ACCA-Exam-Tips (2)
Smart Train kí kết với ISCA
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
z5480092163869_370ae57ae5cd4b4c0a38972df062d3fc
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Buổi đối thoại chuyên sâu về Kiểm toán nội bộ (KTNB) cùng các chuyên gia đến từ Smart Train và PwC Việt Nam

//Buổi đối thoại chuyên sâu về Kiểm toán nội bộ (KTNB) cùng các chuyên gia đến từ Smart Train và PwC Việt Nam
ACCA-Exam-Tips (2)
Smart Train kí kết với ISCA
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
z5480092163869_370ae57ae5cd4b4c0a38972df062d3fc
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Buổi đối thoại chuyên sâu về Kiểm toán nội bộ (KTNB) cùng các chuyên gia đến từ Smart Train và PwC Việt Nam

Mục đích của buổi đối thoại nhằm giúp các doanh nghiệp có thêm thời gian trao đổi, giải đáp thắc mắc, băn khoăn về cách thiết lập và vận hành chức năng KTNB.
Các khách mời là thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban Kiểm toán, Ban kiểm soát, Quản lý các bộ phận: Kiểm toán Nội bộ, Tài chính, Kế toán, Quản lý rủi ro, Tuân thủ, Pháp chế đã cùng trao đổi tích cực và cởi mở với các diễn giả là Ông Hoàng Hùng, Phó Tổng giám đốc, PwC Việt Nam, Ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh, Giám đốc điều hành, Tổ chức đào tạo Smart Train và Ông Xavier Potier, Giám đốc dịch vụ tư vấn QTRR, PwC Việt Nam nhằm tìm ra giải pháp áp dụng KTNB hiệu quả cho doanh nghiệp mình. toyota vios giá lắn bánh
Buổi đối thoại lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 18/06 tại TP.HCM và 20/06 tại Hà Nội.
Các anh chị quan tâm vui lòng đăng ký tại link: https://smarttrain.edu.vn/hoi-thao-doi-thoai-cung-chuyen-gia-ve-kiem-toan-noi-bo/
    Tags:
2019-11-29T10:40:37+07:00