z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
e9f8cbb4a9297c772538
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4725708388685_4e23e9a155a2eed401db79b556b46f07
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4665574625685_f35af70ef1b82385ca16c100378789db
z4667475089121_a8f437e64dc635000f88f2d686682197
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1

Su kien – Hoat dong

/Su kien - Hoat dong
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
e9f8cbb4a9297c772538
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4725708388685_4e23e9a155a2eed401db79b556b46f07
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4665574625685_f35af70ef1b82385ca16c100378789db
z4667475089121_a8f437e64dc635000f88f2d686682197
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1

Cập nhật kiến thức trực tuyến “Quản Trị Chi Phí Hiệu Quả” [Smart Train & VICA, sáng Thứ Ba, 12/9/2023]

2023-09-18T15:02:17+07:00
Cập nhật kiến thức trực tuyến “Quản Trị Chi Phí Hiệu Quả” [Smart Train & VICA, sáng Thứ Ba, 12/9/2023] 2023-09-18T15:02:17+07:00

Hội thảo cập nhật kiến thức: “Tái cấu trúc cơ cấu chi phí phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp” [08g00 – 11g40, Thứ Năm, ngày 14/9/2023]

2023-09-18T14:57:25+07:00
Hội thảo cập nhật kiến thức: “Tái cấu trúc cơ cấu chi phí phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp” [08g00 – 11g40, Thứ Năm, ngày 14/9/2023] 2023-09-18T14:57:25+07:00

Hội thảo trực tuyến: “Chi tiêu vốn – Capital allocation” [19:00 – 20:45, Thứ Ba, ngày 22/8/2023 ]

2023-08-23T18:07:24+07:00
Hội thảo trực tuyến: “Chi tiêu vốn – Capital allocation” [19:00 – 20:45, Thứ Ba, ngày 22/8/2023 ] 2023-08-23T18:07:24+07:00

Hội thảo trực tuyến “GEN Z: Hiểu đúng – Chọn chuẩn trong ngành Kế toán – Kiểm toán” [Smart Train, ACCA & EY, 10/8/2023]

2023-08-11T14:35:18+07:00
Hội thảo trực tuyến “GEN Z: Hiểu đúng – Chọn chuẩn trong ngành Kế toán – Kiểm toán” [Smart Train, ACCA & EY, 10/8/2023] 2023-08-11T14:35:18+07:00

Ra mắt ISCAccountify: nền tảng cập nhật kiến thức của Hiệp hội Kế toán Singapore [10h-11h15, Thứ 3, 18/7/2023]

2023-07-19T14:25:01+07:00
Ra mắt ISCAccountify: nền tảng cập nhật kiến thức của Hiệp hội Kế toán Singapore [10h-11h15, Thứ 3, 18/7/2023] 2023-07-19T14:25:01+07:00

Tọa đàm trực tuyến “Chia Sẻ Kinh Nghiệm Xây Dựng Đội Ngũ Xuất Sắc” [19h30 Thứ Ba, 18/7/2023]

2023-07-12T14:20:49+07:00
Tọa đàm trực tuyến “Chia Sẻ Kinh Nghiệm Xây Dựng Đội Ngũ Xuất Sắc” [19h30 Thứ Ba, 18/7/2023] 2023-07-12T14:20:49+07:00

Học thử & hỏi đáp về CFA “Công cụ phái sinh (Derivatives)” với CFA Charterholder [18h45, 11/7/2023]

2023-07-12T14:19:04+07:00
Học thử & hỏi đáp về CFA “Công cụ phái sinh (Derivatives)” với CFA Charterholder [18h45, 11/7/2023] 2023-07-12T14:19:04+07:00

Học thử & hỏi đáp IFRS “IAS 33: Lãi cơ bản trên cổ phiếu – Earnings per share” [18h30, 22/06]

2023-06-26T09:22:50+07:00
Học thử & hỏi đáp IFRS “IAS 33: Lãi cơ bản trên cổ phiếu – Earnings per share” [18h30, 22/06] 2023-06-26T09:22:50+07:00

Hội thảo trực tuyến “Cập nhật chuẩn mực kiểm toán nội bộ – Hỏi đáp về triển khai chức năng KTNB trong doanh nghiệp” [Sáng 15/6/2023]

2023-06-19T09:29:47+07:00
Hội thảo trực tuyến “Cập nhật chuẩn mực kiểm toán nội bộ – Hỏi đáp về triển khai chức năng KTNB trong doanh nghiệp” [Sáng 15/6/2023] 2023-06-19T09:29:47+07:00

Học thử & hỏi đáp ACCA “Chi phí Mục tiêu – Target Costing” [18h00-20h15, Thứ Sáu 26/05]

2023-05-30T15:54:27+07:00
Học thử & hỏi đáp ACCA “Chi phí Mục tiêu – Target Costing” [18h00-20h15, Thứ Sáu 26/05] 2023-05-30T15:54:27+07:00