Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Smart Train đồng hành cùng Deloitte Việt Nam và ACCA tài trợ quỹ học bổng “Thắp sáng tương lai 2019”

2019-10-04T10:48:33+07:00

Ngày 26/09/2019 tại Hà […]

Smart Train đồng hành cùng Deloitte Việt Nam và ACCA tài trợ quỹ học bổng “Thắp sáng tương lai 2019” 2019-10-04T10:48:33+07:00

Cơ hội làm việc tại Smart Train với nhiều vị trí tuyển dụng hấp dẫn – Tháng 01/2020

2020-01-02T16:01:43+07:00

Smart Train Tuyển Dụng

Cơ hội làm việc tại Smart Train với nhiều vị trí tuyển dụng hấp dẫn – Tháng 01/2020 2020-01-02T16:01:43+07:00

Ưu đãi học phí đặc biệt tháng 9 cho các chương trình ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR, CertIFR

2019-10-08T16:11:07+07:00

Ưu đãi học phí đặc biệt tháng 9 cho các chương trình ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR, CertIFR 2019-10-08T16:11:07+07:00

Khai mạc chuỗi hội thảo “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT – TC” tại ĐH Kinh Tế TP.HCM và ĐH Kinh Tế – Luật

2019-10-04T10:49:49+07:00

Sáng và chiều thứ […]

Khai mạc chuỗi hội thảo “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT – TC” tại ĐH Kinh Tế TP.HCM và ĐH Kinh Tế – Luật 2019-10-04T10:49:49+07:00

Tọa đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT_TC và học bổng “Ươm mầm tài năng sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM 2019”

2019-09-10T14:07:15+07:00

HỘI THẢO VÀ TỌA […]

Tọa đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT_TC và học bổng “Ươm mầm tài năng sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM 2019” 2019-09-10T14:07:15+07:00

Smart Train phối hợp cùng Hiệp hội ACCA với sự hỗ trợ của Hội VACPA và PwC Việt Nam tổ chức thành công buổi tọa đàm giao lưu “Giải đáp các khó khăn & thách thức khi áp dụng IFRS”

2019-09-04T09:56:41+07:00

Sáng ngày 24/08/2018 vừa […]

Smart Train phối hợp cùng Hiệp hội ACCA với sự hỗ trợ của Hội VACPA và PwC Việt Nam tổ chức thành công buổi tọa đàm giao lưu “Giải đáp các khó khăn & thách thức khi áp dụng IFRS” 2019-09-04T09:56:41+07:00

Tọa đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT_TC và học bổng “Ươm mầm tài năng sinh viên ĐH Kinh Tế – Luật 2019”

2019-09-10T14:07:01+07:00

HỘI THẢO VÀ TỌA […]

Tọa đàm “Lộ trình & ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến tương lai nghề nghiệp KT_TC và học bổng “Ươm mầm tài năng sinh viên ĐH Kinh Tế – Luật 2019” 2019-09-10T14:07:01+07:00