Cập nhật kiến thức: “Mô hình tài chính và ứng dụng trong hoạch định chiến lược và đầu tư” do Smart Train và VACPA tổ chức [26/7/2022]

//Cập nhật kiến thức: “Mô hình tài chính và ứng dụng trong hoạch định chiến lược và đầu tư” do Smart Train và VACPA tổ chức [26/7/2022]
z3629562976395_ea37f3c03d398e5d3b02ad7266746ad0
z3632310870215_d8ad2bb011a34b6f8c4ebccde2e3e6a6
z3617194425212_bb35cd7dffcc61a406b5f8938eb341c4
z3637510300401_a2db2d837730b5f32a2077eb185b2d4a
z3610432806538_e11fbba322974635ab395f2beef95e39
z3575643892133_208c0541b1e8188e8614f13d9e064b4f
z3627534312531_43f2c826a15c4c348181ce09956a376c
z3612076589758_891ee55afbc896729857fc89e4109353
z3580476519945_d33d356ea24ff3610b847a2b12eb8079 (1)
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3580435178743_78f826454d2a78210ebf2e8ef6a80c7b
37ab7c64cda00dfe54b1

Cập nhật kiến thức: “Mô hình tài chính và ứng dụng trong hoạch định chiến lược và đầu tư” do Smart Train và VACPA tổ chức [26/7/2022]

Thực hiện Kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức Kiểm toán viên năm 2022, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp cùng Tổ Chức Đào Tạo Smart Train tổ chức buổi cập nhật kiến thức với thông tin như sau:

  • Chủ đề: Mô hình tài chính và ứng dụng trong hoạch định chiến lược và đầu tư – Financial model in Strategic planning & Investment
  • Thời gian: 13:00 – 17:00, Thứ Ba 26/7/2022
  • Hình thức tham dự: Trực tuyến (sử dụng Zoom)
  • Lệ phí: Miễn phí 

Các kiểm toán viên hiện đang là hội viên VACPA tham gia đầy đủ lớp học sẽ được tính 04 giờ cập nhật kiến thức kiểm toán viên năm 2022

Ghi chú: Do số lượng tham dự có giới hạn, Ban Tổ Chức xin phép được giữ quyền ưu tiên cho những Anh/ Chị đăng ký trước và từ chối đối tượng không phù hợp tham gia chương trình. Xin cảm ơn!

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban Tư vấn Đào tạo:
Hotline: 0984 337 701 – Email: enrollment@smarttrain.edu.vn

2022-07-25T17:30:09+07:00