Hội thảo “Chuyển đổi chức năng Kiểm toán nội bộ với phân tích dữ liệu & khai thác quy trình” [Smart Train, IIA, PwC & TeamMate – Sáng 18/5]

//Hội thảo “Chuyển đổi chức năng Kiểm toán nội bộ với phân tích dữ liệu & khai thác quy trình” [Smart Train, IIA, PwC & TeamMate – Sáng 18/5]
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
z4737110929617_5a297080af004358e33183c7fe30110e
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4736890550927_643f1b394f9b3bd7ccbf53e45b62f964
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4737027709992_156d451c9d3d82dfddd54819701260f8
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1

Hội thảo “Chuyển đổi chức năng Kiểm toán nội bộ với phân tích dữ liệu & khai thác quy trình” [Smart Train, IIA, PwC & TeamMate – Sáng 18/5]

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng phát triển hoạt động kinh doanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, việc sử dụng các ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm toán nội bộ đã trở thành một điều thiết yếu. Lợi ích đem lại của các ứng dụng này không chỉ dừng lại ở việc trực quan hóa dữ liệu mà còn giúp các kiểm toán viên dễ dàng xác định các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao để tập trung nguồn lực thực hiện các nghiệp vụ có liên quan. Qua đó, tính tuân thủ, đảm bảo và hiệu quả của chức năng kiểm toán nội bộ được nâng cao, góp phần mang lại những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp.

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thêm về việc chuyển đối chức năng kiểm toán nội bộ (KTNB), thân mời Anh/Chị tham gia Hội thảo trực tuyến do Smart Train phối hợp cùng Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA, PwC Việt Nam  Wolters Kluwer TeamMate đồng tổ chức.

 • Chủ đề: Chuyển đổi chức năng Kiểm toán nội bộ với phân tích dữ liệu và khai thác quy trình – Transforming internal audit function with data analytics and process mining
 • Thời gian: 09:30 – 11:35 Thứ Tư, Ngày 18/5/2022
 • Hình thức tham dự: Trực tuyến – Miễn phí (sử dụng Zoom)
 • Ngôn ngữ: Việt & Anh (có phiên dịch)

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Anh/ Chị vui lòng đăng ký thông tin trước 17h00 Thứ Ba, ngày 17/5/2022

Ghi chú: Do số lượng tham dự có giới hạn, Ban Tổ Chức xin phép được giữ quyền ưu tiên cho những Anh/Chị đăng ký trước và từ chối những Anh/Chị không phù hợp tham gia chương trình. Xin cảm ơn!

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
toitoitoi
09:00 – 09:30:  Đăng nhập hệ thống & chào đón khách
09:30 – 09:40:  Phát biểu khai mạc
Đại diện Ban tổ chức
09:40 – 10:05: Tầm quan trọng của Phân tích dữ liệu đối với Kiểm toán Nội bộ 
Ông Rama Kurnia, CIA – Chuyên gia Kiểm toán Nội bộ, SKK Migas, Ủy viên Ban Quản trị Hiệp hội IIA Indonesia
10:05 – 10:30:   Chuyển đổi chức năng Kiểm toán nội bộ với phân tích dữ liệu và khai thác quy trình  
Ông Yu Loong Goh – Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro CNTT, PwC Việt Nam
10:30 – 10:55: Các ứng dụng cho định hướng dữ liệu kiểm toán
Ông Nguyễn Đình Thái, MCA – Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tại Việt Nam, Wolters Kluwer TeamMate
10:55 – 11:35: Phiên hỏi đáp
 • Ông Rama Kurnia, CIA – Chuyên gia Kiểm toán Nội bộ, SKK Migas, Ủy viên Ban Quản trị Hiệp hội IIA Indonesia
 • Ông Xavier Potier – Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro, PwC Việt Nam
 • Ông Yu Loong Goh – Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro CNTT, PwC Việt Nam
 • Ông Nguyễn Đình Thái, MCA – Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tại Việt Nam, Wolters Kluwer TeamMate
 • Điều phối: Bà Nguyễn Hoàng Thanh Thủy – Trưởng phòng Truyền thông, Smart Train
 DIỄN GIẢ CHƯƠNG TRÌNH
TOITOITOITOI

Ông Rama Kurnia, CIA
Chuyên gia Kiểm toán Nội bộ, SKK Migas, Ủy viên Ban Quản trị Hiệp hội IIA Indonesia
Ông Rama Kurnia hiện đang là Chuyên gia Kiểm toán Nội bộ, SKK Migas, Ủy viên Ban Quản trị Hiệp hội IIA Indonesia. Đồng thời, ông cũng là giảng viên chuyên ngành Kiểm toán Nội bộ hệ Thạc sĩ tại Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế và Kinh doanh Indonesia. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dầu khí. Ngoài ra, ông còn có kiến thức về Quản trị, Quản lý rủi ro, Tuân thủ, Tiêu chuẩn ISO, Kế toán, Kiểm soát CNTT và kinh nghiệm trong việc triển khai Phân tích dữ liệu. Ông sở hữu  chứng chỉ Kiểm toán Nội bộ Công chứng CIA cùng nhiều chứng chỉ liên quan KTNB khác như: QIA, CRBA,..

Ông Yu Loong Goh, CISA, CPA
Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro CNTT, PwC Việt Nam
Ông Yu Loong là một chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ CNTT, phân tích dữ liệu, khai thác quy trình và tối ưu hóa hoạt động kiểm soát nội bộ. Ông đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp tại Mỹ, Malaysia và Việt Nam ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả trong việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Ông sở hữu chứng chỉ Kiểm toán Hệ thống CNTT (CISA) và chứng chỉ Kiểm toán Công chứng Úc (CPA Australia).

Ông Nguyễn Đình Thái, MCA
Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tại Việt Nam, Wolters Kluwer TeamMate
Ông chịu trách nhiệm về việc triển khai các giải pháp quản lý kiểm toán và phân tích dữ liệu TeamMate tại Việt Nam. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng, kiểm toán công nghệ thông tin và đã hoàn thành xuất sắc các dự án ở nhiều khu vực tại Việt Nam. Ông có bằng Thạc sĩ Ứng dụng Máy tính tại Đại học Công nghệ West Bengal và bằng Cử nhân Đại học Quốc gia Hà Nội.

toitoitoi

 ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
toitoitoi
 • Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo doanh nghiệp
 • Cấp quản lý, nhân sự làm việc trong lĩnh vực Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Ban kiểm soát, Quản lý rủi ro, Tuân thủ – Pháp chế thuộc các doanh nghiệp có áp dụng Nghị định 05/2019/NĐ-CP
 • Nhân sự lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính muốn tìm hiểu thêm về KTNB

toitoitoi

 ĐẾN VỚI HỘI THẢO, ANH/ CHỊ SẼ 
toitoitoi
 • Hiểu được vai trò của phân tích dữ liệu và khai thác quy trình tự động trong công tác kiểm toán nội bộ
 • Xác định được các ứng dụng phù hợp để hỗ trợ thực hiện kiểm toán nội bộ theo định hướng rủi ro dựa trên các thông tin đến từ phân tích dữ liệu và khai thác quy trình tự động
 • Trang bị kiến thức cần thiết để nâng cao giá trị gia tăng của kiểm toán nội bộ mang lại cho doanh nghiệp
 • Nhận được tư vấn của các chuyên gia để triển khai kiểm toán nội bộ hiệu quả trong thời kỳ đầy biến động theo các luật định hiện hành

Chi tiết vui lòng liên hệ Ban tổ chức:
Hotline: 0984 337 701 – Email: enrollment@smarttrain.edu.vn

2022-05-20T10:14:57+07:00