z3082996588718_b67c051c1dabffdf9055188f02017772
vvvvv
z3106178917066_aadc929099d92d3709b5444a10aa02ae
z3134615643122_cad58dee03a6632c3c35f94d63401a75
z3105144540762_6e88bb591a3ac522eee0b24ce1bc7767
z3121980103551_b5dc23437268455dc40b15c91a49afdd
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3096127012823_113c52e4f7e74a272fd180b0229df585
z3046301087236_d16b784bc7e96040e93a31a0ae65f82b
Banner DV thue phong-02

Su kien – Hoat dong

/Su kien - Hoat dong
z3082996588718_b67c051c1dabffdf9055188f02017772
vvvvv
z3106178917066_aadc929099d92d3709b5444a10aa02ae
z3134615643122_cad58dee03a6632c3c35f94d63401a75
z3105144540762_6e88bb591a3ac522eee0b24ce1bc7767
z3121980103551_b5dc23437268455dc40b15c91a49afdd
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3096127012823_113c52e4f7e74a272fd180b0229df585
z3046301087236_d16b784bc7e96040e93a31a0ae65f82b
Banner DV thue phong-02

Gần 300 khách tham dự buổi giao lưu trực tuyến và được chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp

2022-01-21T17:50:09+07:00
Gần 300 khách tham dự buổi giao lưu trực tuyến và được chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp 2022-01-21T17:50:09+07:00

Smart Train được vinh danh là tổ chức đào tạo kế toán quản trị CMA đầu tiên Việt Nam và thứ hai Đông Nam Á đạt chuẩn chất lượng Platinum

2022-01-04T14:45:08+07:00

Sáng ngày 2/12/2021, Smart […]

Smart Train được vinh danh là tổ chức đào tạo kế toán quản trị CMA đầu tiên Việt Nam và thứ hai Đông Nam Á đạt chuẩn chất lượng Platinum 2022-01-04T14:45:08+07:00

Hơn 400 khách tham dự buổi giao lưu chủ đề “Một số lưu ý và giải đáp thắc mắc khi lập và trình bày BCTC hợp nhất” do Smart Train, RSM & VCCA tổ chức

2021-12-20T17:50:15+07:00

Sáng ngày 16/12/2021, buổi […]

Hơn 400 khách tham dự buổi giao lưu chủ đề “Một số lưu ý và giải đáp thắc mắc khi lập và trình bày BCTC hợp nhất” do Smart Train, RSM & VCCA tổ chức 2021-12-20T17:50:15+07:00

Giao lưu hỏi đáp trực tuyến “Tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp” [sáng Thứ Ba, 11/01/2022]

2022-01-11T16:55:38+07:00

Giao lưu hỏi đáp trực tuyến “Tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp” [sáng Thứ Ba, 11/01/2022] 2022-01-11T16:55:38+07:00

Học CIA trực tuyến miễn phí chủ đề Quản trị công ty, Quản lý rủi ro và Kiểm soát [09h00 – 10h30, Chủ Nhật 23/01/2022]

2022-01-20T17:46:03+07:00

Học CIA trực tuyến miễn phí chủ đề Quản trị công ty, Quản lý rủi ro và Kiểm soát [09h00 – 10h30, Chủ Nhật 23/01/2022] 2022-01-20T17:46:03+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Giá trị thời gian của tiền (Time Value of Money)” [tối 28/12/2021]

2021-12-30T11:46:51+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Giá trị thời gian của tiền (Time Value of Money)” [tối 28/12/2021] 2021-12-30T11:46:51+07:00

Hơn 350 khách tham dự hiểu hơn về định hướng nghề nghiệp Kế toán Quản trị trong thời đại số thông qua tọa đàm của Smart Train và Hiệp hội IMA tổ chức

2021-11-12T18:19:30+07:00
Hơn 350 khách tham dự hiểu hơn về định hướng nghề nghiệp Kế toán Quản trị trong thời đại số thông qua tọa đàm của Smart Train và Hiệp hội IMA tổ chức 2021-11-12T18:19:30+07:00

Hội thảo trực tuyến “Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Bối cảnh mới, Cơ hội mới” [Smart Train & ACCA – 11/12/2021]

2021-12-13T08:49:58+07:00

Hội thảo trực tuyến “Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Bối cảnh mới, Cơ hội mới” [Smart Train & ACCA – 11/12/2021] 2021-12-13T08:49:58+07:00

Giao lưu trực tuyến “Một số lưu ý và giải đáp thắc mắc khi lập và trình bày BCTC hợp nhất” [Smart Train, RSM & VCCA – 16/12/2021]

2021-12-17T09:25:25+07:00

Báo cáo tài […]

Giao lưu trực tuyến “Một số lưu ý và giải đáp thắc mắc khi lập và trình bày BCTC hợp nhất” [Smart Train, RSM & VCCA – 16/12/2021] 2021-12-17T09:25:25+07:00

Gần 400 khách tham dự tọa đàm “Chuyển đổi hệ thống quản trị công ty, rủi ro và tuân thủ trong DN (eGRC)” do Smart Train, EY Việt Nam và RSA Archer đồng tổ chức

2021-11-04T17:14:52+07:00

Sáng ngày 03/11/2021, tọa […]

Gần 400 khách tham dự tọa đàm “Chuyển đổi hệ thống quản trị công ty, rủi ro và tuân thủ trong DN (eGRC)” do Smart Train, EY Việt Nam và RSA Archer đồng tổ chức 2021-11-04T17:14:52+07:00