Ưu đãi – Học bổng Home

/Ưu đãi - Học bổng Home
23b66534b8594f071648
web
Chieu sinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA
Be The Future CAE 2021_website
aaafe1ddc6b131ef68a0
CHUAN MUC BCTC QUOC TE IFRS
ce71af458dc5799b20d4
Học thử  CMA
83bf80e72a76de288767

Thấu hiểu Tài chính doanh nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA [HCM & HN: KG 7/2021]

2021-07-19T10:12:06+07:00

Thấu hiểu Tài chính doanh nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA [HCM & HN: KG 7/2021] 2021-07-19T10:12:06+07:00

Chương trình “Hỗ trợ học phí mùa Covid-19” [Hạn áp dụng: 30/07/2021]

2021-07-07T11:11:54+07:00

Chương trình “Hỗ trợ học phí mùa Covid-19” [Hạn áp dụng: 30/07/2021] 2021-07-07T11:11:54+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA

2021-07-12T17:13:24+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA 2021-07-12T17:13:24+07:00

Chứng chỉ CFA – Đỉnh cao nghề nghiệp Phân Tích Đầu Tư Tài Chính [Hạn ưu đãi: 30/7/2021]

2021-07-22T14:32:40+07:00

Chứng chỉ CFA – Đỉnh cao nghề nghiệp Phân Tích Đầu Tư Tài Chính [Hạn ưu đãi: 30/7/2021] 2021-07-22T14:32:40+07:00

Nâng tầm nghề nghiệp Kiểm Toán Nội Bộ với chứng chỉ CIA (Certified Internal Auditor) [KG: 26/6/2021]

2021-06-07T11:47:25+07:00

Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ công chứng CIA (Certified Internal Auditor) được cấp bởi Hiệp hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA (The Institute of Internal Auditors) là chứng chỉ Kiểm Toán Nội Bộ (KTNB) được công nhận trên toàn cầu duy nhất.

Nâng tầm nghề nghiệp Kiểm Toán Nội Bộ với chứng chỉ CIA (Certified Internal Auditor) [KG: 26/6/2021] 2021-06-07T11:47:25+07:00