Mai Đoàn Thúy Diễm – Hội viên ACCA với thành tích Prize Winner môn P5 (6/2015) và môn F4 (6/2012)

//Mai Đoàn Thúy Diễm – Hội viên ACCA với thành tích Prize Winner môn P5 (6/2015) và môn F4 (6/2012)
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Mai Đoàn Thúy Diễm – Hội viên ACCA với thành tích Prize Winner môn P5 (6/2015) và môn F4 (6/2012)

Thuy DiemMình rất vui sau khi hoàn thành mục tiêu chinh phục chứng chỉ ACCA danh giá, cũng như đã đạt thành tích Prize Winner tại Việt Nam cho môn P5 và môn F4. Theo mình nghĩ, một điều tuyệt vời của ACCA là bạn có thể bắt đầu từ bất cứ chuyên ngành nào, không nhất thiết phải là kế toán – tài chính.

2022-04-06T09:47:45+07:00