4
Banner Uu dai CMA-052016
Banner Uu dai CMA-052016
Slide background

Hội Viên ACCA Có Cơ Hội Tham Gia Một Kỳ Thi Kiểm Toán Nội Bộ Duy Nhất Để Trở Thành Hội Viên IIA

/, Tin đào tạo/Hội Viên ACCA Có Cơ Hội Tham Gia Một Kỳ Thi Kiểm Toán Nội Bộ Duy Nhất Để Trở Thành Hội Viên IIA
HT truc tuyen-Triển vọng & xu hướng nghề nghiệp KTQT trong Kỷ nguyên số_Banner website
HB CMA- the Future CFO_Banner Website 1920×381
Uu dai T9_Banner web
Thue nha thau_Banner website
ENGLISH FOR ACCOUNTING – FINANCE_Web
Dao tao KT TC KT cho Doanh nghiep_Banner web
KNH- Kiem toan CNTT- IT Audit_Banner Website 1920×381
Banner DV thue phong-02

Hội Viên ACCA Có Cơ Hội Tham Gia Một Kỳ Thi Kiểm Toán Nội Bộ Duy Nhất Để Trở Thành Hội Viên IIA

ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc) đã thỏa thuận với IIA (Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ) trong việc phát triển Kỳ thi Thử thách Kiểm toán Nội bộ (CIA Challenge Exam) dành cho hội viên ACCA vào tháng 11/2015. Thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện cho hội viên ACCA nhận chứng chỉ CIA thông qua một kỳ thi được thiết kế riêng, dựa trên nội dung và hình thức của kỳ thi CIA.

Ông Alan Hatfield, Giám Đốc Điều hành – Chiến lược & Phát triển của ACCA, giải thích: “Kiểm toán nội bộ là một lĩnh vực quan trọng đòi hỏi kỹ năng, năng lực và kiến thức cụ thể. Trong suốt quá trình học ACCA, hội viên của chúng tôi đã phát triển các kỹ năng thiết yếu liên quan đến rủi ro, kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp – tất cả đều là những yếu tố then chốt của việc kiểm toán nội bộ hiệu quả. Tuy nhiên, với quan tâm sâu sắc gần đây từ công chúng về việc thiếu hụt cũng như chất lượng kém của kiểm toán nội bộ, và sự tác động đến lòng tin của giới cổ đông, đây là thời cơ thích hợp để đầu tư vào kiểm toán nội bộ.

Hội viên ACCA hiện tại sẽ có cơ hội tuyệt vời để nâng cao trình độ trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, lĩnh vực mà chứng nhận năng lực chuyên môn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Việc giới thiệu Kỳ Thi Thử thách Kiểm toán Nội bộ đến với hội viên chính là giá trị cộng thêm giúp những người đang làm việc về kiểm toán nội bộ, hoặc mong muốn phát triển sự nghiệp trong mảng kiểm toán nội bộ có thể sở hữu chứng chỉ CIA và khẳng định rõ trình độ của mình.”

Ông Richard F. Chambers, Chủ tịch kiêm Giám Đốc Điều hành IIA cho biết: “Chúng tôi rất hân hạnh được làm việc với ACCA trong dịp này. Đây là nền tảng cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai hiệp hội và là điều chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy trong tương lai.”

ACCA cũng đồng thời triển khai nguồn học liệu mới trên website dành cho hội viên IIA và ACCA làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, với những hướng dẫn và tài liệu hữu ích bao gồm kiểm toán nội bộ cho cấp trưởng phòng và ủy ban kiểm toán.

Hội viên ACCA có thể tham dự Kỳ thi Thử thách từ 01/11 đến 30/11/2015. Thời hạn đăng ký bắt đầu vào 01/08/2015 và kết thúc 30/09/2015. Hội viên sẽ có 2.5 giờ để hoàn thành 125 câu hỏi của bài thi.

  •   Thông tin chi tiết vui lòng xem đoạn trích sau đây:

Internal audit exam offered to ACCA members alongside membership of the IIA

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) has agreed with the IIA (the Institute of Internal Auditors) to develop their Certified Internal Auditor (CIA) Challenge Exam that will be available to ACCA members in November 2015.

This deal will provide an opportunity for ACCA members to become CIA certified through a customised exam, which will include key syllabus and learning outcomes of the CIA exam.

Alan Hatfield, executive director – strategy & development at ACCA, explains: ‘Internal audit is an important discipline that demands specific skills, abilities and knowledge. Through ACCA training, our members have already developed essential skills concerned with risk, internal control and corporate governance, all of which are seen as crucial aspects of effective internal audit.  However, with so much recent scrutiny in the news regarding the absence of, or poor quality internal audit and its impact on shareholder confidence, this is an opportune time to invest in internal audit.

‘This is an excellent opportunity to allow existing ACCA members to further develop their expertise in this specialised field in which, being qualified clearly matters. Offering the CIA Challenge Exam to our members is a value-add, where our members working in internal audit, or those who are looking to develop a career in internal audit, can obtain the CIA designation and clearly demonstrate their expertise in this area.’

Richard F. Chambers, President and CEO of the IIA said: ‘We are pleased to partner with ACCA on this development. This creates a basis for cooperation and collaboration between us, which we will be building on in the future.’

ACCA has also launched a new resource for IIA and ACCA members working in internal audit with a section on the ACCA website. This includes useful guides and articles including internal audit for managers and also for the audit committee.

Registration for the CIA exam opens on 1 August 2015. Visit the ‘Related Links’ section, left of this article, for more information.

If you have any further questions, email members@accaglobal.com

     Link tham khảo: http://www.accaglobal.com/vn/en/discover/news/2015/06/internal-audit.html

Nguồn: www.accaglobal.com

    Tags:
2016-09-05T16:19:52+07:00