Điều gì khiến chứng chỉ CMA thu hút học viên? | Học CMA có giúp ích trong công việc?

//Điều gì khiến chứng chỉ CMA thu hút học viên? | Học CMA có giúp ích trong công việc?
z3082996588718_b67c051c1dabffdf9055188f02017772
vvvvv
z3106178917066_aadc929099d92d3709b5444a10aa02ae
z3134615643122_cad58dee03a6632c3c35f94d63401a75
z3105144540762_6e88bb591a3ac522eee0b24ce1bc7767
z3121980103551_b5dc23437268455dc40b15c91a49afdd
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3096127012823_113c52e4f7e74a272fd180b0229df585
z3046301087236_d16b784bc7e96040e93a31a0ae65f82b
Banner DV thue phong-02

Điều gì khiến chứng chỉ CMA thu hút học viên? | Học CMA có giúp ích trong công việc?

Là một trong những học viên CMA tại Smart Train xuất sắc đỗ 2 parts ngay lần thi đầu tiên vào cuối năm 2021, anh N.Q.Việt đã chia sẻ: “Chương trình CMA cuốn hút bởi tính thực tế cao, không quá hàn lâm và thời gian học tương đối ngắn.”
Anh cho biết việc kết hợp kiến thức học được từ CMA với kinh nghiệm thực tế đã giúp anh áp dụng và giải quyết nhiều vấn đề trong công việc hiện tại.
Mời Anh/Chị cùng xem những chia sẻ góc nhìn về chứng chỉ CMA của anh Việt.
2021-12-28T18:01:30+07:00