2021-09-29T09:15:16+07:00