ACCA AFM – Advanced Financial Management

/, Lịch khai giảng TPHCM/ACCA AFM – Advanced Financial Management

ACCA AFM – Advanced Financial Management

Nội Dung Môn Học

Môn AFM – Advanced Financial Management (Quản trị tài chính nâng cao) áp dụng những kiến thức, kỹ năng và thực hiện xét đoán nghề nghiệp mong đợi ở nhà quản trị tài chính cao cấp hay nhà tư vấn trong việc ra hoặc đề xuất các quyết định liên quan đến quản trị tài chính của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất môn học này, học viên sẽ có khả năng:

  • Giải thích vao trò và nhiệm vụ người quản trị tài chính hoặc người tư vấn cấp cao trong việc đáp ứng nhu cầu trái ngược nhau của các cổ đông.
  • Đánh giá các quyết định đầu tư tiềm năng và đánh giá hậu quả tài chính chiến lược trong nước và quốc tế.
  • Đánh giá và lập kế hoạch mua bán, sát nhập như một chiến lược tăng trưởng thay thế.
  • Đánh giá và tư vấn chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp.
  • Áp dụng và đánh giá các kỹ thuật ngân quỹ nâng cáo khác nhau và kỹ thuật quản trị rủi ro.
  • Đánh giá những tác động của kinh tế vĩ mô và nhận định vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế trong quản trị chính đa quốc gia.
  • Xác định và đánh giá tác động tiền ẩn của những vấn đề mới nổi trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính.

Lịch Học:

  • T7: 13:00-17:00
  • CN: 08:00-17:00

Thời Lượng: 60 giờ

Xem thêm học bổng ưu đãi Tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Smart Train TP.HCM: Ms Vy – Tel/Zalo/Viber: (+84) 984 916 173 – Skype: vysmarttrain

Smart Train HÀ NỘI : Ms Huyen – Tel/Zalo/Viber: (+84) 904 649 369 – Skype: daohuyenctn

Smart Train THỦ ĐỨC : Ms Dao – Tel/Zalo/Viber: (+84) 903 788 885 – Skype: 0903788885

2019-02-25T14:05:40+07:00