Ưu đãi – Học bổng Home

/Ưu đãi - Học bổng Home
home
hocthucfa home
KG chuong trinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA_website banner copy
accat3_home
109e8b783dc1e69fbfd0
bd39ca36c8b413ea4aa5
ifrs home th2
homeAIA
37ab7c64cda00dfe54b1

Mừng xuân hái lộc: tặng bao lì xì đến 2 triệu khi học CMA, ACCA, CFA, CIA, CTP, IFRS [ĐK trước: 18/02/2023]

2023-02-01T12:24:53+07:00
Mừng xuân hái lộc: tặng bao lì xì đến 2 triệu khi học CMA, ACCA, CFA, CIA, CTP, IFRS [ĐK trước: 18/02/2023] 2023-02-01T12:24:53+07:00

Quản trị tài chính chuyên nghiệp với CMA Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ [KG: 11 & 18/2/2023]

2023-02-06T14:13:41+07:00
Quản trị tài chính chuyên nghiệp với CMA Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ [KG: 11 & 18/2/2023] 2023-02-06T14:13:41+07:00

Học CFA tại Tổ chức đào tạo được ủy quyền chính thức của Viện CFA Hoa Kỳ [KG: 20/2/2023]

2023-02-02T11:49:55+07:00
Học CFA tại Tổ chức đào tạo được ủy quyền chính thức của Viện CFA Hoa Kỳ [KG: 20/2/2023] 2023-02-02T11:49:55+07:00

Chinh phục văn bằng ACCA với cơ hội rút bao lì xì “Mừng Xuân hái lộc” hấp dẫn [KG các môn từ 03/2023]

2023-02-02T09:49:48+07:00
Chinh phục văn bằng ACCA với cơ hội rút bao lì xì “Mừng Xuân hái lộc” hấp dẫn [KG các môn từ 03/2023] 2023-02-02T09:49:48+07:00

Thành thạo IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 17/2/2023]

2023-02-08T14:15:44+07:00
Thành thạo IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 17/2/2023] 2023-02-08T14:15:44+07:00

Quản trị nguồn vốn doanh nghiệp hiệu quả với chứng chỉ CTP (Certified Treasury Professional) [Khai giảng: 18/03/2023]

2023-01-31T15:27:09+07:00
Quản trị nguồn vốn doanh nghiệp hiệu quả với chứng chỉ CTP (Certified Treasury Professional) [Khai giảng: 18/03/2023] 2023-01-31T15:27:09+07:00

Đỉnh cao nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ với chứng chỉ CIA [KG: 6/5/2023]

2023-02-06T10:10:19+07:00
Đỉnh cao nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ với chứng chỉ CIA [KG: 6/5/2023] 2023-02-06T10:10:19+07:00

Học bổng ACCA “Ươm Mầm Tài Năng 2022” từ Smart Train và Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh [Hạn đăng ký: 31/8/2022]

2022-09-03T11:54:21+07:00
Học bổng ACCA “Ươm Mầm Tài Năng 2022” từ Smart Train và Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh [Hạn đăng ký: 31/8/2022] 2022-09-03T11:54:21+07:00