Ưu đãi – Học bổng Home

/Ưu đãi - Học bổng Home
005d397ee4ec25b27cfd
61e011f40424c57a9c35
a0b9f8c2e45e25007c4f
d1fadc49db751a2b4364
z3322627211276_9f318a109c5045c5691567f98a884e0b
2282ab520932c86c9123
303a47dc6e30af6ef621
8c807ecb4a7b8425dd6a
Banner DV thue phong-02

Nâng tầm quản trị tài chính DN với chứng chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA [KG: 4/6 HN & 25/6 TP.HCM]

2022-05-16T12:11:48+07:00

Nâng tầm quản trị tài chính DN với chứng chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA [KG: 4/6 HN & 25/6 TP.HCM] 2022-05-16T12:11:48+07:00

Nâng tầm nghề nghiệp Kiểm Toán Nội Bộ với chứng chỉ CIA (Certified Internal Auditor) [KG: 11/6/2022]

2022-05-12T13:46:15+07:00

Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ công chứng CIA (Certified Internal Auditor) được cấp bởi Hiệp hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA (The Institute of Internal Auditors) là chứng chỉ Kiểm Toán Nội Bộ (KTNB) được công nhận trên toàn cầu duy nhất.

Nâng tầm nghề nghiệp Kiểm Toán Nội Bộ với chứng chỉ CIA (Certified Internal Auditor) [KG: 11/6/2022] 2022-05-12T13:46:15+07:00

Kế toán – tài chính làm gì để chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai (Future-ready Professionals)?

2022-05-09T14:02:34+07:00

ưu đãi kế […]

Kế toán – tài chính làm gì để chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai (Future-ready Professionals)? 2022-05-09T14:02:34+07:00

Chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) – Đảm bảo đầu ra – Học lại miễn phí đến khi thi đỗ [KG: Tháng 6/2022]

2022-04-29T14:46:30+07:00

Chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) – Đảm bảo đầu ra – Học lại miễn phí đến khi thi đỗ [KG: Tháng 6/2022] 2022-04-29T14:46:30+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với chứng chỉ ACCA – Kế Toán Công Chứng Anh Quốc [Khai giảng môn ACCA PM 25/6/2022]

2022-05-09T13:58:45+07:00

Khoá học ACCA

Thăng tiến nghề nghiệp với chứng chỉ ACCA – Kế Toán Công Chứng Anh Quốc [Khai giảng môn ACCA PM 25/6/2022] 2022-05-09T13:58:45+07:00

Nâng cao năng lực Quản trị nguồn vốn DN với chứng chỉ CTP (Certified Treasury Professional) [KG: 18/06/2022]

2022-05-16T11:22:41+07:00

Nâng cao năng lực Quản trị nguồn vốn DN với chứng chỉ CTP (Certified Treasury Professional) [KG: 18/06/2022] 2022-05-16T11:22:41+07:00

Thông thạo IFRS với gói 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 20/5/2022]

2022-04-28T10:21:13+07:00

Khoá học IFRS: Thông […]

Thông thạo IFRS với gói 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 20/5/2022] 2022-04-28T10:21:13+07:00