Phân tích cấu trúc chi phí và thông tin ra quyết định_Banner Website
Tổng quan về Quản lý danh mục đầu tư_website
Buổi Cập Nhật Kiến Thức_Amata_Banner Website
z5635864870758_312453d4c3f5a4f545846fd522898f01
z5635894772882_53bbabcfaee0b7e8ba19badf28879b21
z5635846687524_880989af2322a6cbc77d7695baa92c05
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5575647341201_9004c475f172ef2ba8f8e3e075b3be17
ISCAccountify – Nền tảng học khóa ngắn hạn trực tuyến quốc tế_website copy
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Su kien – Hoat dong

/Su kien - Hoat dong
Phân tích cấu trúc chi phí và thông tin ra quyết định_Banner Website
Tổng quan về Quản lý danh mục đầu tư_website
Buổi Cập Nhật Kiến Thức_Amata_Banner Website
z5635864870758_312453d4c3f5a4f545846fd522898f01
z5635894772882_53bbabcfaee0b7e8ba19badf28879b21
z5635846687524_880989af2322a6cbc77d7695baa92c05
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5575647341201_9004c475f172ef2ba8f8e3e075b3be17
ISCAccountify – Nền tảng học khóa ngắn hạn trực tuyến quốc tế_website copy
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

SỰ KIỆN – HOẠT ĐỘNG

Hội thảo “Phân tích cấu trúc chi phí & hệ thống thông tin ra quyết định” [Smart Train, IMA, VCCA & Techcombank_8h30 sáng 24/7, KS Kim Đô]

2024-07-16T10:50:46+07:00
Hội thảo “Phân tích cấu trúc chi phí & hệ thống thông tin ra quyết định” [Smart Train, IMA, VCCA & Techcombank_8h30 sáng 24/7, KS Kim Đô] 2024-07-16T10:50:46+07:00

Smart Train tổ chức cập nhật Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc Tế “IFRS 16 – Thuê Tài Sản” cho các khu công nghiệp (KCN) ở Đồng Nai [17/07/2024]

2024-07-18T18:07:29+07:00
Smart Train tổ chức cập nhật Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc Tế “IFRS 16 – Thuê Tài Sản” cho các khu công nghiệp (KCN) ở Đồng Nai [17/07/2024] 2024-07-18T18:07:29+07:00

Học thử CFA miễn phí “Tổng quan về Quản lý Danh mục Đầu tư – Portfolio Management Overview” [19h, 16/07/2024]

2024-07-11T11:51:01+07:00
Học thử CFA miễn phí “Tổng quan về Quản lý Danh mục Đầu tư – Portfolio Management Overview” [19h, 16/07/2024] 2024-07-11T11:51:01+07:00

Cập nhật miễn phí “Chuẩn mực BCTC Quốc Tế: IFRS 16 – Thuê Tài Sản” [Smart Train, ACCA, AMATA, DIZA, 8h15 sáng 17/7]

2024-07-11T09:50:45+07:00
Cập nhật miễn phí “Chuẩn mực BCTC Quốc Tế: IFRS 16 – Thuê Tài Sản” [Smart Train, ACCA, AMATA, DIZA, 8h15 sáng 17/7] 2024-07-11T09:50:45+07:00

Buổi cập nhật kiến thức IFRS “Trang bị các kiến thức về IFRS và một số khác biệt cơ bản giữa IFRS và VAS” [Smart Train, ACCA, 18h30 tối 9/7]

2024-07-04T17:52:42+07:00
Buổi cập nhật kiến thức IFRS “Trang bị các kiến thức về IFRS và một số khác biệt cơ bản giữa IFRS và VAS” [Smart Train, ACCA, 18h30 tối 9/7] 2024-07-04T17:52:42+07:00

Trải nghiệm học CMA trực tuyến “Tái cấu trúc doanh nghiệp – Business restructuring” [19h, 26/6/2024]

2024-07-01T15:07:42+07:00
Trải nghiệm học CMA trực tuyến “Tái cấu trúc doanh nghiệp – Business restructuring” [19h, 26/6/2024] 2024-07-01T15:07:42+07:00

Hội thảo học bổng du học Đại học Webster và giao lưu cùng đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã diễn ra vào ngày 14/06/2024

2024-06-18T15:17:19+07:00
Hội thảo học bổng du học Đại học Webster và giao lưu cùng đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã diễn ra vào ngày 14/06/2024 2024-06-18T15:17:19+07:00

Webinar: Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính và đầu tư [Smart Train & CFA Institute_19h00, 11/6/2024]

2024-05-31T17:24:43+07:00
Webinar: Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính và đầu tư [Smart Train & CFA Institute_19h00, 11/6/2024] 2024-05-31T17:24:43+07:00

Tọa đàm “Chiến thuật và Bí quyết thi ACCA thành công – ACCA Exam Tips & Strategies” [18h30, 31/5/2024, Hybrid]

2024-05-28T10:13:59+07:00
Tọa đàm “Chiến thuật và Bí quyết thi ACCA thành công – ACCA Exam Tips & Strategies” [18h30, 31/5/2024, Hybrid] 2024-05-28T10:13:59+07:00

Học viện Smart Train chính thức trở thành Đối tác đào tạo được cấp quyền của Hiệp hội Kế toán Công chứng Singapore

2024-05-17T18:21:45+07:00
Học viện Smart Train chính thức trở thành Đối tác đào tạo được cấp quyền của Hiệp hội Kế toán Công chứng Singapore 2024-05-17T18:21:45+07:00