Bạn Trần Thị Ngọc An chia sẻ cảm nhận đậu môn F7 kì thi tháng 12/2013

//Bạn Trần Thị Ngọc An chia sẻ cảm nhận đậu môn F7 kì thi tháng 12/2013

Bạn Trần Thị Ngọc An chia sẻ cảm nhận đậu môn F7 kì thi tháng 12/2013

Trong kì thi ACCA tháng 12/2013 vừa rồi, Smart Train có 135 lượt thi đậu với tỉ lệ đậu trung bình là 69%. Các học viên và trung tâm đều vui mừng với kết quả đạt được. Vượt qua môn F7, bạn Ngọc An đã gửi lời cám ơn các giảng viên môn và đội ngũ nhân viên Smart Train.
Chúng tôi xin trích đăng nội dung lá thư để chia sẻ niềm vui với các học viên khác.

“Em là Trần Thị Ngọc An, học viên môn F7 kỳ thi tháng 12/2013 vừa rồi.

Em gửi mail này cảm ơn Trung Tâm Đào Tạo Smart Train đã tổ chức lớp và cung cấp những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất trong suốt quá trình em theo học và thi. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Sao Mai và thầy Rizwan Khan đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc tích lũy kiến thức và kĩ năng để pass môn F7. Dù không có nhiều thời gian học và ôn tập, nhưng được sự hướng dẫn tận tình của cô Sao Mai và thầy Rizwan nên đạt 64% cũng là một thành công đối với em. Em cảm ơn trung tâm đã tạo điều kiện cho chúng em học, và nhờ trung tâm gửi lời cảm ơn đến cô Sao Mai và thầy Rizwan, cảm ơn cô và thầy đã soạn bài, hướng dẫn và ôn tập cho chúng em.

Em cảm ơn chị,”

 

2020-04-15T10:56:00+07:00