Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ tuyển dụng Quản Lý Cao Cấp – Thanh Kiểm Tra Tài Chính Kế Toán

//Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ tuyển dụng Quản Lý Cao Cấp – Thanh Kiểm Tra Tài Chính Kế Toán
HỘI THẢO DU HỌC ĐẠI HỌC WEBSTER_website banner
Học bổng CFA_01
CFA hộ chiếu ngành kế toán tài chính (5)
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
Hoc CFA linh hoat hybrid learning_website copy 2_website copy 2
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
ISCAccountify – Nền tảng học khóa ngắn hạn trực tuyến quốc tế_website copy
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ tuyển dụng Quản Lý Cao Cấp – Thanh Kiểm Tra Tài Chính Kế Toán

PNJ-07

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng, tổ chức hoạt động Phòng Thanh kiểm tra tài chính kế toán. (Trọng số: 20%)

 • Quản lý và xây dựng, tổ chức hoạt động Phòng Thanh kiểm tra Tài chính kế toán đáp ứng nhu cầu quản trị, đảm bảo mọi hoạt động vận hành một cách hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.
 • Hoạch định, xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động của Phòng Thanh kiểm tra tài chính kế toán trên toàn PNJG (bao gồm tất cả các chi nhánh, công ty thành viên).
 • Xây dựng và phát triển, đào tạo bộ máy thanh kiểm tra tài chính kế toán tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả.

2. Tổ chức thanh kiểm tra chức năng tài chính kế toán trên toàn PNJG (bao gồm tất cả các chi nhánh, công ty thành viên). (Trọng số: 30%)

 • Xây dựng kế hoạch, chương trình Thanh kiểm tra chức năng tài chính kế toán trên toàn PNJG (bao gồm tất cả các chi nhánh, công ty thành viên).
 • Tổ chức thực hiện công tác thanh kiểm tra về tài chính kế toán trên toàn PNJG (bao gồm tất cả các chi nhánh, công ty thành viên):
  • Thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách, tuân thủ pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Khối Tài chính.
  • Thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về: Giá, thuế, ngân sách, đầu tư, quyết toán tài chính, chính sách…và thực hiện thanh tra liên chức năng.
  • Thanh kiểm tra các giao dịch liên kết, các giao dịch của người có liên quan theo pháp luật quy định.
  • Kiểm tra việc chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, quy chế tài chính; kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc.
 • Rà soát và đánh giá các sai phạm và rủi ro trong chức năng tài chính kế toán của toàn PNJG (bao gồm tất cả các chi nhánh, công ty thành viên) và đề xuất giải pháp khắc phục, cải tiến (nếu có).

3. Tham mưu, kiến nghị và, hoặc xử lý vi phạm về tài chính kế toán và giải quyết khiếu nại (nếu có). (Trọng số: 10%)

 • Tham gia xử lý các hành vi thực hiện trái pháp luật về tài chính kế toán của các công ty thành viên, công ty liên kết, chi nhánh trong công ty.
 • Kiến nghị về quyết định xử lý vi phạm liên quan tài chính kế toán cho Trung tâm Quản trị rủi ro, Ban Kiểm toán nội bộ.
 • Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài chính kế toán trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Khối Tài chính.

4. Xây dựng hệ thống thanh kiểm tra tài chính kế toán, các quy định, quy trình, quy chuẩn thanh kiểm tra chức năng tài chính kế toán trên toàn PNJG. (Trọng số: 25%)

 • Nghiên cứu, xây dựng, chuẩn hóa các quy trình, quy chuẩn về thanh kiểm tra tài chính kế toán.
 • Kiến nghị điều chỉnh chính sách hoặc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, chính sách không phù hợp được phát hiện thông qua hoạt động thanh kiểm tra tài chính kế toán.
 • Tư vấn xây dựng, cập nhật văn bản, chính sách, hướng dẫn của công ty liên quan đến quy trình tài chính kế toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài chính kế toán.

5. Đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ tài chính kế toán có liên quan.(Trọng số: 10%)

 • Tổ chức triển khai đào tạo và, hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công tác thanh kiểm tra tài chính kế toán.

6. Tổ chức cung cấp dữ liệu, báo cáo có liên quan về tài chính kế toán theo yêu cầu. (Trọng số: 5%)

 • Cung cấp, điều phối các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi liên quan cung cấp dữ liệu, tài liệu và, hoặc thực hiện các báo cáo có liên quan về tài chính kế toán theo yêu cầu.
 • Phối hợp với các Đơn vị có liên quan phát triển các công cụ, hệ thống báo cáo, phân tích dữ liệu tài chính kế toán tự động.
 • Phân tích chuyên sâu và đưa ra các kiến nghị dựa trên đánh giá dữ liệu và các quy trình của PNJG.

7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc cao cấp Tài chính, Ban Điều hành.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Đại học, chuyên ngành: Tài chính kế toán, kiểm toán, thuế, luật.
 • Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có một trong các chứng chỉ về Kế toán – Kiểm toán – Tài chính như ACCA, CPA, CIA.
 • Trình độ ngoại ngữ: Anh văn.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 6 – 8 năm.
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Kinh nghiệm quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ. Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, kiểm toán.

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, và khả năng sử dụng các phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng đàm phán, tư duy logic, giải quyết vấn đề, phân tích đánh giá; kỹ năng lãnh đạo.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Trung thực, cẩn thận trong công việc.
 • Giao tiếp hiệu quả

Bằng việc gửi hồ sơ ứng tuyển đến PNJ, tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Thông báo Chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của PNJ.

Link Thông báo: bit.ly/nghidinh13 

Thông tin liên hệ: Ms.Hoài Anh: anh.nth13@pnj.com.vn

2024-05-31T18:10:29+07:00