Từ Tháng 6 Năm 2018 ACCA Áp Dụng 100% Kỳ Thi Trên Máy Tính Đối Với Môn F5 – F9 Tại Việt Nam

//Từ Tháng 6 Năm 2018 ACCA Áp Dụng 100% Kỳ Thi Trên Máy Tính Đối Với Môn F5 – F9 Tại Việt Nam

Từ Tháng 6 Năm 2018 ACCA Áp Dụng 100% Kỳ Thi Trên Máy Tính Đối Với Môn F5 – F9 Tại Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ các chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng và nâng cao kỹ năng giảng dạy chương trình ACCA, vào ngày 15 tháng 1 vừa qua, ACCA Việt Nam tổ chức buổi đào tạo cho giảng viên các trung tâm đào tạo chương trình ACCA (Train The Trainers) để  chuẩn bị cho việc áp dụng thi trên máy tính các môn từ F5 – F9 tại Việt Nam.

Nội dung buổi đào tạo bao gồm:

 • Những quy tắc để thực hiện buổi giảng dạy ACCA hiệu quả và những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát sinh từ hình thức thi trên máy tính bao gồm quan điểm khác biệt từ học viên và giảng viên
 • Chia sẻ những phương pháp giảng dạy mới như dùng Microsoft One note
 • Hỗ trợ giảng viên thay đổi cách thức giảng dạy phù hợp với công nghệ mới
 • Hướng dẫn cụ thể và chi tiết về mỗi loại câu hỏi trong các môn thi F5 – F9
 • Hướng dẫn cách giải quyết đối với nhóm học viên tham gia cả 2 hình thức thi trên giấy và thi trên máy tính
 • Cấu trúc bài giảng
 • Kỹ năng viết cho kỳ thi trên máy tính bao gồm cách thức đọc và kế hoạch trả lời,
 • Phân tích các bài thi thử, xem xét một số bài thi tốt
 • Thảo luận về các vấn đề cụ thể mà giảng viên hay gặp, cách giải quyết và các bước tiếp theo

Tiếp nối hình thức thi trên máy tính cho môn F1 đến F3, các môn (F5 – F9) sẽ được ACCA triển khai áp dụng 100% thi trên máy tính từ tháng 6 năm 2018 tại Việt Nam.

Đối với 2 môn F4 và F6, học viên ACCA tại Việt Nam sẽ có 2 lựa chọn:

 • Hình thức thi trên máy tính nếu chọn lựa thi Môn F4 và F6 (Quốc tế)
 • Hình thức thi trên giấy nếu chọn lựa thi Môn F4 và F6 (Việt Nam)

CBEs là một bước phát triển đầy thú vị của ACCA, ACCA kết hợp bảng tính và xử lý văn bản để giúp phản ánh tốt hơn những công việc mà học viên phải thể hiện tốt trong môi trường làm việc. Điều này đảm bảo học viên không những có kiến thức kỹ thuật cần thiết, mà còn phải áp dụng tốt những kiến thức đó.

Việc triển khai hình thức thi trên máy tính này sẽ được triển khai thông qua Hội đồng Anh dưới khuôn khổ thỏa thuận ACCA ủy quyền cho Hội Đồng Anh – đơn vị cung cấp mạng lưới hội đồng thi toàn cầu đạt tiêu chuẩn an toàn cho kỳ thi ACCA trên giấy (PBE) và trên máy  tính (CBE) ở Anh và 100 quốc gia khác nơi Hội đồng Anh hoạt động (bao gồm Việt Nam).

  Tags:
2018-03-26T17:32:23+07:00