Ưu đãi – Học bổng Home

/Ưu đãi - Học bổng Home
z2435732226015_a421e567f13f228a256cb40dad7ebf42
Chinh sach uu dai HP T4_website
banner-website_CFA copy
banner-website_CIA copy
Quản trị rủi ro về Thuế_Banner Website 1920×381
banner-website_ACCA copy
z2424919230115_9a08b6bd3c7f3562b16fc3e7924813c9
Chuyen doi BC tai chinh tu VAS sang IFRS_Banner Website 1920×381
Banner DV thue phong-02

Vì sao phải là chuyên viên Kế Toán – Tài Chính sẵn sàng cho tương lai (Future-ready professionals)?

2021-04-16T14:07:22+07:00

Vì sao phải là chuyên viên Kế Toán – Tài Chính sẵn sàng cho tương lai (Future-ready professionals)? 2021-04-16T14:07:22+07:00

Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA – Kỹ năng thiết yếu cho CFO tương lai [Hạn áp dụng: 30/04/2021]d

2021-04-16T14:21:32+07:00

Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA – Kỹ năng thiết yếu cho CFO tương lai [Hạn áp dụng: 30/04/2021]d 2021-04-16T14:21:32+07:00

Chứng chỉ CFA – Đỉnh cao nghề nghiệp Phân Tích Đầu Tư Tài Chính [Hạn đăng ký 30/4/2021]

2021-04-16T15:09:48+07:00

Chứng chỉ CFA – Đỉnh cao nghề nghiệp Phân Tích Đầu Tư Tài Chính [Hạn đăng ký 30/4/2021] 2021-04-16T15:09:48+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA

2021-04-16T15:41:53+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA 2021-04-16T15:41:53+07:00

Chinh phục chứng chỉ CIA từ Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA

2021-04-16T15:53:32+07:00

Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ công chứng CIA (Certified Internal Auditor) được cấp bởi Hiệp hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA (The Institute of Internal Auditors) là chứng chỉ Kiểm Toán Nội Bộ (KTNB) được công nhận trên toàn cầu duy nhất.

Chinh phục chứng chỉ CIA từ Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA 2021-04-16T15:53:32+07:00