Ông Richard F. Chambers – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc toàn cầu IIA

//Ông Richard F. Chambers – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc toàn cầu IIA
Phân tích cấu trúc chi phí và thông tin ra quyết định_Banner Website
z5635864870758_312453d4c3f5a4f545846fd522898f01
z5656084053680_c9762db4368c56ba23d6941a4c454878
z5635846687524_880989af2322a6cbc77d7695baa92c05
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5575647341201_9004c475f172ef2ba8f8e3e075b3be17
ISCAccountify – Nền tảng học khóa ngắn hạn trực tuyến quốc tế_website copy
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Ông Richard F. Chambers – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc toàn cầu IIA

“IIA có mối quan hệ rất tốt với Smart Train, tổ chức này là một đối tác quan trọng của chúng tôi tại Việt Nam. Họ đã có những đóng góp rất quan trọng trong các cuộc thảo luận tại Việt Nam. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên ở cấp độ lãnh đạo cao nhất của IIA, Smart Train đã rất hữu ích trong việc triển khai các chương trình cùng nhau. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ hợp tác này, họ ở đây để giúp chúng tôi trong sứ mệnh phát triển nghề nghiệp KTNB trên thế giới. Smart Train đã giúp xây dựng đội ngũ kiểm toán viên nội bộ đủ năng lực và vững mạnh để phục vụ cho sự phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam”

 

 

2020-04-14T09:49:00+07:00