Ưu đãi – Học bổng Home

/Ưu đãi - Học bổng Home
z2841229957382_2a228ac1f90076a311e101d5f323b9d6
z2829052849596_f4a8cdf4fb1270d6c3227a24884e51ed
z2841496650843_c4939f55032e10225fbad26385cee418
Chieu sinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA
z2877989429903_6fbf20b0ca1679a39539a43ffd511fef
z2828347032177_23c5259e4157f4fdbe3a7731a938096c
CHUAN MUC BCTC QUOC TE IFRS

Nâng tầm nghề nghiệp Kiểm Toán Nội Bộ với chứng chỉ CIA (Certified Internal Auditor) [KG: 31/10/2021]

2021-10-26T11:54:49+07:00

Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ công chứng CIA (Certified Internal Auditor) được cấp bởi Hiệp hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA (The Institute of Internal Auditors) là chứng chỉ Kiểm Toán Nội Bộ (KTNB) được công nhận trên toàn cầu duy nhất.

Nâng tầm nghề nghiệp Kiểm Toán Nội Bộ với chứng chỉ CIA (Certified Internal Auditor) [KG: 31/10/2021] 2021-10-26T11:54:49+07:00

Ưu đãi học phí mùa Covid: ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP, IFRS [ĐK trước: 30/10/2021]

2021-10-20T18:44:28+07:00

Ưu đãi học phí mùa Covid: ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP, IFRS [ĐK trước: 30/10/2021] 2021-10-20T18:44:28+07:00

Thông thạo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế với các khóa học IFRS từ cơ bản đến nâng cao [KG từ T11/2021]

2021-10-23T10:18:33+07:00

Thông thạo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế với các khóa học IFRS từ cơ bản đến nâng cao [KG từ T11/2021] 2021-10-23T10:18:33+07:00

Nâng cao năng lực Quản trị nguồn vốn DN với chứng chỉ CTP (Certified Treasury Professional) [KG: 27/11/2021]

2021-10-27T12:06:29+07:00

chứng [...]
</p srcset=

Nâng cao năng lực Quản trị nguồn vốn DN với chứng chỉ CTP (Certified Treasury Professional) [KG: 27/11/2021] 2021-10-27T12:06:29+07:00

Chứng chỉ CFA – Đỉnh cao nghề nghiệp Phân Tích Đầu Tư Tài Chính [Khai giảng từ: 1/11/2021]

2021-10-08T18:40:03+07:00

Chứng chỉ CFA – Đỉnh cao nghề nghiệp Phân Tích Đầu Tư Tài Chính [Khai giảng từ: 1/11/2021] 2021-10-08T18:40:03+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA

2021-10-13T10:14:30+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA 2021-10-13T10:14:30+07:00

Nâng cao năng lực quản trị với chứng chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA [KG: 31/10/2021]

2021-10-23T10:18:47+07:00

Nâng cao năng lực quản trị với chứng chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA [KG: 31/10/2021] 2021-10-23T10:18:47+07:00