Những dấu ấn trong công tác đối ngoại góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

//Những dấu ấn trong công tác đối ngoại góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)
Phân tích cấu trúc chi phí và thông tin ra quyết định_Banner Website
z5635864870758_312453d4c3f5a4f545846fd522898f01
z5635894772882_53bbabcfaee0b7e8ba19badf28879b21
z5635846687524_880989af2322a6cbc77d7695baa92c05
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5575647341201_9004c475f172ef2ba8f8e3e075b3be17
ISCAccountify – Nền tảng học khóa ngắn hạn trực tuyến quốc tế_website copy
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Những dấu ấn trong công tác đối ngoại góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

Trong số báo Xuân 2024 của Tạp chí Kế Toán & Kiểm Toán, ThS. Phạm Ngọc Hoàng Thanh, TGĐ Smart Train đồng thời là UVTV, Trưởng Ban Đối Ngoại VAA đã có bài viết tổng kết những thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại của Hiệp hội VAA. Xin được trích đăng chia sẻ cùng mọi người.

Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người làm nghề kế toán – kiểm toán trong cả nước, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập năm 1994, là thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán quốc tế [IFAC] và là thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á [AFA] từ năm 1998, thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam [VUSTA].

Tính đến 30/12/2023, Hiệp hội có hơn 9.500 hội viên sinh hoạt trong 27 hội thành viên ở hầu khắp các ngành kinh tế, các trường đại học khối kinh tế, các công ty dịch vụ kế toán và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có các hội viên có tính chuyên nghiệp cao như: Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA – thành lập năm 1898), Chi hội Kế toán viên hành nghề Việt Nam (VICA – thành lập năm 2012), Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước (thành lập năm 2021), Hội Kế toán Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Chi hội kiểm soát nội bộ; các hội ngành như Hội kế toán bưu chính viễn thông, địa chất; các hội địa phương như Hội kế toán, kiểm toán Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, Nam Định, Quảng Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Đồng Nai,… Hội kế toán, kiểm toán các Trường Đại học: Kinh tế Quốc Dân, Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Học viện Tài Chính, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Đại học Vinh và các hội, chi hội kế toán tại các doanh nghiệp: NTC, CPA Việt Nam, NC9 Việt Nam,…

1.Hoạt động Đối ngoại của Hiệp hội năm 2023

Ngay từ đầu năm, VAA đã kiện toàn tổ chức của Ban Đối ngoại, phân công lãnh đạo của Ban Đối ngoại, quy định chức năng và nhiệm vụ trưởng ban, cũng như bổ sung thêm các thành viên Ban Đối ngoại.

Ban Đối ngoại đã xây dựng “Chương trình hoạt động năm 2023”, chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại trong nước và ngoài nước theo kế hoạch, thường xuyên tham dự các cuộc họp với Liên đoàn Kế toán Quốc tế IFAC, Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA).

Hiệp hội đã cử cán bộ của Hiệp hội tham gia các lớp, khóa huấn luyện về kỹ năng ngoại giao và đàm phán, kỹ năng tổ chức và điều hành hội thảo, tổ chức sự kiện, kỹ năng thuyết trình và các khóa bồi dưỡng kiến thức đối ngoại nhân dân do Bộ Ngoại giao, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức,…

1.1. Quan hệ đối ngoại và hợp tác trong nước

 • VAA là tổ chức hội thành viên tích cực của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Chủ tịch VAA là Ủy viên Đoàn chủ tịch VUSTA nhiệm kỳ 2021- 2026 và Ủy viên Hội đồng Liên hiệp hội, thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng của VUSTA. Bên cạnh đó, VAA và Kiểm toán nhà nước (SAV) cũng đã phối hợp triển khai các hoạt động trên cơ sở văn bản phối hợp hợp tác giai đoạn 2022 – 2025, trong đó tập trung vào các hoạt động đào tạo.
 • Duy trì quan hệ và phối hợp hoạt động với các tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiếm toán nước ngoài có văn phòng đại diện ở Việt Nam, như: Hội Kế toán Công chứng Vương Quốc Anh ( ACCA), Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW), Hội Kế toán công chứng Úc (CPA Australia), Hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ (IMA), Viện Kiểm toán nội bộ quốc tế (IIA), Ngân hàng châu Á (ADB),…
 • Triển khai các hoạt động theo văn bản ghi nhớ ký kết giữa Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) với ICAEW: xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn bị tổ chức một số khóa đào tạo, huấn luyện miễn phí cho hội viên về Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và khả năng áp dụng ở Việt Nam.
 • Quan hệ hợp tác với các tổ chức và hiệp hội nghề nghiệp trong nước như: Liên đoàn Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội doanh nhân Việt Nam, Câu lạc bộ Các nhà công thương, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội Thẩm định giá, Hội Tư vấn Thuế, Hiệp hội DN, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính,…

1.2. Tham gia các hoạt động quốc tế về nghề nghiệp

Triển khai các hoạt động đối ngoại năm 2023, trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được Ban Đối ngoại Trung ương phê duyệt.

1.2.1. VAA tham gia các hoạt động của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) với tư cách là thành viên chính thức

 • Tham dự đầy đủ các cuộc họp thường niên và đột xuất Ban Chấp hành IFAC, tham gia thảo luận và quyết định các chương trình kế hoạch, chiến lược phát triển, các dự án, trực tiếp bỏ phiếu bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo IFAC nhiệm kỳ mới. Tham dự các hội nghị và hội thảo quốc tế về kế toán, kiểm toán mà Việt Nam là tổ chức thành viên hoặc được mời dưới hình thức họp trực tuyến. Tháng 03/2023, đại diện VAA tham gia dự hội thảo, thảo luận về tính liêm chính và phát triển bền vững do IFAC tổ chức.
 • VAA thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tổ chức hội thành viên, nộp đầy đủ các báo cáo và phí niên liễm năm 2023 cho IFAC. Hoàn thành nghĩa vụ thành viên (SMO) và Chương trình hành động (Action Plan) của VAA đến năm 2030. Tham gia các chương trình nghiên cứu và hoạt động nghiệp vụ của IFAC.
 • Chủ tịch và Trưởng ban Đối ngoại của VAA tham dự kỳ họp Ban Chấp hành thường niên của IFAC ngày 15 và 16/11/2023 (hình thức online và offline tại Thủ đô Viên, Áo), thảo luận và thông qua các chiến lược phát triển IFAC 2024 – 2025, bầu chức danh lãnh đạo IFAC và các ủy viên nhiệm kỳ 2024 – 2026, phê chuẩn thành viên các tiểu ban chuyên môn của IFAC. Hội nghĩ đã bỏ phiếu kết nạp các hội thành viên chính thức của IFAC.

1.2.2. VAA tham gia các hoạt động của liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) với tư cách là thành viên chính thức, là Phó Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2022 – 2023

 • VAA đã cử đại diện tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS, Chuẩn mực Kế toán công và tham gia trong Ban Giám sát của Việt Nam về thừa nhận chứng chỉ hành nghề giữa các nước ASEAN, tham dự tọa đàm bàn tròn về SMO 4 (Đạo đức nghề nghiệp) và SMO 3 (Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo) và SMO 5 ( Kế toán công), trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban chuyên môn 3 (Working committee 3) do AFA tổ chức.
 • TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Chủ tịch VAA thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch AFA, nhiệm kỳ 2022 – 2023, cùng điều hành hoạt động của AFA với chủ tịch AFA thuộc Hiệp hội Kế toán Thái Lan (TFAC).
 • Tham dự các hội nghị BCH thường kỳ của AFA lần thứ 136 (Tại Lào). Tại các hội nghị lãnh đạo VAA đã tham gia thảo luận về chiến lược AFA, về các hoạt động nghề nghiệp khu vực.
 • VAA cũng đã tích cực cử đại diện tham gia và hoàn thành báo cáo dự án nghiên cứu khảo sát về “Ứng dụng công nghệ trong nghề nghiệp kế toán” do AFA tổ chức và thực hiện thu nhập dữ liệu khảo sát các hội viên và doanh nghiệp, các trường đại học và các hội nghề nghiệp trong 10 nước khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, VAA cũng đã hỗ trợ thực hiện khảo sát nghiên cứu về tình hình phát triển kinh tế của các nước Đông Nam Á do AFA và CPA Australia tổ chức.
 • Tham gia các cuộc họp và hội thảo trực tuyến do AFA và các Hội Kế toán Malaysia MIA, Singapore ISCA, Indonesia IAI,…tổ chức.
 • Cử cán bộ lãnh đạo và một số hội viên của VAA tham dự các hoạt động của các Ủy ban Chuyên môn của AFA. Gửi ý kiến đóng góp cho các khảo sát tình hình ứng dụng các chuẩn mực, chính sách kế toán – kiểm toán trong khu vực và các nghiên cứu về kế toán do AFA chủ trì.
 • Trong 3 ngày 24, 25 và 26/11/2023, đoàn công tác của VAA đã tham dự Hội nghị Ban Chấp hành AFA lần thứ 137, Đại Dội AFA lần thứ 23 tại Thái Lan và chuẩn bị cho Kỷ niệm 50 năm thành lập AFA.
 • Tại Hội nghị Ban Chấp hành AFA lần thứ 137, căn cứ đề cử của VAA, Ban Chấp hành AFA đã phê chuẩn GS.TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Chủ tịch VAA làm Chủ tịch AFA, nhiệm kỳ 2024 – 2025.
  Đại hội AFA lần thứ 23 (ngày 26/11/2023) đã thông qua chiến lược phát triển AFA giai đoạn 2024 – 2027 và thực hiện Nghi lễ Chuyển giao cương vị Chủ tịch AFA từ TFAC sang VAA.
 • Trong thời gian Đại hội AFA, đoàn đã đến thăm và chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Lãnh đạo VAA cũng đã tiếp và thảo luận về khả năng hợp tác với đại diện lãnh đạo Hội Kế toán Úc (CPA Autralia), với Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) và một số tổ chức nghề nghiệp là thành viên của AFA.

2.Đánh giá chung

Năm 2023, VAA đã nỗ lực tham gia đầy đủ các hoạt động của Liên đoàn Kế toán Quốc tế IFAC và Liên đoàn Kế toán các nước Đông Nam Á AFA, tham dự các hội nghi quốc tế (trực tuyến và trực tiếp), phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến thành công và tham gia các hội thảo, các buổi làm việc với các tổ chức quốc tế, cũng như đóng góp nghĩa vụ thành viên đối với AFA và IFAC. Do đó, công tác đối ngoại của VAA đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam. Hiệp hội và các thành viên đã thực hiện đầy đủ các quy định và quy chế về đối ngoại, tranh thủ tối đa cơ hội để tuyên truyền quảng bá về đất nước, con người và nghề nghiệp kế toán Việt Nam.

Ngày 03/01/2024, VAA đã vinh dự được khối Ban Đối Ngoại Trung ương trao tặng bằng khen về thành tích hoạt động đối ngoại đạt được trong năm 2023, do có thành tích: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoạt động đối ngoại lĩnh vực hợp tác phát triển năm 2023; tăng cường hợp tác và phối hợp hoạt động góp phần phát triển nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam, cũng như trong khu vực Đông Nam Á; đóng góp tích cực phát triển thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán Việt Nam, phát triển kinh tế – xã hội thực hiện tốt chính sách đối ngoại nhân dân, tuyên truyền quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam, hình ảnh nghề nghiệp kế toán Việt Nam.

Nguồn: Tạp chí Kế Toán & Kiểm Toán – Số tháng 1+2/2024

  Tags:
2024-02-29T17:12:00+07:00