website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Buổi đối thoại chuyên sâu về Kiểm toán nội bộ (KTNB) cùng các chuyên gia đến từ Smart Train và PwC Việt Nam

//Buổi đối thoại chuyên sâu về Kiểm toán nội bộ (KTNB) cùng các chuyên gia đến từ Smart Train và PwC Việt Nam
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Buổi đối thoại chuyên sâu về Kiểm toán nội bộ (KTNB) cùng các chuyên gia đến từ Smart Train và PwC Việt Nam

Mục đích của buổi đối thoại nhằm giúp các doanh nghiệp có thêm thời gian trao đổi, giải đáp thắc mắc, băn khoăn về cách thiết lập và vận hành chức năng KTNB.
Các khách mời là thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban Kiểm toán, Ban kiểm soát, Quản lý các bộ phận: Kiểm toán Nội bộ, Tài chính, Kế toán, Quản lý rủi ro, Tuân thủ, Pháp chế đã cùng trao đổi tích cực và cởi mở với các diễn giả là Ông Hoàng Hùng, Phó Tổng giám đốc, PwC Việt Nam, Ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh, Giám đốc điều hành, Tổ chức đào tạo Smart Train và Ông Xavier Potier, Giám đốc dịch vụ tư vấn QTRR, PwC Việt Nam nhằm tìm ra giải pháp áp dụng KTNB hiệu quả cho doanh nghiệp mình. toyota vios giá lắn bánh
Buổi đối thoại lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 18/06 tại TP.HCM và 20/06 tại Hà Nội.
Các anh chị quan tâm vui lòng đăng ký tại link: https://smarttrain.edu.vn/hoi-thao-doi-thoai-cung-chuyen-gia-ve-kiem-toan-noi-bo/
    Tags:
2019-11-29T10:40:37+07:00