ACCA

/Tag: ACCA
23b66534b8594f071648
web
Chieu sinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA
Be The Future CAE 2021_website
aaafe1ddc6b131ef68a0
CHUAN MUC BCTC QUOC TE IFRS
ce71af458dc5799b20d4
Học thử  CMA
83bf80e72a76de288767

Học trực tuyến tại nhà “ACCA MA – Management Accounting (Kế toán Quản trị)” [KG: 28/07/2021]

2021-07-13T12:23:11+07:00

Học trực tuyến tại nhà “ACCA MA – Management Accounting (Kế toán Quản trị)” [KG: 28/07/2021] 2021-07-13T12:23:11+07:00

Gojek Tìm Kiếm Ứng Viên Cho Vị Trí Trợ lý Kế Toán Tổng hợp [Hạn Đăng Ký: 30/06/2021]

2021-06-02T17:28:15+07:00

Gojek Tìm Kiếm Ứng Viên Cho Vị Trí Trợ lý Kế Toán Tổng hợp [Hạn Đăng Ký: 30/06/2021] 2021-06-02T17:28:15+07:00

Chương trình “Hỗ trợ học phí mùa Covid-19” [Hạn áp dụng: 30/07/2021]

2021-07-07T11:11:54+07:00

Chương trình “Hỗ trợ học phí mùa Covid-19” [Hạn áp dụng: 30/07/2021] 2021-07-07T11:11:54+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA

2021-07-12T17:13:24+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA 2021-07-12T17:13:24+07:00

Học trực tuyến tại nhà “ACCA FA – Financial Accounting (Kế toán Tài chính)” [Ngày: 21/05/2021]

2021-05-21T16:59:56+07:00

Học trực tuyến tại nhà “ACCA FA – Financial Accounting (Kế toán Tài chính)” [Ngày: 21/05/2021] 2021-05-21T16:59:56+07:00

Hơn 50% doanh nghiệp tham gia khảo sát của HOSE và Deloitte đã áp dụng hoặc đang chuẩn bị chuyển đổi theo IFRS

2020-10-08T17:23:05+07:00

Hơn 50% doanh nghiệp tham gia khảo sát của HOSE và Deloitte đã áp dụng hoặc đang chuẩn bị chuyển đổi theo IFRS 2020-10-08T17:23:05+07:00

Chương trình học bổng “ACCA Strategic Business Leader 2021” [Hạn đăng ký 2/3/2021]

2021-03-03T12:01:06+07:00

Chương trình học bổng “ACCA Strategic Business Leader 2021” [Hạn đăng ký 2/3/2021] 2021-03-03T12:01:06+07:00