Ông Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc toàn cầu IIA

//Ông Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc toàn cầu IIA

Ông Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc toàn cầu IIA

IIA có mối quan hệ rất tốt với Smart Train, tổ chức này là một đối tác quan trọng của chúng tôi tại Việt Nam. Họ đã có những đóng góp rất quan trọng trong các cuộc thảo luận tại Việt Nam. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên ở cấp độ lãnh đạo cao nhất của IIA, Smart Train đã rất hữu ích trong việc triển khai các chương trình cùng nhau. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ hợp tác này, họ ở đây để giúp chúng tôi trong sứ mệnh phát triển nghề nghiệp KTNB trên thế giới. Smart Train đã giúp xây dựng đội ngũ kiểm toán viên nội bộ đủ năng lực và vững mạnh để phục vụ cho sự phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam

2018-12-12T15:02:04+07:00