[12/12/2016 – Hồ Chí Minh] Hội thảo “Cập nhật các quy định mới & Xu hướng phát triển Kiểm toán nội tại Việt Nam”

/, Hội thảo – Học thử/[12/12/2016 – Hồ Chí Minh] Hội thảo “Cập nhật các quy định mới & Xu hướng phát triển Kiểm toán nội tại Việt Nam”

[12/12/2016 – Hồ Chí Minh] Hội thảo “Cập nhật các quy định mới & Xu hướng phát triển Kiểm toán nội tại Việt Nam”

hoi-thao-hose

 

 

 

2017-01-11T16:21:32+07:00