kiểm soát nội bộ

/Tag: kiểm soát nội bộ
Uu dai 8-3-2021_website
z2359036894352_7d19aed048296f09efc97365b7b6eeb8
Hoc thu truc tuyen CIA_website
32dd8c20daea29b470fb
z2360831717948_23611169b200ff0a2e55dd69e788e7ee
27c816913244c11a9855 (1)
Uu dai ACCA_website
358ed39bd34e2010795f (1)
z2358608149010_30eb0ca068190aab1ec4200cc9b2d5ec
Banner DV thue phong-02

Khai giảng khóa học “Kiểm Soát Nội Bộ Theo Khung COSO”

2020-07-22T14:24:01+07:00

Hiểu rõ về cách thức đánh giá tầm quan trọng của thông tin, công tác truyền thông và giám sát hoạt động đối với Hệ thống Kiểm soát nội bộ.

Khai giảng khóa học “Kiểm Soát Nội Bộ Theo Khung COSO” 2020-07-22T14:24:01+07:00