Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Lịch khai giảng

2019-11-29T15:48:48+07:00
Lịch khai giảng 2019-11-29T15:48:48+07:00

Chính sách ưu đãi học phí các khóa học ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR, CertIFR tháng 12

2019-12-05T10:14:35+07:00

Chính sách ưu đãi học phí các khóa học ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR, CertIFR tháng 12 2019-12-05T10:14:35+07:00

Toạ đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp kế toán – tài chính Việt Nam” tại ĐH Kinh Tế Quốc Dân

2019-09-30T16:37:04+07:00

Với mục đích nhằm […]

Toạ đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp kế toán – tài chính Việt Nam” tại ĐH Kinh Tế Quốc Dân 2019-09-30T16:37:04+07:00

Smart Train đồng hành cùng Deloitte Việt Nam và ACCA tài trợ quỹ học bổng “Thắp sáng tương lai 2019”

2019-10-04T10:48:33+07:00

Ngày 26/09/2019 tại Hà […]

Smart Train đồng hành cùng Deloitte Việt Nam và ACCA tài trợ quỹ học bổng “Thắp sáng tương lai 2019” 2019-10-04T10:48:33+07:00