Ông Mai Thanh Tòng – Phó Chủ tịch Hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA)

//Ông Mai Thanh Tòng – Phó Chủ tịch Hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA)

Ông Mai Thanh Tòng – Phó Chủ tịch Hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA)

Mr Thanh Tong“Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của Smart Train trong thời gian qua. Bên cạnh việc triển khai chương trình ACCA (Kế Toán Công Chứng Anh Quốc), Smart Train đã có sáng kiến và thành công trong việc đưa 2 khóa học mới cần thiết cho sự phát triển nghề kế toán, kiểm toán vào giảng dạy tại Việt Nam, đó là khóa học CMA (Kế toán quản trị Hoa Kỳ) và CIA (Kiểm toán nội bộ công chứng), góp phần không nhỏ cho việc quản lý vi mô và vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam. Tôi hy vọng rằng trong một thời gian ngắn sắp tới, Việt Nam sẽ có một đội ngũ kế toán viên chuyên nghiệp đủ trình độ để sánh vai cùng các đồng nghiệp trong khu vực. Nỗ lực và sáng kiến này của Smart Train rất đáng được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) cũng như Bộ Tài chính tuyên dương.”

2016-09-06T10:12:29+07:00